TORSDAG 18 JANUARI 2018

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

FoU-dag och invigning av nytt forskningscentra

Onsdagen den 10 januari invigs ett nytt forskningscentra med inriktning på folkhälsa och idrottsforskning.
Högskolan Dalarna inbjuder till en marknadsdag för att presentera forskning och kvalitetsarbeten för verksamma inom hälso- och sjukvård, idrottssektor och socialtjänst. Under dagen invigs även ett nytt forskningscentra med inriktning på folkhälsa och idrottsforskning.

Datum : 10 januari

Klockan : 08.30-16.00. Invigning av RePS sker ca. kl. 10.20 i ljusgården.

Plats : Högskolan Dalarna, Campus Falun

Programmet omfattar cirka 90 presentationer av forskning, kvalitetsarbeten och studenters examensarbeten, främst från sjuksköterske- och socionomprogrammet. Det är fördelat på 28 parallella sessioner inom teman som till exempel övervikt/fetma, diabetes, patientsäkerhet, stöd till närstående, missbruk, palliativ vård, demens, våld i nära relationer och äldrevård.

På Marknadstorget finns representanter från 25 olika verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i länet.

- Syftet är att dagen ska vara en mötesplats och kompetensutvecklingsdag för människor som framförallt är verksamma inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, men också för andra som har intresse av att ta del av nyheter inom området, säger docent Jan Florin som ansvarar för dagen.

Det nya forskningscentrat, Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS) , sker i samverkan med bland annat Landstinget Dalarna och ingår i forskningsprofilen Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna.

- RePS kommer att ha fokus på vanliga folksjukdomar som kan kopplas till funktionsnedsättning och smärtbesvär i kroppens rörelseapparat. Funktionsnedsättning och smärta från kroppens leder och muskler är den vanligaste sökorsaken inom vården och leder ofta till minskad fysisk aktivitet som i sin tur leder till övervikt och ökad risk för följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, säger Björn Äng, docent i medicinsk vetenskap.

Program för nedladdning:
http://www.du.se/contentassets/15ad108025ad4ec7be4ea8edef623b4b/fou_marknad_10_januari_2018.pdf

För mer information om
Fou-marknad: Jan Florin, Högskolan Dalarna, 023-77 84 46, 070- 410 35 67 eller e-post: jfl@du.se
Forskningscentra Research Centre for Public Health and Sports (RePS): Björn Äng, Högskolan Dalarna, 023- 023-77 84 91 eller e-post: bja@du.se
Annonser