MÅNDAG 14 OKTOBER 2019

Klosskap

Pris: Ej angivet

Ny/Begagnad: Ny
Kategori: Övrigt
Kapar & Sågar
Industrimaskiner

Referensnr: 3
Upplagd: 2019-07-12
Aulis Joentakanen
Företagsledning
0580-886 61

Beskrivning

Standardspecifikation
Användningsområde:
Kapar Klossar för 4-Vägspallar, i mycket noggrant optimerade längder inom angivna/tillåtna toleransavvikelser på Klossens längdmått. Även olika Klosslängder kan kapas ur samma Klossämne om vart annat och taktas in i produktionen efter behov.
Delad och taktad inmatning och därmed möjlighet till kapning av 2 st. Ämnestyper med olika breddmått, liksom kapning av Brädor och Reglar, mot förfrågan.Funktionsbeskrivning:
Ett antal Klossämnen läggs på maskinens inmatningskedjor som för Ämnenas långsida mot den så kallade Landsidan i maskinen. Ämnet närmast Landsidan lyfts av kedjorna med lyft-plåtarna för att sedan i sin längdriktning, med hjälp av Linjärmodulens Medbringare, föras in mot Kaphuset. I en viss punkt före Kaphuset läses Ämnets position i framkant av samtidigt som positionen för Medbringaren noteras, därmed kan ämnets längd automatiskt räknas ut. En klämarm håller Ämnet mot Landsidan och när ämnets framkant passerat Sågklingan och positionerats för kapning av invald Klosslängd, fixeras det med luftcylindrar uppifrån på båda sidor om Sågklingan som kommer upp ur Kaphuset och kapar Ämnet. Om Ämnena är snedkapade i ändarna kan man välja att med angivet mått göra en så kallad renkapning av ändarna, programmet tar då hänsyn till detta vid Optimeringen av Klosslängderna. De färdigkapade Klossarna skjuts successivt framåt av bakomvarande Ämne till dess de tas över av nästa maskin, vanligtvis en bandtransportör. Själva Optimeringen innebär att utifrån angivna längdmått och toleranser (dvs. tillåten längdavvikelse) på Klossen, beräknas automatiskt antalet och längden på klots som kan kapas ur Ämnet för att minimera spillet, vilket medför stora ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Exempel:
Vi bortser från materialbortfallet vid kapsnittet i detta räkneexempel (programmet i maskinen tar dock hänsyn till detta). Klosslängden sätts till 100 mm och Längdtoleransen till +/- 2 mm (dvs. färdig Klosslängd tillåts vara 98-102 mm), den inmätta Ämneslängden är 4050 mm. Utan optimeringsfunktionen skulle det bli 40 st. Klossar på vardera 100 mm och en spillbit på 50 mm att ta hand om. Med optimering utnyttjar vi den tillåtna minustoleransen för att få maximalt utbyte av Ämnet, dvs. maskinen gör 41 st. Klossar i längden 4050/41= 98,78 mm utan spill. Om toleransen satts till +2/ -0 mm (dvs. färdig Klosslängd tillåts vara 100-102 mm) utnyttjar vi plustoleransen och maskinen gör 40 st. Klossar i längden 4050/40=101,25 mm för att slippa hanteringen av spillbitar. Vid extremt korta Ämnen och ogynnsamma Klosslängder kan en liten spillbit uppstå, dessa bitar liksom eventuella renkapningsbitar blåses ut ur Kaphuset för att inte följa med vidare i produktionen.


För övrigt kan programmet styra Klossproduktionen Ok vis, dvs. upp till 4 olika Klosslängder kan enkelt väljas och taktas in för att passa till ett visst Oks Klossbehov.
Inmatningskedjorna liksom Sågklingan drivs med vanliga elmotorer medan Linjärmodulen drivs av AC-Servo för bästa prestanda och noggrannhet. Klingarmsrörelsen liksom fasthåll-ningen av ämnet i kapen samt utblåsningsfunktionen sköts med pneumatik. Maskinen styrs och övervakas med hjälp av egen PLC via en operatörspanel.

Teknisk beskrivning:
Mått Ämnen:

Klossämnen:Klossar:

Höjd:
Bredd:
Längd:

Höjd:
Bredd:
Längd:
75-100 mm
75-150 mm
800-5800 mm

75-100 mm
75-150 mm
75-150 mm *


*) Rekommenderat mått (kan i princip göras väldigt kort eller lång), för övrigt har Klossens Längd samma riktning som Ämnets längdriktning.

Viss möjlighet finns att använda andra Ämnesstorlekar än ovan angivna, kontakta IMH för en individuell bedömning.


Prestanda:

Kapacitet:

Omställningstid:

Maximalt tillåten last:

55 st. Kloss/minut, gäller vid Klosslängd 125 mm.

Normalt c:a 1 minut.

500 kg fördelad last, på Inmatningskedjorna.

Elanslutning:
Anslutningsspänning:

Huvudsäkringar:

3x400 V, 50 Hz.

3x35 Ampere/Trög.

Luftförbrukning:

Systemtryck:

Nominellt arbetstryck:

6-10 bar.

6-7 bar.

Maskinmått:

Maskinens yttermått:

LxBxH = 7700x1820x1200 mm.

Övrigt:

Inmatningssida:
Inmatningskedjorna till Vänster om Linjärmodulen sett i flödesriktningen.
Inmatningssida till Höger mot förfrågan.

Allmänt

FabrikatIMH
Kontaktinformation
Postadress
Kaveltorps­gatan 2
71433 Kopparberg
Region
Ljusnarsberg
Örebro län
Sverige
Orgnr:
556978-3508
Grundat: 1995
Anställda: 17
Välkommen till IMH Machinery AB!

IMH Machinery AB är idag en av Nordeuropas ledande tillverkare av maskiner för pallindustrin. Affärsidén är att utveckla, tillverka och sälja snabbt omställbara hydrauliska spikmaskiner för produktion av lastpallar.
IMH Machinery AB är helägd dotterbolag till IMH Service AB.

IMH:s maskiner lämpar sig mycket väl för en produktion som består av många olika palltyper i korta serier. Kvaliteten på produkterna är mycket hög, vilket medför att driftsäkerheten också är hög. Detta anser vi vara mycket viktigt, eftersom palltillverkare generellt har hårda leveranskrav på sig. Under produktavsnittet finns utförliga beskrivningar på enskilda maskiner och hela linjer. Har Ni frågor på våra produkter så svarar vi gärna på dessa.

Välkommen att kontakta oss!

Senaste annonser från IMH Machinery AB

Se alla företagets 5 annonser »

Kontakter

Aulis Joentakanen
Företagsledning
0580-886 61
 

Skicka intresseanmälan

Mottagare
IMH Machinery AB, Aulis Joentakanen
Ämne
Meddelande

Avsändare

Företagsnamn
Namn
E-post
Telefon
Genom att du klickar "Skicka meddelande" godkänner du att vi sparar dina personuppgifter enligt aktuella villkor
Vill du ta emot e-postutskick ifrån industritorget?

Skicka en kopia av meddelandet till mig.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
Annonser