MÅNDAG 18 DECEMBER 2017

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Autoexperten ansluter sig till Verkstadsföretagarna

Autoexperten ansluter sig till Verkstadsföretagarna för att bereda väg för sina verkstäder och Godkänd Bilverkstad.
Verkstadsföretagarna har genom sitt avtal med SINF säkerställt att verkstäder kan få hjälp när det gäller arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och kollektivavtal vilket är viktiga delar i Godkänd Bilverkstad.

Samarbetet med SINF ger medlemsföretagens verkstäder hjälp med juridisk rådgivning, konkreta tips i specifika situationer och att agera bollplank inför förhandlingar eller stora verksamhetsbeslut.

– Att genom SINF få snabb och professionell hjälp skapar ett gynnsammare kostnadsläge och sänker riskerna i företagandet, säger Bo Ericsson, ordförande i Verkstadsföretagarna.

– Autoexpertens verkstäder får nu möjlighet att till en låg kostnad också anslutna sig, säger Anders Nilsson, kedjeansvarig på Autoexperten.

Verkstäderna får därmed hjälp att lösa frågor som exempelvis:

• På verkstaden kommer en anställd konstant för sent, beter sig otrevligt mot kollegorna och är rent allmänt är ovillig att samarbeta och agera för en god arbetsmiljö.
• Hur ska man få in uppfyllandet av SAM-ansvaret (systematiskt arbetsmiljöarbete) i vardagsarbetet?
• Behöver vi verkligen skriva ett kompanjonsavtal? Vad kan hända annars?
• Vad innebär rehabiliteringsansvaret för vår verkstad?
• Vilken hjälp kan vi få inför en förestående arbetsmiljöinspektion från Arbetsmiljöverket. Ett uppdaterat och löpande arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att inte råka ut för nedslag och sanktionsavgifter
• Gäller Dataskyddsförordningen även för vår lilla verkstad?

– Att göra rätt i arbetsrättsliga frågor är oerhört viktigt. Felaktig handläggning gör ofta att företaget drabbas av onödiga och stora kostnader i form av skadeståndsanspråk och det vill vi undvika, säger Anders Nilsson.

Vid frågor, kontakta:
Anders Nilsson, affärsområdeschef Autoexperten, 08-594 100 94
Bo Ericsson, ordförande Verkstadsföretagarna, 08-519 475 16
Annonser