Postadress
Garnisons­gatan 45
25466 Helsingborg
Besöksadress
Garnisons­gatan 45
25466 Helsingborg
Region
Helsingborg
Skåne län
Sverige
Organisationsnummer:
556057-0011
Grundat: 1948
Anställda: 75
Trygghet och lönsamma lösningar
Med vår erfarenhet kan vi hjälpa dig till lösningar som ger dina produkter nya egenskaper och möjligheter.
I mer än 70 år har vi hjälpt kunder med framgångsrika lösningar.

Vi har ett av Nordens största lager av härdplaster och termoplaster från världens främsta tillverkare.

Vi arbetar endast med kvalitetsmaterial med specifika egenskaper, som är noggrant fastställda och kontrollerade. Allt som vi levererar till dig kan du få med ursprungscertifikat såsom SS-EN 10204 och liknande. Du får fullt spårbara, trygga och säkra lösningar som ger full valuta för pengarna.

Vår affärsidé
Carlsson & Möller är ett ledande kunskapsföretag inom konstruktionsplaster som erbjuder tillverkning, montering, halvfabrikat och tekniska lösningar inom prioriterade branscher i Norden.

Vår vision och ambition
Vår vision är att vara den naturliga partnern vid materialval och lösningar i konstruktionsplast för företag i Norden. Vi ska vara marknadens mest kundvänliga och pålitliga leverantör av konstruktionsplaster och plastdetaljer. Som underleverantör av plastdetaljer till krävande kunder, vet vi hur viktigt det är att vara en partner som man kan lita på, slippa jaga och få bästa tänkbara service av.
Vi har många företag med mycket kända varumärken bland våra kunder. De allra flesta har vi haft under många år. Våra kunder finns främst i Sverige, eftersom de uppskattar fördelarna med närheten till leverantören.

När vi tar fram en teknisk lösning deltar vi gärna i era utvecklingsprojekt för att optimera resultatet ur kvalitets- och kostnadshänseende, för er skull och för vår.

Nyckeln till vår framgång är vår företagskultur. Denna har lagt grunden till att vi kan infria det vi lovar beträffande pålitlighet och att vara lätta att göra affärer med.

• Hög kvalitet på halvfabrikat
• Hög kvalitet vid bearbetning
• Certifierade material enl: EG1935/2004EU, USP, EMEA, EU Pharma, ISO 10993, FDA 3A-DIARY, EU direktiv 2002/95/EC (RoHS)
• God leveranssäkerhet
• Spårbarhet enligt SS-EN 10204
• Certifierade enl. ISO 9001:2015
• Certifierade enl. ISO 14001:2015

Företagspolicy
• De varor och tjänster som Carlsson & Möller tillhandahåller skall tillfredsställa kundens uttalade och underförstådda förväntningar. På så sätt uppnår vi världsklass och förbättrar vår konkurrenskraft för att i framtiden behålla och öka våra marknadsandelar.
• Vår verksamhet kan påverka oss själva och den miljön vi lever i. Vi förbättrar ständigt vårt verksamhetssystem och reducerar skadliga effekter och risker som kan drabba människa eller miljö.
• Vi utvecklar metoder och använder material som är skonsammare mot miljön och reducerar avfall och utsläpp. Vi tar vara på våra resurser och utbildar personal som aktivt deltar i miljöarbetet och bidrar till förbättringar. Vi uppfyller lager , förordningar och miljökrav.

Mål
Företagets kvalitets- och miljömål fastställs och följs upp av ledningsmöten och ledningens genomgång. Verksamhetens övriga mål fastställs vid processutvärderingarna.

Agenturer

Mitsubishi Chemical Advanced Materials, Belgien (Generalagent)
Mitsubishi Chemical Advanced Materials är en ledande global tillverkare av högpresterande termoplastiska material i form av halvfabrikat och färdiga delar. Finns i 20 länder och mer än 2 800 anställda. Dess specialtekniska termoplaster och kompositer har överlägsen prestanda än metaller och andra material och används i ett brett spektrum av applikationer, främst inom kapitalvaruindustrin. Företaget utvecklar kontinuerligt nya applikationsområden i nära samarbete med branschledare på en mängd olika kundmarknader. Mitsubishi Chemical Adv Carlsson & Möller AB har varit Mitsubishi Chemical Advanced Materials förutvald leverantör sedan 1983.

Certifieringar

AAA – EC 1935/2004 – ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015 – REACH Compliance – RoHS Declaration – RoHS Directive

Kontakter

Jonas Stålhandske
Marknadschef
042-25 38 26
Leif Gjerlöv
Säljare Danmark
+45 23707842
Pavel Nilsson
Försäljare
042-253830
Åsa Sjöstrand
Storkundsäljare - medicinteknik
042-253807
Fredrik Olsson
Kvalitétschef
042-253833
Heléna Munkert Siroky
Innesäljare
042-253808
Anders Johansson
Försäljare
0705-303633
0705-303633
Patrik Peterson
Försäljare
042-253813
Magnus Nilsson
042-253845

Filmer

Trailer Carlsson & Möller AB