TORSDAG 18 JANUARI 2018

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Koldioxidskattehöjning

Den första januari trädde en koldioxidskattehöjning i kraft.
Höjningen gäller för de industrier som inte handlar med utsläppsrätter och innebär att de kommer betala samma koldioxidskatt för eldningsolja som hushållen.

I praktiken innebär det en höjning med 702 kr/m3 plus den ordinarie energiskatten på 869 kr/m3. Eldning med bioolja påverkas inte av denna höjning utan fortsätter vara ett skatteneutralt alternativ. För att möjliggöra eldning av bioolja hos våra kunder erbjuder Wibax ett helhetskoncept där förutom leverans av bioolja, även konvertering av anläggning ingår. Tryggt, säkert och hållbart. Kontakta oss för mer information!

David Wiklund
MD, Wibax Biofuels AB
david.wiklund@wibax.com
+46 70 303 40 10

Annonser