Instrument & Calibration Sweden AB - industritorget.se
FREDAG 14 AUGUSTI 2020
Följ oss i sociala medier

Instrument & Calibration Sweden AB

Postadress
Box 28
33221 Gislaved
Besöksadress
Åbjörns­gatan 2
33221 Gislaved
Region
Gislaved
Jönköpings län
Sverige
Orgnr:
556483-6384
Grundat: 1994
Anställda: 6
Välkommen till ICS, Instrument & Calibration Sweden AB!

Vi är ett väletablerat företag som har funnits sedan 1997 i Gislaved. Vår resa började inom gummibranschen där vi sålde, servade och kalibrerade reologiska instrument och dragprovare på den skandinaviska marknaden. Med tiden har både branscherna och antalet instrumenttyper utökats. Numera är vi verksamma inom alla branscher och erbjuder ett stort utbud av maskiner och instrument för all typ av testning. Vår styrka och kärnverksamhet bygger på att vi är ackrediterade och godkända av SWEDAC och därmed uppfyller vi och följer kraven i ISO 17025. Vi är ackrediterade för fältkalibreringar inom massa, kraft, längd, hårdhet och temperatur. 2015 köptes vi av amerikanska MTS Systems Corp. och blev därmed ett helägt dotterbolag till deras nordiska bolag MTS Systems Norden AB. MTS är en ledande global leverantör av test-, simulerings- och mätsystem med mer än 50 års erfarenhet inom testbranschen. De erbjuder ett fullt spektrum av testmaskiner och lösningar, allt från enklare standardmaskiner till mer komplexa kundanpassade speciallösningar. Vi arbetar tätt tillsammans och gemensamt utför vi service och kalibrering på de maskiner vi säljer men även på annan utrustning. Tillsammans hjälper vi er med era unika testbehov och de utmaningar ni står inför.

Välkommen att kontakta oss!


Welcome to ICS, Instrument & Calibration Sweden AB!

We are a company of good repute established in 1997 in Gislaved, Sweden. Our journey began in the rubber business where we sold, serviced and calibrated rheological instruments and tensile testing machines in the Scandinavian market. Over time our offers and market span has expanded and evolved. Today we are present in every market and we offer equipment for all type of testing. Our strength and our core business is our accreditation. We are accredited and approved by SWEDAC and thus we meet and comply with the requirements of ISO 17025. Our scope of accreditation includes field calibration within mass, force, length, hardness and temperature. In 2015 we were acquired by the American company MTS Systems Corp. and became a fully owned daughter company to their Swedish affiliate, MTS Systems Norden AB. MTS is a leading global supplier of test, simulation and measuring systems with more than 50 years of experience in the test business. They offer a full spectrum of test machines and solutions, from standard machines to more complex custom-made solutions. We work close and together we perform service and calibration on both the machines that we sell and other equipment. Together we help you with your unique testing needs and the challenges you are facing.

Welcome to contact us!

Filer

ICS Broschyr

Certifieringar

ISO/IEC 17025 – SS-EN ISO 7500-1 – SS-EN ISO 9513 2002

Kontakter

Henrik Svanfors
Kontaktperson
0371-847 05
Anna Nogander
031-68 69 88

Filmer

Hårdhetsmätare - Emco Test DuraJet G5

Hårdhetsmätare - Emco Test DuraJet G5
Hårdhetsmätare - Emco Test DuraScan G5
Reometer - Alpha Technoligies Product Overview
Provberedning metall - Metkon Products
Dynisco Melt Flow Indexer
Dynisco Plastic Testing Overview
MTS Criterion 40 Testing Machine
MTS Exceed Universal Testing Machine
MTS Exceed E21 Pendulum Testing Machine

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
Annonser