MÅNDAG 18 DECEMBER 2017

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Smart pneumatik med OPC UA: Redo för Internet of Things.

Smart Pneumatic Grid skapar intelligent systemnätverk
Lägre energiförbrukning för tryckluftsapplikationer, konstant kontroll över manöverdon och anpassnings-förmåga till nya förhållanden är önskemål som nu är verklighet. Det visade AVENTICS och Boge Kompressorer under Motekmässan i Stuttgart. De två företagen har på ett intelligent sätt kopplat samman kompressorer och tryckluftsförbrukare i sitt gemensamma projekt: Smart Pneumatic Grid.

Ett vanligt diskussionsämne inom automatisering är det horisontella och vertikala nätverket för vidarekoppling till Internet of Things. Många tillverkare erbjuder omfattande IT-lösningar, som i sin tur kräver många mantimmar att genomföra. Och de flesta vill introducera vertikala nätverk gradvis för att få erfarenhet och verifiera effektiviteten.

– Användare letar efter lösningar som är lätta att genomföra och som hjälper dem att sänka driftskostnaderna samt öka tillgängligheten till sina maskiner, säger Wolf Gerecke, ansvarig för strategisk produkthantering hos AVENTICS.

Enkla, effektiva lösningar
Det är här Smart Pneumatics Grid kommer in i bilden. Smart Pneumatics Grid är baserat på maskin-till-maskin-kommunikationsprotokollet OPC UA, utvecklat av OPC-stiftelsen för användning inom industriell automation.

Intelligent sammankopplade kompressorer och tryckluftsförbrukare ger en mängd olika möjligheter för övervakning, styrning och optimering av hela systemtopologier.

– Genom att känna till rådande och kommande luftförbrukning kan vi optimera kontrollen över kompressorns prestanda. Därigenom kan energiförbrukningen minskas avsevärt, förklarar Peter Boldt, chef för forskning och utveckling vid Boge.

Smart Pneumatic Grid identifierar energibehovet ner till den enskilda förbrukarnivån och visar det tydligt. Med minimal ansträngning kan informationen användas för att ta fram behovsbaserade kontrollparametrar för Boges kompressorer. Smart Pneumatic Grid indikerar också en ökning av luftförbrukningen om en läcka har uppstått.

– Tack vare Smart Pneumatic Grid kan underhåll kan sättas in i god tid innan ett maskinstopp uppstår, understryker Wolf Gerecke.

OPC UA är det mest använda protokollet för att kommunikation inom automationssektorn i alla typer av industrier. Det överför data och statusindikeringar från enheter till andra komponenter, maskiner eller överordnade instanser, oberoende av fältbusskommunikationen som används i applikationen.
Annonser