Arbete utan krav på yrkesutbildning

Lokalvårdare
Vaktmästare
Försäljningsassistent
Administratör
Lagerarbetare
Traktorförare
Godsmottagare
Leveransbevakare
Lagerkontorist
Leveranschef
Terminalarbetare
Lagerplanerare
Hamnarbetare
Arbetsledare
Övrigt kravlös utbildning

Bank, Finans & Försäkring

Analys och rådgivning
Bank och finans
Försäkringar
Övrigt bank, finans & försäkring

Bygg & Hantverk

Anläggningsarbetare
Anläggningsmaskinförare
Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva
Betongarbetare
Brunnsborrare
Byggnads- och ventilationsplåtslagare
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
Golvläggare
Grovarbetare inom bygg och anläggning
Gruv- och stenbrottsarbetare
Ingenjör och tekniker inom bygg och anläggning
Isoleringsmontörer
Kranförare
Kyl- och värmepumpstekniker
Murare
Målare
Ställningsbyggare
Takmontörer
Snickare
VVS-montörer
Övrigt byggnads- & anläggningsarbetare
Finmekaniker
Glastekniker
Läderhantverkare
Manuella ytbehandlare, trä
Smeder
Tapetserare
Elektriker
Rörmokare
Montör

Chefer och Verksamhetsledare

Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet
Chefer inom bank, finans och försäkring
Chefer inom handel
Cheftjänsteman inom intresseorganisationer
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva
Ekonomi- och finanschefer
Fastighets- och förvaltningschefer
Forsknings- och utvecklingschefer
Försäljnings- och marknadschefer
Förvaltnings- och planeringschefer
Informations-, kommunikations- och PR-chefer
Inköps-, logistik- och transportchefer
IT-chefer
Personal- och HR-chefer
Produktionschefer inom tillverkning
Verkställande direktörer m.fl.
Övrigt administrations- & servicechefer

Ekonomi, Administration, Personal

Ekonomichef
Finanschef
Försäljningschef
Inköpschef
Personalchef
Organisationsutvecklare
Marknadsanalytiker
Marknadsassistent
Marknadsförare
Finansekonom
Företagsekonom
Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl.
Redovisningsekonom
Ekonomiassistent
Kontorskassör
Löne- och personaladministratörer
Inköpare
Kalkylator
Orderadministratör
Projektledare
Backofficepersonal m.fl.
Controller
Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare
Förvaltnings- och organisationsjurister
Gruppledare för kontorspersonal
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister
Inkasserare och pantlånare m.fl.
Kontorsreceptionister
Lednings- och organisationsutvecklare
Mäklare inom finans
Personal- och HR-specialister
Planerare och utredare m.fl.
Skadereglerare och värderare
Telefonister
Övrigt ekonomi & administration
Kontorsassistent
Kontorschef
Marknadskoordinator
Ekonomi, personalutbildning

Formgivare

Industriformgivare
Webdesigner
Övrigt formgivare

Försäljning/kundservice och kontorstjänster

Sekreterare
Kontorist
Ordermottagare
Telefonförsäljare
Företagsförsäljare
Receptionist, telefonist
Lagerarbetare
Lagerchef
Logistikassistent
Materialman
Butikssäljare, fackhandel
Evenemangs- och reseproducenter m.fl.
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.
Inköpare och upphandlare
Inköps- och orderassistenter
Kundtjänstpersonal
Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl.
Marknads- och försäljningsassistenter
Marknadsundersökare och intervjuare
Resesäljare
Speditörer och transportmäklare
Säljande butikschefer o avdelningschefer i butik
Uthyrare
Övrigt förmedlare
Account manager
Maskinförsäljare

