Laser för rengöring, oxid- och skiktborttagning

Kontaktinformation
Postadress
Box 140
18422 Åkersberga
Besöksadress
Såg­vägen 7, 184 40 Åkersberga
18422 Åkersberga
Region
Österåker
Stockholms län
Sverige
Organisationsnummer:
556403-1689
Grundat: 2010
Anställda: 1
Välkommen till Agaria AB!

Vi har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla metoder och tillhandahålla utrustning för ytbehandling av plast och metall samt utrustningar för plastsvetsning till industrin i Skandinavien.

Vi presenterar ny teknik som förbättrar, kvalitetshöjer och rationaliserar er produktion inom områdena nedan.

* Partiell rengöring med laser, CO2-snö och atmosfärsplasma.

* Förbehandling/ytaktivering/treating av plast och metall med korona, atmosfärs- och lågtrycksplasma före limning, märkning eller beläggning

* Svetsutrustningar för plast med ultraljud, värme, vibration, rotation, varmluft och laser.

* Brandteknik – högtrycksaggregat för effektiv brandgaskylning och släckning med vatten och skuminblandning.

Vi strävar efter en hög servicegrad och kan utföra labbprovningar och olika försök och tester.

I våra åtaganden ingår även erbjudande om serviceavtal, reservdelar, utbildning och finansiering.

Vi arbetar med kundanpassade lösningar i nära samarbete med våra marknadsledande leverantörer och med de senast utvecklade metoderna för att bistå våra kunder med de mest optimala tekniklösningarna.

Välkommen att kontakta oss på vår hemsida.

Agenturer

Arndt H. von Oertzen GmbH & Co, Tyskland (Generalagent)
Högtrycksaggregat för brandgaskylning och brandsläckning. Mobilt eller inbyggt högtrycksaggregat i mindre eller större enhet för inre och yttre släckning, skumläggning, oljesanering och länspumpning
Clean Lasersysteme GmbH, Tyskland (Generalagent)
Cleanlaser Laserrengöring – genom korta pulser avlägsnas täckskikt såsom lack-, eller olja – skiktet bränns bort. Avlackning istället för maskning för lackering
Cryosnow GmbH, Tyskland (Generalagent)
CO2-snö – partiell rengöring utan kemiska och termiska effekter (ej att förväxla med CO2-pellets). CO2 förgasas.
Diener Electronic GmbH Co.KG, Tyskland
Plasmautrustning Aktivering/ treating, för bättre vätning av 3D-formade plast- och metalldetaljer samt även för avfettning, rengöring, beläggning, polymerisering.
Eugen Riexinger GmbH, Tyskland (Generalagent)
Värmespeglar för värmesvetsning av rör, profiler och även för inbyggnad i maskiner från D 90 mm till 3.000 x 2.500 mm. Färdiga svetsapparater finns.
Fischer Kunststoff-Schweisstechnik GmbH, Tyskland (Generalagent)
Rotation-, excenter-, friktionssvetsar med inställbar och under förloppet justerbar amplitud och frekvens för fininställning av svetsresultatet i förhållande till verktyg, detalj & material
HAWO Gerätebau GmbH, Tyskland (Generalagent)
Impulssvets för plastfolier taktvis eller kontinuerligt. Även konstantvärme för aluminiumbelagd plastfolie. Foliesvetsar, plastpåsesvets
HTE Pulse Staker, Irland (Generalagent)
Impulsnitning även kallat Pulsestaker är en process för omformning av plastmaterial. Den patenterade Impulsnitmaskinen (Pulsestaker) har en individuell värmestyrning i varje spets.
KVT Bielefeld GmbH, Tyskland (Generalagent)
Värmespegelsvetsmaskiner för sammanfogning av stora termoplast-detaljer, även med komplicerad geometri.
Martin Walter Ultraschalltechnik, Tyskland (Generalagent)
Ultraljudsgenerator - Kortslutningssäkra, Torrkörningsskydd, Verkningsgrad 95 %, Fjärrstyrning, olika frekvenser, olika effekter Ultraljudsbad för rengöring av detaljer och form-verktyg e t c. Bords-enheter 0,6 till 200 l i tvätt-, skölj- och tork-utförande. Generatorer med alla typer av svängare för olika frekvenser och effekter
MTM GmbH, Tyskland (Generalagent)
Linjetvättmaskin med tvätt/skölj/ vakuumtork upp till 500 kg med automatisk fixturering och takttider ned till 5 min. Helt slutet system- ingen exponering för halluften.
Orbi-Tech GmbH, Tyskland (Generalagent)
Motordriven trådsvets för: 1. Reparation av rotationsgjutna detaljer 2. Prototyptillverkning av plastdetaljer. 3. Svetsning med varmluft och tillsats-material PE, PP, PC, PET, ABS och PS.
PHASA Developments, Storbritannien (Generalagent)
"Varmluftsnitning för omformning av tappar/torn eller dylikt i termoplastdetaljer där något (plåt, plast, kartong) skall fästas mekaniskt "
ProByLas AG, Schweiz (Generalagent)
Plastsvetsutrustingar med laserteknik. Svetsprocessen utförs mycket rent och exakt. Lasersvetsning är en beröringsfri svetsmetod som kan användas på såväl plana ytor som komplexa tredimensionella geometrier.
Sonotronic Nagel GmbH, Tyskland (Generalagent)
Ultraljudsvetsar för termoplaster samt svetsning och skärning av väv, folie och film. Alla typer från lösa UL-enheter, bordsmaskiner till kompletta system med hantering.
Swiss-Sonic Ultraschalltechnik, Schweiz (Generalagent)
Ultraljudsvetsar för termoplaster samt svetsning och skärning av väv, folie och film. Alla typer från lösa UL-enheter, bordsmaskiner till kompletta system med hantering.
Tigres Dr. Gerstenberg GmbH, Tyskland (Generalagent)
Koronautrustningar - För aktivering / treating, för bättre vätning av plast och metall såsom 3D formade plastdetaljer, folier, rör, profiler före tryckning, lackering, limning el. beläggning.
Vibro-tec GmbH, Tyskland (Generalagent)
Vibrationsrengöring upp till 25 kg detalj inkl fixtur. Rengör helt från spån och olja (med rest på ca 3-5% = rostskydd).
VTD Vakuumtechnik Dresden GmbH, Tyskland (Generalagent)
Vakuumbeläggning För metallisering av plastdetaljer för EMC eller dekoration samt diverse beläggningar på metalldetaljer.

Kontakter

Jonas Axelsson
08-514 509 43
070-5102422
Eva Graff
08-514 509 42

Filmer

Presentation om laserrenöring

Presentation om laserrenöring
Cleanlaser-tekniken
Agarias cleanlaser film - exempel på applikationer
Applikationsexempel - Laserrengöring