Damm/Spånpunktutsugning - Städning - Materialtransport

Pris: Ej angivet

Finansiering
Ny/Begagnad: Ny
Kategori: Spånsug
Utsug & Fläktar
Industrimaskiner

Referensnr: 001
Upplagd: 2021-09-23
Roger Rosander
Försäljningschef Skandinavien
+46 8 531 940 12
+46 70 255 22 95

Beskrivning

Damm/Spånpunktutsugning - Städning - Materialtransport

För att kunna dimensionera systemet måste dessa punkter klargöras:
•Vilken funktion ska systemet ha -punktutsugning/städning/materialtransport
•Hur många uttag ska användas samtidigt
•Vilken typ av material är det som ska sugas upp
•Hur långt ska materialet transporteras
•Måste materialet återvinnas - föravskiljare
•Hur ofta ska avfallet tömmas - container/plastsäck/tunna
•Ljudkänslighet - placering av centralenheten
•Ska det vara ett stort system eller flera små

Vi designar systemet för att passa dina behov.

Vi kan även tillhandahålla en specialtillverkad lösning till ett konkurrenskraftigt pris. På Dustcontrol har vi en omfattande erfarenhet av att konstruera och tillverka innovativa speciallösningar vilket garanterar att vi kan tillhandahålla en hög grad av systemintegration och kundnytta.

Fördelar med Dustcontrols vakuumsystem

Operativ effektivitet
•Vakuumstransport som en del av tillverkningsprocessen
•Färre stopp i tillverkningsprocessen
•Kortare underhållsstopp
•Lägre reparationskostnader
•Effektivare avfallshantering/återvinning

Hälsa & Miljö
•Renare och säkrare arbetsmiljö
•Uppfyller kraven från arbetsmiljöverket
•Motiverade och friska medarbetare
•Förbättrad organisationskultur
•Lättare att anställa och behålla personal
•Automatisk återvinning

Kvalitet
•Ökad produktkvalitet genom eliminering av damm, vätska eller rök direkt vid källan
•Renare produkter färdiga för leverans eller nästa steg i produktionen

För att uppå dessa fördelar med ett vakuumsystem måste systemet vara komplett, från sugröret till vakuumalstraren. Alla komponenter i systemet är lika viktiga i genomförandet i sin funktion.

Pris: Ej angivet

Finansiering

Allmänt

FabrikatDustcontrol

Skicka intresseanmälan

Mottagare
Dustcontrol AB, Roger Rosander
Ämne
Meddelande

Avsändare

Företagsnamn
Namn
Epost
Telefon
Genom att du klickar "Skicka meddelande" godkänner du att vi sparar dina personuppgifter enligt aktuella villkor
Vill du ta emot e-postutskick ifrån industritorget?

Skicka en kopia av meddelandet till mig.
Kontaktinformation
Postadress
Box 3088
14503 Norsborg
Besöksadress
Kumla Gårdsväg 14
14503 Norsborg
Region
Botkyrka
Stockholms län
Sverige
Organisationsnummer:
556057-0938
Grundat: 1972
Anställda: Ej angivet
Välkommen till Dustcontrol AB!

Vi tillverkar och marknadsför mobila stoftavskiljare samt kompletta anläggningar för punktutsugning till industrin.

Företagets affärsidé är att tillgodose kundernas behov av renare och effektivare produktion, ökad produktkvalitet samt renare och säkrare arbetsmiljö genom att utveckla, tillverka och sälja sugsystem för damm, rök och spån. Dustcontrol bedriver internationell verksamhet i form av egna dotterbolag i USA, Tyskland, Finland, Österrike och England samt har representation genom återförsäljare på ytterligare 15 marknader. Huvudkontoret och företagets tillverkning finns i Norsborg.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakter

Roger Rosander
Försäljningschef Skandinavien
+46 8 531 940 12
+46 70 255 22 95
Kristian Bussman
070-3606015