TISDAG 22 MAJ 2018

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

En sammanhållen kvalitets- och värdekedja med datadriven produktion

En digital tillverkningsprocess ökar kvaliteten i hela produktionskedjan
För många tillverkningsföretag är det svårt att ha full kontroll på tillverkningsstatus och kvaliteten på det som produceras. Anledningen är ofta brister på systemnivå, otillräckligt IT-stöd och avsaknad av den kompetens och erfarenhet som krävs för att länka samman alla tillverkningsfaser och även aktörer som är involverade i en produktionsprocess. Företagen har helt enkelt svårt att utnyttja den stora potential som ligger i att digitalisera produktionsflödet. De negativa effekterna kan många gånger mätas i bristande produktkvalitet, onödigt mycket returer samt en hög kostnadsnivå. När all den information som finns lagrad i olika produktionsutrustningar inte hanteras effektivt är det svårt att få den samlade bild som krävs för en kvalitetsdriven och effektiv tillverkning.

Det finns starka argument varför svensk tillverkningsindustri i ännu högre grad och i snabbare tempo ska investera i den teknik och kunskap som krävs för att i större utsträckning digitalisera produktionen. I många företag finns en stor potential i att effektivare utnyttja den tillverkningsdata som finns lagrad i olika produktionsutrustningar och verktyg. En konsekvens av att ett företag inte länkar samman och utnyttjar tillverkningsdata är de brister som kan uppstå i en produktionsprocess som även involverar underleverantörer och andra externa partners. Att olika aktörer i en tillverkningskedja inte har möjlighet att kommunicera effektivt med varandra under olika tillverkningsled, på grund av avsaknad av information, kan resultera i att ingen har en tillräckligt bra helhetsbild. Det kan också göra det svårt att skapa en teamkänsla där man stöttar varandra, tar initiativ, driver på och förbättrar produktionen mot uppställda mål.

För produktions- och kvalitetsansvariga i ett företag kan konsekvensen också bli att man inte har full kontroll på tillverkningsstatus i de olika leden i en produktionskedja, och inte heller på slutkvaliteten hos en tillverkad produkt. Traditionella arbetsmetoder och produktionssystem blir på detta sätt en broms som negativt påverkar såväl produktionstakt, slutkvalitet, arbetssituationen samt beslutsfattandet. För ett företag kan det också innebära sämre lönsamhet och att det är svårt att expandera en verksamhet mot uppsatta tillväxtmål.

Det finns många exempel från svensk tillverkningsindustri som visar att brister i tillverkningsprocessen har en direkt påverkan på företagets resultat. Samtidigt är det viktigt att understryka att utvecklingen inom området digitalisering och smarta fabriker gått mycket snabbt. För många företag som inte har egna personella resurser att avsätta för att bevaka området, och som kan ta ansvar för att införa teknik som möjliggör en digitalisering med datadriven produktion, innebär det en risk för att man hamnar på efterkälken konkurrensmässigt. Det finns också andra negativa konsekvenser.

När värdefulla tillverkningsdata inte utnyttjas i en digitaliserad process finns alltid risker att det uppstår brister i samordning och spårbarhet, samt att det uppstår onödiga produktionsstopp som påverkar resultatet negativt. Detta är en effekt av svårigheten att arbeta proaktivt och förutse händelser som att en produktionsutrustning kräver underhåll och regelbunden service. Med en datadriven produktion där man på övergripande nivå har en samlad bild av status för all utrustning i en tillverkningskedja kan rätt åtgärder sättas in vid rätt tillfälle. Möjligheten att kunna förutse och förhindra produktions- och kvalitetsproblem redan innan de uppstår har ett mycket stort värde. Några av fördelarna är högre up-time och bättre lönsamhet. En mer automatiserad och datadriven produktion ger också bättre kontroll på hela produktionsprocessen från leverantörer till färdig produkt. På så sätt skapas förutsättningar för att säkerställa produktkvalitén på ett sätt som inte är möjligt med traditionella tillverkningsmetoder.

I en digitaliserad tillverkningsmiljö blir produktionssystemet i sig ett verktyg som ser till att ingen produkt lämnar en tillverkningsenhet utan att uppfylla fastställda säkerhetskrav. Kostnaderna för testning, verifiering och omarbetning under och efter produktionen kan reduceras vilket har stor ekonomisk betydelse. Effekterna blir en mer kvalitetssäkrad produktion som dessutom är flexiblare. Omställningstider kan kortas och ett företag får nya möjligheter att öka produktionskapaciteten tack vare mindre stilleståndstid och eliminering av onödiga produktionsstörningar.

En investering i digitalisering innebär att ett tillverkningsföretag kan bygga upp en helt ny värdekedja som sträcker sig från det att en produkt utvecklas till leverantörs- och inköpsrutiner, produktions- och underhållsplanering, kundrelationer och satsningar på nya tilläggstjänster. Detta blir effekten av att data som genereras ute i produktionen, i såväl stora produktionsutrustningar som handverktyg, kan sparas i databaser. Dessa data kan sedan användas för att dokumentera och analysera utrustningens prestanda, produkternas kvalitet och för att få full inblick i och utveckla tillverkningsprocessen. Ökad insikt i och förståelse för värdekedjan genom tillgängliggörande av data kan också stödja utvecklingen av nya tjänster och affärsmodeller.

