MÅNDAG 18 DECEMBER 2017

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Bernt Ingman tillträder som ny styrelseordförande i Pricer AB

Pricer AB’s styrelseordförande, Bo Kastensson, har beslutat sig för att avgå och lämna styrelsen med omedelbar verkan.
Med anledning av avvikande uppfattning beträffande bolagets strategiska inriktning. Styrelsen har inom sig valt Bernt Ingman till ny styrelseordförande för tiden fram till dess ny ordförande valts av kommande årsstämma.

Bernt Ingman har varit medlem i Pricers styrelse sedan 2014. Han är för närvarande bland annat styrelseordförande i Beijer Ref AB och SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Efter att ovan nämnda förändring skett kommer styrelsen i Pricer AB att bestå av Bernt Ingman, Hans Granberg, Olof Sand, Jenni Virnes och Jonas Guldstrand.

För mer information, vänligen kontakta:
Bernt Ingman, Styrelseordförande, Pricer AB, +46 70 751 57 60 eller bernt.ingman@telia.com
Annonser