LÖRDAG 16 DECEMBER 2017

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

ASSA ABLOY säljer AdvanIDe

Försäljningen 2017 förväntas uppgå till drygt 1 250 MSEK (USD 150 M).
ASSA ABLOY har avyttrat verksamheten i AdvanIDe till ett holdingbolag i Singapore, med japanska South East Asia Fund som majoritetsägare.

Försäljningen kommer att leda till synergier för AdvanIDe vilka för närvarande är begränsade inom ASSA ABLOY.

AdvanIDe är en ledande leverantör av halvledare, fokuserad på komponenter för RFID transondrar, kort för chip,RFID läsare och terminaler. Bolaget har sitt huvudkontor i Singapore med 56 anställda och har verksamhet i USA, Sydamerika, Europa och Asien.

Försäljningen 2017 förväntas uppgå till drygt 1 250 MSEK (USD 150 M).

”Jag tycker att det är mycket glädjande att AdvanIDe får en långsiktig ägare som ger företaget ett strategiskt hem och därmed skapar förutsättningar för en fortsatt bra utveckling”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

Avyttringen kommer att ha en positiv effekt på ASSA ABLOYs rörelsemarginal och vara neutralt för vinst per aktie.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Annonser