Med hjälp av digitalisering kan företag snabbt bearbeta stora mängder information om bl a sina produkters användning och om kundernas beteende. En sådan bearbetning är inte möjlig i en tillverkningsmiljö utan en sammanhållen databaserad produktion. För produktions- och kvalitetsansvariga, men också företagsledningar, inom tillverkningsindustrin blir det också allt viktigare att kunna ta del av drifts- och användardata på ett lättillgängligt sätt. Dels för att kunna optimera produktionen men även för att kunna utveckla bättre produkter och säkra produktkvalitén. Analyser baserat på driftsdata hur produkterna beter sig i olika miljöer är därför viktig information för en utvecklingsinriktad, expansiv och konkurrenskraftig tillverkningsindustri!

Vilka är då de faktiska fördelarna för ett företag som satsat på datadriven produktion, börjat samla in tillverkningsdata, lagra datan centralt i en databas kopplat till ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att analysera all data? Att ett företag som börjat logga och lagra data om hur deras produkter används kan höja produkternas kvalitetsnivå ytterligare har vi konstaterat. Denna input används inte bara i den dagliga tillverkningen utan den kan också användas om något inträffar då produkten är i drift ute hos en kund. En levererad produkt med skruvförband kan fungera som exempel.

Om ett förband plötsligt lossnar då produkten är i drift kan orsaken till felet snabbt identifieras i systemet och man kan även säkerställa hur stor spridning felet kan ha hos produkter levererade till andra kunder. Istället för att återkalla tusentals produkter kan man med hjälp av analys av insamlade data detaljstudera vad som hänt vid åtdragningen av de aktuella förbanden. Endast de produkter som berörs behöver därmed återkallas. Åtgärder kan också snabbt sättas in för att eliminera orsaken till ett bristfälligt skruvförband. För ett företag innebär det stora tidsbesparingar och en minimering av det produktionsbortfall som kan bli resultatet då det råder osäkerhet om vad som orsakat ett kvalitetsproblem. Det innebär en kvalitetsoptimering i praktiken som också får stor betydelse för ett företags kvalitetsimage och möjligheter att arbeta förutseende och stärka kundrelationerna!

Cecilia Hamrén
Atlas Copco Industrial Technique Sverige.

Atlas Copco Industrial Technique AB, Atlas Copco Tools Nordic

2018-05-18
Nya rutiner för beställning av märkningsutrustning för djurES Equipment säljer sin egen uppfinning över hela världen
2018-05-17
Maskinerna intar Solvalla 31 maj till 2 juniAhlsell förvärvar svensk distributör inom verktyg och förnödenheterPeab hyr ut till Actic i UlriksdalLernia instiftar Nya journalistpriset för journalistik i SverigeJapanska teknikgiganten Ricoh går in i samarbete med ColoreelUnik teknik för nästa generations fjärrstyrning av lastbilar Maria Mattsson Mähl – Årets kvinnliga Gasell 2018PoG Woody Bygghandel AB fortsätter att växa och satsa!Stötdämpande golv minskar fallskador med sextio procentI Lidköping finns ett ökat intresse av solelLätt att hitta rätt drivlösningKopplingsapparater för högspänningNorconsult vinner ramavtal kring åtgärdsvalsstudierBRA erbjuder Nextjets resenärer från Göteborg ombokning för 498 kronorSmygprovkörning av Mercedes nya elbil Två IT-projekt vid Karlstads universitet får finansiering från Internetstiftelsen3D-teknik och nytt visningscenter lyfter fram samhällsplaneringNy teknik och nya möjlig­heter i husetNy hållbarhetschef på Svenska RetursystemNextjet ansöker om konkursStockholmsekonomin faller till den lägsta nivån på fem årWycore etablerar bolag i HongkongPressträff om vindkraft­transporter 2018-2019Pelletsmarknaden i Sverige ökade under 2017Dacia firar 10 år i SverigeBCA bygger transportnät för fordonstransporter till och från SverigeInspirationsplattform för kvinnor inom IT lanseras i Helsingborg Indol växlar upp med tre nya modellerEric Lundberg ny VD för Kjell & Company
2018-05-16
Ljusa idéer för industri och butikToyota tar automation till nya höjder Ahlsell offentliggör ett MTN-program med en ram om 5 000 MSEKÖkat stöd för IoT i Dell Boomis integrationsplattformVattenfall påbörjar byggandet av en av Sveriges största vindkraftsparkerInstrumenta AB – ett vasst utvecklingsföretag i PartilleSvensk miljöteknik lockar hela världenGarmin® presenterar Varia Vision™ in-sight displayDe nya lättviktsmästarnaTelia utökar fibersatsning i Lund via förvärvStabil och anrik 70-åring firar hela åretIngram Micro LEASE – låser upp nya affärsmöjligheterLignin nytt supergrönt bränsle för bränslecellOrkla Foods Sverige höjer ambitionen och serverar en ny hållbarhetsstrategi Tyskt pappersbruk väljer Ragn-Sells returpapperKia introducerar 48V mildhybridDrev.se väljer Orio Logistics som partnerHultafors Group förvärvar Johnson Level & Tool Mfg. Co., Inc.Accelerator-bolaget Sellamigo vinnare i pitch-tävlingVDL får leverera 25 elled­bussar till Umeås stadstrafik
2018-05-15
Sverigepremiär för eldriven 25-tonnarePeab bygger akutmottagning på Sunderby sjukhus i LuleåÄntligen utrymme för att växa vidare!Fokus 2018: Smart IndustriNCC bygger trähöghus i ÖrebroStora Enso lanserar biokompositer som förnybar ersättning för plastStålindustrin deltar på Havs- och VattenforumSchneider Electric lanserar ny serie motorskyddsbrytareAssemblin rekryterar från SwecoJan Kilström lämnar Green CargoCBRE GWS ser kraftig tillväxt och anställer försäljningschef
Annonser