LÖRDAG 16 DECEMBER 2017

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

ISOVERs nya Produktguide Teknisk isolering 2017

Vi har gjort en del förändringar i vårt sortiment.
Förändringar i vårt sortiment för teknisk isolering och vill presentera några nyheter i vår nya produktguide.

Som en del redan känner till så jobbar ISOVER med tre typer av mineralull; Glasull, ULTIMATE och stenull. Deras styrkor kommer till sin rätt när de placeras i rätt applikationer.

Glasullen kännetecknas av lätta produkter med mycket bra lambdavärden. Stenullens goda egenskaper är till exempel att den klarar höga användningstemperaturer. Vi har även ULTIMATE som kombinerar glasullens och stenullens goda egenskaper, det vill säga lätta produkter med mycket bra lambdavärden som dessutom klarar höga temperaturer.

På s. 7 i produktguiden finns en översikt på respektive materials goda egenskaper. Dessa egenskaper finns också med i urval under respektive produkt.

Nyheter och förändringar 2017:

• TECH Wired Mat MT 5.1 är vår nätmatta i stenull för applikationer inom industri. Nu har vi utvecklat produkten vidare och den har ännu bättre lambdavärde samt klarar högre användningstemperatur.

• ISOVER Cleantec® G 35, tjocklek 50 mm finns numera i två versioner; en MED-godkänd och en icke MED-godkänd. Tidigare fanns bara den marina versionen.

• ISOVER Tank Roof Slab är en takskiva i stenull som är godkänd enligt SSG. Den finns i två varianter; en för översta skiktet som klarar 80 kPa och en för det undre skiktet som klarar 20 kPa.

• ISOVER Takunderskiva 37 och ISOVER Takboard 33 är nu också CE-märkta som teknisk isolering enligt EN 14303 och är därmed godkända att användas inom tekniska applikationer.

• ISOVER Brand/Lastskiva utgår som produkt under Teknisk isolering, men kommer att finnas kvar i produktguide Byggisolering.
Annonser