Postadress
Ekbacks­vägen 28
16869 Bromma
Besöksadress
Ekbacks­vägen 28
16869 Bromma
Region
Stockholm
Stockholms län
Sverige
Organisationsnummer:
FI08719327
Grundat: 1964
Anställda: 52
Välkommen till Labkotec OY !
Labkotec Oy är ett ledande finländskt industriföretag som har specialiserat sig på elektroniska mätinstrument och larm för ythöjd och flöde samt automations- och detektorteknik och Internetbaserade lösningar för dataöverföring.

Redan i 60 år har vi arbetat inom branschen och varit föregångare vid utvecklingen av många nya lösningar.
Vår organisation består av 52 experter. Vår mångsidiga och omfattande expertis kommer bäst fram därigenom att vi levererar sådana lösningar som bäst lämpar sig för kunden.

Våra ISO 9001:2000 kvalitets- och ISO 14001 miljöledningsstandarder är certifierade av Lloyds Register Quality Assurance. I säkerhetsfrågor följer vi standarderna ATEX och ISPS.

Labkotec Oy hör till den internationella Indutrade-koncernen.

Våra elektroniska mätinstrument och –metoder för ythöjd, vätskeläckagen och -flöden täcker alla olika användningsbehov. De dataöverföringsenheter och –system som vi har utvecklat förmedlar mätningsdata i realtid utan fast el- eller kabelnät.


Utrustningar

Larmsystem för Olje/fett-avskiljare
Nivåvakter
Kontinuerlig Nivåmätning
Läckagevarnare
Mätinstrument för Bränslelagring & distribution
Isdetektering
LabkoNet


Vill du veta mer om oss ? Klicka på vår logotype som tar dej direkt tilll vår hemsida.

Välkomna att kontakta oss !

Certifieringar

ISO 14001:2004 – ISO 9001:2000

Kontakter

Michael Gribert
kontaktperson
0705 28 12 16
Elina Karhulahti
-