MÅNDAG 18 DECEMBER 2017

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Utveckling av Eskilstuna Flygplats

Med ett konsortium av investerare i syfte om att teckna ett långsiktigt privatfinansierat arrendeavtal
David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och Etablering AB, meddelar att nästa fas i projektet är att vi nu efter sommaren går in i en förutsättningslös diskussion med ett konsortium av investerare i syfte om att teckna ett långsiktigt privatfinansierat arrendeavtal angående Eskilstuna Flygplats.

Den avsiktsförklaring som Eskilstuna Logistik och Etablering AB tidigare har träffat med Resevaruhuset AB upphörde att gälla 30/6 och inget nytt avtal har tecknats.

David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och Etablering AB, telefon 073 8511301
 
Annonser