LÖRDAG 16 DECEMBER 2017

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

TalkPool får en ny storägare

Totalt kommer investeringen i TalkPool baserad på teckningsrätter att uppgå till 5’500’000 kronor.
TalkPool meddelar idag att den privata investeraren Ludwig Fresenius har ingått avtal med Magnus Sparrholm och Erik Strömstedt om att förvärva och teckna 500’000 teckningsrätter i den förestående företrädesemissionen, varav 380’000 säljs av Magnus Sparrholm och 120’000 säljs av Erik Strömstedt. Totalt kommer investeringen i TalkPool baserad på teckningsrätter att uppgå till 5’500’000 kronor.

Dessutom har Ludwig Fresenius meddelat att han avser att tecknar ytterligare 227’273 aktier i nyemissionen motsvarande cirka 5’000’000 kronor. Ludwig Fresenius investerar totalt 11’000’000 kronor varav 10’500’000 kronor i TalkPool och 500 000 kronor för teckningsrätter till Magnus Sparrholm och Erik Strömstedt. Hela beloppet betalas i förskott och inget ränta kommer att betalas.

Efter försäljningen kommer Magnus Sparrholm och Erik Strömstedt att ha 1’060’000 respektive 142’545 teckningsrätter i det kommande nyemissionen. Magnus Sparrholm kommer teckna sig för samtliga sina 1’060’000 teckningsrätter och kommer därmed äga totalt 1’500’000 aktier efter företrädesemissionen.

Ludwig Fresenius äger tidigare 30’000 aktier i TalkPool, köpt i juni 2017 från Magnus Sparrholm i en blockhandel genom Swiss Finance Boutique. Ludwig Fresenius och Swiss Finance Boutique avser att stärka grundaren och entreprenören Magnus Sparrholms kontrollposition i TalkPool.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Strömstedt, VD Talkpool, erik.stromstedt@talkpool.com , Tel: +41 81 250 2020
Annonser