Postadress
Energi­gatan 1
26273 Ängelholm
Region
Ängelholm
Skåne län
Sverige
Organisationsnummer:
559123-0056
Grundat: 2005
Anställda: 5
MIAS Filter AB är en filtergrossist och specialist med flerårig erfarenhet inom filtreringsteknik. Vår höga kompetens tillsammans med vårt breda produktutbud gör det möjligt för oss att vara innovativa och kostnadseffektiva i våra lösningar.

Vi är inte bara en filtergrossist. Med åren har vår företagsutveckling i kombination med våra kunders önskemål lett till att vi tagit ytterligare steg i rollen som totalleverantör. Den kunskap som vi besitter gör det möjligt för oss att jobba mer direkt med projektering och konstruktionsfrågor, allt från enkla till mer avancerade lösningar tillsammans med våra kunder. Framförallt inom hydraulsystem, smörjoljesystem och processystem. Vi utför även montage ledda av oss, men utförda av någon av våra samarbetspartners spridda över landet.

I vårt produktsortiment ingår:
Hydraulfilter & Smörjoljefilter
Filter för rening av skärvätska
Filter för rening av tvättvätska
Filter för rening av processvätska
Processfilter
Automatfilter
Stoftfilter
Kompressorfilter & tryckluftsfilter
Filter för rening av gas

Det som gör MIAS FILTER AB unika är att vi jobbar i stort sett med all typ av filtrering. Vi kan fritt välja produkter ur olika filtersegment utan att vara styrda av vare sig branschtillhörighet eller tillverkare. Vi hanterar de flesta välkända och även mindre kända fabrikat på marknaden. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda lösningar, krav och behov styrda utifrån kundönskemål istället för fabrikat.

Välkommen att kontakta oss!

Agenturer

Allied Filter, Sverige
Vi är distributör och partner till Allied Filter Systems. Genom det här kan vi leverera alla deras filterhus, påsfilter och filterpatroner. Vi har ett flertal olika påsfilterhus, filterpåsar och patronfilter i sortimentet.
Filtration Group (tidigare Mahle), Sverige
Vi är distributör av Filtration Groups (tidigare Mahle) hela filtersortiment. Vi kan leverera allt från deras sortiment inom hydraulfilter, filter för rening av skärvätska eller kylvätska, automatfilter, backspolande filter, skrapfilter, stoftfilter, korgsilar. Både kompletta filterhus och filterpatroner finns i sortimentet.
FILTREC, Sverige (Generalagent)
Vi är FILTRECs största och prioriterade distributör i Sverige. Med det kan vi leverera hela FILTRECs filtersortiment. Här finns ersättningsfilter till de flesta tillverkarna samt även kompletta filterhus.
Hydac, Sverige
Vi är distributör av Hydacs hela filtersortiment. Vi har även tillgång till Hydacs pumpar, ventiler, sensorer, aggregat, kylare och ackumulatorer.
MP Filtri, Sverige
Vi är distributör av MP Filtris hela produktsortiment i Sverige. Genom det kan vi leverera deras andningsfilter, tryckfilter, returfilter, partikelräknare med mera.

Kontakter

Bobby Bruzelius
+46 431-31 19 32
Sebastian Wennergren
0431-31 19 30