Combinova AB - industritorget.se
LÖRDAG 30 MAJ 2020
Följ oss i sociala medier
Postadress
Domkrafts­vägen 1
19740 Bro
Besöksadress
Domkrafts­vägen 1
19740 Bro
Region
Upplands-Bro
Stockholms län
Sverige
Orgnr:
556775-9765
Grundat: 1981
Anställda: 2
Välkommen till Combinova AB!

Vi har en lång tradition i test-och mätteknik.
Sedan mer än 25 år sedan har vi tillverkat instrument för att mäta elektriska och magnetiska fält i frekvensområdet 5 Hz till 400 kHz. Instrumenten används både i laboratorier för att mäta fält från elektriska produkter och för kartläggning av fält under kraftledningar eller fält ute på arbetsplatserna. Från och med 2016-07-01 gäller nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket som begränsar arbetstagares exponering för elektriska och magnetiska fält. I november 2016 lanserar Combinova ett nytt instrument FD10 som är utvecklat för att kunna mäta och utvärdera elektromagnetiska fält enligt de nya föreskrifterna.

Vi kompletterar våra egna instrument med magnetfätmätare från Coliy som med Hall-elementgivare mäter statiska fält. FW Bell har ett sortiment av handhållna instrument för 1- och 3-axlig mätning.

Vi säljer även Chroma:s sortimentet av testutrustning för elektonikindustrin, som programerbara elektroniska laster, programerbara AC- och DC-aggregat samt testutrustning för elsäkerhetstestning. Chroma har också ett brett sortiment av automatiska testsystem för komponenter och färdiga produketer. Systemen kan anpassas efter efter kundens testbehov.

Från Meatest säljer vi främst deras kalibreringsutrustning för mätinstrument , för en-och trefas effekt/energimätare och Specialkalibratorer för impedans och höga strömmar.

Välkommen att kontakta oss!

Welcome to Combinova AB!

We have a long tradition in testing and measurement technology.
Since more than 25 years ago we have produced instruments for measuring electrical and magnetic fields in the frequency range 5 Hz to 400 kHz. The instruments are used both in laboratories to measure fields from electrical products and for mapping of fields under power lines or fields in the workplace. From 2016-07-01, new regulations from the Work Environment Authority will apply, which limit workers' exposure to electrical and magnetic fields. In November 2016, Combinova launches a new instrument FD10, designed to measure and evaluate electromagnetic fields according to the new regulations.

We complement our own instruments with Coliy magnetics, as with Hall element sensors measuring static fields. Coliy has a range of handheld instruments for 1 and 3 axis measurement.

We also sell Chroma's range of testing equipment for the electronics industry, such as programmable electronic loads, programmable AC and DC units, as well as testing equipment for electrical safety. Chroma also has a wide range of automated test systems for components and finished products. The systems can be customized according to customer test requirements.

From Meatest we mainly sell their calibration equipment for measuring instruments, one-and three-phase power / energy meters and special calibrators for impedance and high currents.

Welcome to contact us!

Agenturer

Chroma, Taiwan (Generalagent)
Elektroniska laster, programmerbara AC- och DC-källor, batteritestutrustning samt elektrisk säkerhetstestutrustning
Coliy, Kina
En- och treaxliga Hall element Gaussmeters
Meatest, Tjeckien
Kalibratorer och resistansdekader

Kontakter

Åke Amundin
VD
Mats Inge
Teknisk Chef
08-627 93 11

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
Annonser