LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Mycket goda jobbmöjligheter i byggbranschen

Arbetsförmedlingen spår mycket goda jobbmöjligheter i framtiden inom bygg -och anläggningsbranschen.
Igår kom Arbetsförmedlingen ut med en färsk rapport där de spår mycket goda jobbmöjligheter i framtiden inom bygg -och anläggningsbranschen.

Intresset för yrkesprogrammen inom gymnasieskolan har varit svagt under lång tid, något som Arbetsförmedlingen har uppmärksammat. Det låga intresset för yrkesutbildningarna förutses även bestå framöver. Efterfrågan på byggnadsarbetare är nära sammankopplad med byggkonjunkturen. Denna är fortsatt stark eftersom byggandet ligger på höga nivåer. Sysselsättningen inom området bedöms därmed öka starkt under det närmaste året.

Boverket bedömer att mer än 700 000 nya bostäder behöver byggas fram till 2025. Bara för att klara de framtida åldersavgångarna krävs 40 000 nya medarbetare i byggbranschen. Samtidigt uppger byggbolag brist på arbetskraft som det främsta hindret för att växa.

Sedan fyra år tillbaka har Bygma delat ut ett stipendium för elever som går sista året på Bygg- och anläggningsprogrammet på ett urval av landets gymnasieskolor. Stipendiet har instiftats för att uppmuntra elever att välja byggbranschen – och att stanna kvar där. Speciellt för Bygma­stipendiet är att eleverna själva kan söka det och att de i ansökan ska berätta om sina yrkesmässiga framtidsplaner.

En av de stora frågorna för branschen i dag är att allt för få ungdomar väljer att satsa på byggsektorn, med en stor avsaknad av kompetens inom flera områden som resultat. Bygma vill bidra till att vinna tillbaka branschens yrkesstolthet.

– Byggbranschen växer och det är viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och fokuserar på en hållbar framtid. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg, säger Urban Johansson, vd Bygma.

Petra Binken
Presskontakt
Reklamchef
pab@bygma.se
+46 8 519 425 35

Urban Johansson
VD
ugj@bygma.se
08-519 425 21
Annonser