Postadress
Kungs­gatan 33
34131 Ljungby
Region
Ljungby
Kronobergs län
Sverige
Organisationsnummer:
559210-6222
Grundat: 2019
Anställda: 12
ID Modeller AB - kunnig personal och moderna maskiner

ID Modeller kommer ut ett småländsk företag grundat 1927. Företaget sysselsatte sig med bl.a. inrednings-,dörr-, och modell-snickerier.

Året 1995 renodlades verksamheten och gick ifrån inredning och dörrtillverkning till modeller, prototyper, verktyg och fixtur-tillverkning till bl.a. gjuteri, plast och fordonsindustrin.

Branschen och verksamheten har gått från gammalt hederligt hantverk till högteknologiska maskiner. Slutresultatet bygger fortfarande på det personliga kunnandet och detta genom rutinerad personal som har stort personligt ansvar.

Med konsekventa investeringar har vi byggt upp en specialiserad tekniknivå och en effektiv maskinpark som idag består utav bl.a. 6 st NC-fräsar varav 3 st är 5-axliga. Idag görs mycket indirekt mot fordonsindustrin genom verktygstillverkning som plast-industrin använder sig utav.


Miljöpolicy

ID Modeller AB skall välja produkter, konstruktion och tillverkningsmetoder som har minsta möjliga miljöpåverkan. Hänsyn skall tas till tekniska och ekonomiska aspekter.

Vi skall som ett led i vårt arbete följa tillämpliga lagar och andra krav samt ständigt förbättra verksamheten och därmed förebygga att vår verksamhet påverkar miljön negativt.

Detta innebär att vi måste engagera och motivera samtliga anställda i vårt miljöarbete samt skapa sådana rutiner och instruktioner som underlättar arbetet med att uppfylla de krav vi ställer i vår miljöpolicy.

Vi skall utarbeta och uppdatera miljömål som personalen känner delaktighet i och som vi om möjligt kan mäta och förbättra oss mot.


Välkommen att kontakta oss!

Certifieringar

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015

Kontakter

Morgan Svensson
0704-813608