Postadress
Box 163
63103 Eskilstuna
Besöksadress
Frakt­gatan 6
SE-63346 Eskilstuna
Region
Eskilstuna
Södermanlands län
Sverige
Organisationsnummer:
556610-1811
Grundat: 2001
Anställda: 11
Välkommen till Trescal Sweden AB.

KOMPETENS OCH TRYGGHET
Räkna med att ditt mätuppdrag hamnar i omsorgsfulla och kompetenta händer. Vår verksamhet utsågs redan 1975 till landets första ackrediterade mätplats utanför riksmätplatsen. Sedan dess har vi varit en av landets ledande företag inom längdmätning, plan/vinklar och temperatur. Lägg där till att vi numera ingår i Trescal´s internationella närverk av mätplatser, så förstår du att vi är en pålitlig och kompetent partner som du kan räkna med, inte bara idag utan också i framtiden.

ETT PERSONLIGT ENGAGEMANG
Eftersom vi arbetar i framkanten av vad tekniken kan erbjuda, skulle vi kunna redovisa en imponerande lista på den utrustning vi förfogar över. Istället vill vi gärna betona det personliga engagemang som du möts av när du vänder dig till oss på Trescal. Vår företagskultur bygger på övertygelsen att en god personlig dialog med våra kunder har avgörande betydelse för vår verksamhets fortlevnad.

INGET UPPDRAG ÄR FÖR LITET ELLER FÖR STORT
Vi utför mätningar av allt från referensnormaler till mätning av färdiga detaljer. I en del fall ingår vi i samarbetsprojekt med våra uppdragsgivare som t ex vid utveckling av nya prototyper eller kvalitetssystem. Inom kalibrering åtar vi oss allt från enstaka kalibreringsuppdrag till totala kalibrerings-åtaganden. Ett sådant åtagande kan omfatta allt från märkning av mätdon, kalibrering och registrering till eventuell reparation och återkallelse av mätdonen i tid till nästa kalibreringstillfälle. Naturligtvis garanteras alltid spårbarheten till nationella och internationella normaler.


Välkommen att kontakta oss.

Certifieringar

ISO/IEC 17025

Kontakter

Daniel Eklund
VD
016-15 33 82
070-581 60 68
Ingrid Karlsson
Försäljning
016-15 33 81
Jan Hägg
Teamledare
0660-431485
0720-802657