Dataskyddspolicy enligt GDPR

Allmänt

Denna policy gäller fr.om. den 26 april 2018 för användare av Industritorgets tjänster. Informationen gäller både publika besökare och kunder med inloggningskonto.

Behandling av personuppgifter

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar följande personuppgifter relaterade till dig som användare:

 • Uppgifter som du lämnar direkt till oss via formulär på Industritorgets webbplats, dvs namn, e-post, telefon-/mobilnummer och i vissa fall adressuppgifter.
 • Uppgifter som du lämnar till oss i samband med kontakter med säljare eller support.
 • Uppgifter som kan finnas i de företagspresentationer och annonser som du väljer att publicera på vår portal.

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. Som referens till tjänster ni köpt
 2. För att besvara frågor och göra uppföljningar av ärenden som rör dina tjänster
 3. För att skapa ditt inloggningskonto
 4. För att visa i er publika företagsprofil på webbplatsen www.industritorget.se
 5. För att skicka er erbjudandeutskick via e-post, från andra kunder på industritorget
 6. För att skicka er meddelanden via e-post, från besökare av webbplatsen som hittat er profil eller era annonser
 7. För att skicka er offertförfrågningar och efterlysningar via e-post, från besökare av webbplatsen
 8. För att skicka er nyhetsbrev via e-post
 9. För att bifoga som avsändare i meddelanden som ni skickar via webbplatsen

Rättsliga grunder för behandlingen

För punkterna 1-3 under ändamålen är den rättsliga grunden att du ingått ett avtal med industritorget för ert företags räkning om att använda våra tjänster.

För punkterna 4-9 under ändamålen är den rättsliga grunden ett samtycke från dig.
Du lämnar ditt samtycke för punkt 4-8 genom att du aktiverar respektive tjänst vid inloggning eller under dina kontoinställningar på webbplatsen. Samtycke för punkt 8 kan också lämnas utan användarkonto, genom registrering av er e-postadress på webbplatsen.
Du lämnar ditt samtycke för punkt 9 genom att du skickar meddelandet.

Du kan när som helst återkalla samtycket för en eller flera av dessa punkter genom att avregistrera dig, ändra dina inställningar eller genom att kontakta oss.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi raderar dina uppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga.
Om du avslutar ert abonnemang eller ditt användarkonto och samtliga valda tjänster för kontot, raderas uppgifterna automatiskt efter 3 månader. Om du begär radering av dina uppgifter så raderas de snarast möjligt, dock senast efter 1 månad.

Viss köphistorik kan komma att sparas längre för att inte bryta mot lagar t.ex. om bokföring eller för att kunna följa upp försålda tjänster eller eventuella reklamationer.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter

Vi säljer inte dina kontaktuppgifter till tredje part. IT-konsulter som vi anlitar kan komma att ha tillgång till dina personuppgifter för service eller utveckling av funktioner. I dessa fall har vi biträdesavtal på plats med instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra olika e-postutskick. Detta kan du göra genom en länk i våra utskick, i dina inställningar inloggad på webbplatsen eller genom att
kontakta oss.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen(under namnändring till Integritetsmyndigheten).

Ta bort användarkonto

Kontakta oss för att ta bort ditt användarkonto.

Förändring av dataskyddspolicy

Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla våra tjänster, och därför kan innehållet i denna dataskyddspolicy ändras över tid. Ni har alltid tillgång till de senaste villkoren under ert konto när ni är inloggade på webbplatsen och vi kommer att uppmärksamma er på betydande förändringar.