LÖRDAG 16 DECEMBER 2017

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Ralph Riber lämnar sin position som VD och koncernchef

Ralph Riber lämnar sin position den 7 augusti.
Ralph Riber lämnar sin position som VD och Koncernchef för Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (IES) per den 7 augusti. CFO Fredrik Åkerman har av IES styrelse utsetts till tillförordnad VD och Koncernchef från samma dag. Fredrik Åkerman har sedan 2013 varit CFO för IES och har lång erfarenhet som VD och CFO i större organisationer. Rekrytering av ny VD och Koncernchef inleds omgående och kommer att ledas av styrelsens ordförande Per Båtelson. 

”Jag vill uttrycka stor tacksamhet för vad Ralph har åstadkommit under sina fyra år som VD för IES med att ytterligare professionalisera och utveckla IES. Under Ralphs ledarskap har koncernen haft en mycket positiv utveckling, genomfört en börsnotering och vi har idag en stabil plattform för vårt fortsatta arbete. Huvudägarna och styrelsen finner därför tidpunkten lämplig för ett VD-byte nu när IES tar nästa steg i utvecklingen för att ta tillvara våra stora framtida tillväxtmöjligheter”, säger Per Båtelson, ordförande i IES.

”Jag vill personligen tacka Ralph Riber för hans stora insatser för Internationella Engelska Skolan under de viktiga åren med ny huvudägare och sedan börsnotering. Jag har särskilt uppskattat hans hårda och övertygade arbete för att säkra vad vi står för, med ordning i skolan, internationell karaktär och höga akademiska ambitioner”, kommenterar Barbara Bergström, grundare av IES.

”Det har varit många spännande år att tillsammans med IES alla medarbetare utveckla verksamheten och bygga de strukturer som är viktiga för att skapa en stabil verksamhet. IES är en unik organisation med ett starkt koncept som har alla förutsättningar att utvecklas vidare. Det har varit mycket stimulerande att först som styrelsemedlem följa IES utveckling och därefter leda verksamheten tillsammans med mycket kompetenta medarbetare”, kommenterar Ralph Riber, VD och koncernchef för Internationella Engelska Skolan.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se 
Annonser