SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

19 företag startar cirk­ulär bygghandel i Umeå

Cirkulär bygghandel för minskat byggavfall
En nystartad ekonomisk förening med 19 olika företag ska tillsammans med Umeå kommun starta en cirkulär bygghandel i Umeå. Bygghandeln som öppnar i höst kommer ta emot och sälja kvalitetsbedömda bygg- och anläggningsvaror till både privatpersoner och företag. 

– Byggbranschen står för 20 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och den genererar stora mängder avfall. Att vi tillsammans skapar en verksamhet som samlar in byggmaterial, både nytt och återvunnet, och säljer det igen kommer att bli ett viktigt bidrag för att minska mängden avfall och minska mängden koldioxidutsläpp i kommunen, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott, Umeå kommun.

Den nybildade ABC Umeå ekonomisk förening har till syfte att bygga förmåga och kunskap för ökat cirkulärt byggande. Föreningen kommer i ett första skede fokusera på att bygga upp den cirkulära bygghandeln, som ska ta emot och sälja kvalitetsbedömda bygg- och anläggningsvaror till privatpersoner och företag.  Bygghandeln som utvecklas i samarbete med Umeå kommun, beräknas öppna hösten 2024.

– Förväntningarna från våra kunder att minska utsläppen och att öka återbruket stiger hela tiden. Vi gör i dag det vi kan för att återanvända byggmaterial, men vi behöver växla upp och göra det i större skala. Genom att bilda ABC Umeå ekonomisk förening och att samarbeta med Umeå kommun kan vi gå från ord till handling, säger Pelle Kriström, VD Contractor, som är ett av de medverkande företagen.

Han får medhåll av Roger Granberg, Fastighetschef Balticgruppen.

– I arbetet med att nå klimatneutralitet är ABC Umeå en viktig pusselbit. Genom att gå samman med andra aktörer kan vi hitta en systematik och arbetsprocesser för ökat cirkulärt byggande, säger Roger Granberg.

Målsättningen för den ekonomiska föreningen är att:

• I enlighet med Umeå klimatfärdplan minska klimatpåverkan och säkerställa mätbara resultat. 
• Minska resursanvändningen av nyproducerade produkter och material, och öka användningen av återbrukade produkter och material  
• Skapa utveckling av cirkulära byggprocesser för medlemmarna och övriga intressenter. 

12 företag går in som medlemmar
Balticgruppen, Beijer Byggmaterial, Contractor, Fort-Knox, Länsförsäkringar Västerbotten, Magnolia, Martinssons, Nordmark & Nordmark, OF Bygg, Ragnsells, Selbergs Entreprenad och VNB Byggproduktion.

7 företag går in som partners
AB Bostaden, Handelsbanken, PEAB, Rekab, Skanska, Tyréns och VAKIN

I projektet investerar Umeå kommun 5,5 miljoner kronor under 2024, och därefter 1,5 miljoner vardera under 2025 och 2026 i den utökade verksamheten hos Returbutiken intill Strömpilens handelsområde. Satsningen är en del av Umeå kommuns Klimatfärdplan och sker inom ramen för projektet Thriving Northern Buildings som medfinansieras av Tillväxtverket och den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om Umeå klimatfärdplan

Mer information:
Liv Öberg
Utvecklingsstrateg
Umeå kommun
070-611 18 40
liv.oberg@umea.se

Pelle Kriström
VD, Contractor
ABC Umeå Ekonomisk förening
090-14 06 73
pelle.kristrom@contractor.se

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
engcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i AlingsåsMed rätt volym slår stansning allt
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige