AB Tändkulan - industritorget.se
ONSDAG 27 MAJ 2020
Följ oss i sociala medier
Postadress
Gruvkarlby­vägen 4
78461 Borlänge
Besöksadress
Gruvkarlby­vägen 4
78461 Borlänge
Region
Borlänge
Dalarnas län
Sverige
Orgnr:
556368-5246
Grundat: 1992
Anställda: 28
AB Tändkulan i Borlänge bedriver sedan 1992 fristående verksamhet inom processautomation och industriell IT.
Verksamheten bedrivs sedan 1996 i egen fastighet.

Vi erbjuder allt från timbaserade tjänster till helhetsåtaganden i såväl stora ny- och ombyggnader som mindre modifieringar och kompletteringar. Kunderna finns över hela landet och i branscher som energi & miljö, järn & stål, papper, gruvindustri, vatten & avlopp, livsmedel, verkstadsindustri och träindustri.

Vi använder oss av öppna lösningar, vilket är kostnadseffektivt och ger kunden bättre tillgång till service, reservdelar och därmed en god totalekonomi. Genom länkning av styrsystem och dataadministration skapar vi en hög tillgänglighet till information och möjligheter till anpassad information, automatisk och snabbare rapportering, bättre underhållsplanering och kortare ledtider.

AB Tändkulan har stor erfarenhet från projekt där vi har haft helhetsåtaganden gällande automation, styr & regler, el och instrument entreprenader. Där vi tillsammans med underleverantörer har levererat allt ifrån transformatorer, ställverk, frekvensomriktare, strömriktare, motorer, aumadon, fältinstrument, styrsystem, datorer, apparatskåp, kanalisation, kablage, datanät, fiberförläggning mm.

I våra och underleverantörernas åtaganden har ingått projektledning, konstruktion, programmering, verkstadsmontage, platsmontage, installation och driftsättning av leveranserna.

AB Tändkulan har lång erfarenhet av de flesta på marknaden förekommande industriella styr-, regler- och operatörssystem.
Bland några kan följande nämnas ABB 800xA, ABB Advant/Master, SattCon, SattLine, SattGraph, Siemens S5/S7, PCS7, T3000, WinCC, DeltaV, Schneider Modicon, Mitsubishi, Citect, InTouch, Fix/iFix m.fl.
För de flesta av dessa har vi Systemhus eller Auktoriserad integratörs status.

Vi har även stor erfarenhet av säkerhets-plc och -system typ ABB 800xA, ABB Pluto, Siemens S7 och HIMA.

AB Tändkulan är ”ABB Authorized Value Provider” och ”Schneider Electric SI Alliance Partner”.

Kontakta gärna oss så får du veta mer!


AB Tändkulan in Borlänge has been running independent operations in process automation and industrial IT since 1992. The operations have been conducted since 1996 in their own property.

We work mainly in project form with our own projects. Everything from overall commitments in major
newbuildings and rebuildings that can last for several years to smaller projects that last a few weeks or months.

Our customers are located throughout the country and in industries such as energy & environment, iron & steel, pulp & paper, mining, water & sewage, food and wood industry.

AB Tändkulan has extensive experience from projects where we have had overall commitments regarding automation, control system, electricity and instrument contracts.

Our and our subcontractors' commitments in the projects have included project management, design, programming, workshop assembly, site installation, installation and commissioning of deliveries.
AB Tändkulan has long experience of most common industrial control systems in the market.

Kontakter

Leif Andersson
Företagsledning

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
Annonser