Tryckluftsutbildning – online! - industritorget.se
SÖNDAG 20 SEPTEMBER 2020
Följ oss i sociala medier

Tryckluftsutbildning – online!

Kontaktinformation

LMS Nordic, Learning Management Systems Nordic AB

Postadress
Linné­gatan 30
41304 Göteborg
Region
Göteborg
Västra Götalands län
Sverige
Orgnr:
556787-2170
Grundat: 2009
Anställda: 4
Välkommen till LMS Nordic, Learning Management Systems Nordic AB!

"Undersökningar visar att utbildning är det första steget man bör ta om man vill reducera tryckluftsförbrukningen och spara energi"

Tryckluft är i regel den mest eftersatta energiformen inom industrin. Det är också ett av de dyraste media att använda vilket innebär att reducerad förbrukning skapar särskilt bra resultat för ekonomin och i form av mindre CO2 utsläpp.

Säkerhetsaspekterna kring tryckluften är ofta förbisedda men är en del av utbildningen där den tar upp de risker förknippande med användningen av tryckluft.

Att genomföra utbildningen on-line är det överlägset mest kostnadseffektiva sättet att uppnå resultat. Ni genomför utbildningen på tider som passar er utan att ta onödig tid från produktion eller övrigt arbete.

Alla operatörer, tekniker, underhållspersonal , miljö & energiansvariga, studenter eller annan personal som kommer i kontakt med - eller behöver veta mer om tryckluft bör gå kursen.

Välkommen att kontakta oss!

Welcome to LMS Nordic, Learning Management Systems Nordic AB!

Compressed Air Training

"Your personnel are your greatest source of savings potential. This on-line course creates awareness and un-locks the potential of the people that work directly with machinery and equipment"


"Studies show that education is the first step you should take if you want to reduce compressed air consumption and save energy"

Compressed air is usually the most neglected form of energy in industry. It is also one of the most expensive media to use, which means that reduced consumption creates particularly good results for the economy and in the form of less CO2 emissions.

The safety aspects of compressed air are often overlooked but are part of the training where it addresses the risks associated with the use of compressed air.

Carrying out the training online is by far the most cost-effective way to achieve results. You complete the training at times that suit you without taking unnecessary time from production or other work.

All operators, technicians, maintenance personnel, environment & energy managers, students or other personnel who come into contact with - or need to know more about compressed air should take the course.

Welcome to contact us!

Senaste annonser från LMS Nordic, Learning Management Systems Nordic AB

Se alla företagets 1 annonser »

Kontakter

Daniel Winkler
CEO
0730666899

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
Annonser