Industriell tillverkning, Operatörer

Arborrare
CNC-Operatör
Fräsare
Gnistare
Automatmaskinskötare
Automatsvetsare
Borrare, metall
FMS-Operatör
Metallpressare
Metallsågare
Metalltryckare
Plåtskärare
Svarvare
Verkstadsmekaniker, allround
Arbetsledare inom tillverkning
Bergsprängare
Fordonsmontörer
Gjutare
Handpaketerare och andra fabriksarbetare
Lackerare och industrimålare
Maskinoperatörer, blekning, färgning, o tvättning
Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror
Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter
Maskinoperatörer, gummiindustri
Maskinoperatörer, pappersvaruindustri
Maskinoperatörer, plastindustri
Maskinoperatörer, påfyllning, packning o märkning
Maskinoperatörer, ytbehandling
Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri
Maskinställare o maskinoperatörer, metallarbete
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter
Montörer, träprodukter
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m
Prepresstekniker
Processoperatörer, papper
Processoperatörer, pappersmassa
Processoperatörer, stenkross- och malmförädling
Slipare m.fl.
Stenhuggare m.fl.
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare
Svetsare och gasskärare
Tryckare
Tunnplåtslagare
Valsverksoperatörer
Verktygsmakare
Övriga maskin- o processoperatörer, stål- o metall
Övriga maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.
Övriga montörer
Övrigt process- & maskinoperatörer
Kvalitets-/Mättekniker

Installation, Service, Underhåll

Maskinreparatör
Distributionselektriker
Drifttekniker
Industrielektriker
Installations- och serviceelektriker
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
Processövervakare, kemisk industri
Processövervakare, metallproduktion
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
Övriga drifttekniker och processövervakare
Övrigt servicearbetare
Servicetekniker

Metallhanterare, Reparatörer

Blästrare
Gjutare
Gasskärare
Lödare
Svetsare
Byggnadsplåtslagare
Industriplåtslagare
Ventilationsplåtslagare
Grovplåtslagare
Stålkonstruktionsmontör
Dykare
Dykledare
Avsynare, metallprodukter
Hyvlare, metall
Polerare, metall
Slipare, metall
Smed
Filare
Filhuggare
Verktygsmakare
Verktygsuppsättare
Industrielektriker
Övrigt metallhanterare reparatörer

Processoperatörer

Processoperatör, stålverk
Reglerare, masugn
Valsverksoperatör
Processoperatör, värmebehandling
Extruderskötare, metall
Tråddragare
Gjuterioperatör
Processoperatör, kemisk industri
Industrirobotoperatör
Övrigt processoperatörer

Sanering och renhållning

Bilrekonditionerare, fönsterputsare m.fl.
Renhållnings- och återvinningsarbetare
Saneringsarbetare m.fl.
Städare
Övrigt sanering & renhållning

Teknik, Data

ADB-Chef
Forskningschef
Produktionschef, tillverkning
Databasadministratör
Datasäkerhetsansvarig
Systemansvarig
Nätverkstekniker
Servicetekniker, data
Konstruktör, elkraft
Kvalitetsingenjör, maskin
Maskinkonstruktör
Produktionsingenjör, maskin
Serviceingenjör, maskin
Processingenjör, kemiteknik
Metallurg
Servicetekniker, maskin
Drifttekniker, IT
IT- säkerhetsspecialister
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
Supporttekniker
Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl.
Systemtestare och testledare
Webbmaster och webbadministratörer
Övrigt teknik & data

Tekniskt arbete

Arkitekter m.fl.
Civilingenjörsyrken, logistik och produktion
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
Civilingenjörsyrken inom gruvteknik o metallurgi
Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik
Fastighetsförvaltare
Flygtekniker
GIS- och kartingenjörer
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik
Ingenjörer och tekniker inom industri
Ingenjörer och tekniker i gruvteknik o metallurgi
Laboratorieingenjörer
Planeringsarkitekter m.fl.
Tekniker, bildiagnostik och medicinteknisk utr.
Övriga civilingenjörsyrken
Övrigt tekniskt arbete

Transport och Maskinförare

Bussförare
Lastbilsförare
Personbilsförare
Kranförare
Maskinförare
Truckförare
Arbetsledare inom lager och terminal
Hamnarbetare
Lager- och terminalpersonal
Maskinbefäl
Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl.
Transportledare och transportsamordnare
Övrigt transport & maskinförare

Övriga Maskinoperatörer

Industrilackerare
Förgyllare
Ytbehandlare, metall
Formsprutställare
Gummivaruarbetare
Plastarbetare
Fordonsmontör
Montör, metall-, gummi- och plastprodukter

Övrigt