LÖRDAG 16 DECEMBER 2017

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

9 miljoner till forskning och utveckling

Nio olika projekt har beviljats bidrag.
Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 9 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin.

Den enskilt största satsningen görs på Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, ett forskningsprogram som ska utveckla skötselmetoder för ett mer varierat skogsbruk och öka användningen av digitala datakällor i södra Sverige. Detta projekt är ett samarbete mellan SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk, och det beviljas 4 miljoner kronor.

– Skogen spelar en allt viktigare roll i det biobaserade samhället, samtidigt som förutsättningarna för skogsbruket förändras. Vi har kommit långt med skogsbruket i södra Sverige, men vi vill mer. Det finns mer att göra både vad gäller produktionstakt och mångfald. Det kommer den här forskningen att bidra till. Så skapas än fler möjligheter för en stabil och skogsbaserad framtid, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Totalt beviljades ett sammanlagt belopp av 9 469 400 kronor.

För mer information, vänligen kontakta: 
Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse,
Tel: 0470-893 62
E-post: goran.orlander@sodra.com

Södras presstjänst
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Övriga projekt som beviljats bidrag spänner över en bred räckvidd av skogsindustrirelaterade områden, från flervåningshus i trä till olika uppföljnings- och skötselmetoder för skogsbruket. 
Annonser