TORSDAG 18 JANUARI 2018

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Drevningssystems ljudprestanda

ISOVER har valt att göra en serie mätningar hos RISE Byggteknik
Drevning runt dörrar och fönster görs traditionellt sett med drevningsremsor av glasull. Det är en välfungerande lösning. Men vad angår drevningssystemens bidrag till god ljudprestanda har det däremot inte gjorts mycket undersökningar på. På senare år har det emellertid blivit alltmer fokus på samtliga delar av klimatskärmen, samt dess bidrag till god ljudkomfort i våra bostäder. Av denna anledning har det blivit desto viktigare att få kunskap om – och ha väldokumenterade detaljlösningar, för exempelvis drevningssystem.

ISOVER har valt att göra en serie mätningar hos RISE Byggteknik - Ljud och vibration som visar olika drevningssystems ljudprestanda:

Dels utfördes jämförande tester för att se hur det påverkar ljudprestandan att avsluta drevningen med en listtäckning eller med fogmassa, samt kombinationer av dessa.

Som jämförelse har även gjorts mätningar på tom fog helt utan drevning, endast täckt med list.

Vi har även utfört mätningar på ett monterat fönster helt utan drevning, som egentligen är en situation som man bara upplever under pågående fönstermontage och drevning .

Hur påverkas då drevningens prestanda av fogens djup?
Mätningarna är utförda med ett totalt fogdjup på 120 mm och med en fönstermodul som har mycket hög ljudprestanda. I verkligheten varierar dock fogdjupet; fönster och dörrar har karmar som varierar från ca 100 mm och upp till 230 mm beroende på fönstrets eller dörrens ljudprestanda – som i sin tur vanligtvis varierar mellan 40 och 50 dB, men generellt sett kommer fönstrets ljudprestanda att vara det som dominerar i förhållanden till drevningen. Ljudprestandan ökar med ett större fogdjup förutsatt att fogen fylls med ett drevningsmaterial.

Vikten av fullprestanda
Precis som för många andra byggnadsdelar så räcker det inte att prestera endast på ett område.

Hanne Dybro
Utvecklingsingenjör
hanne.dybro@saint-gobain.com
042-846 14
Annonser