SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Ännu en årskull av fram­tidens ledare examinerad

Personlig utveckling & Ledarskap
Ännu en årskull har tagit examen från utbildningen Framtidsgruppen, som arrangeras av Plåt & Ventföretagen. Den 23 mars diplomerades deltagarna som har fått chansen att utvecklas både professionellt och personligt under vintern. Vi frågade några av deltagarna vad de tycker om utbildningen.

Genom praktiska övningar och personliga deltagarberättelser har de blivit bättre ledare, lärt känna sig själva på ett djupare plan och dessutom utökat sitt nätverk till andra ledare inom branschen. Men vad tycker deltagarna om utbildningen och vilka är deras bästa tips till andra i ledarposition inom plåt- och ventbranscherna?

Robin Holmberg, Er-Jill Byggnadsplåt AB


Hur kom du i kontakt med utbildningen? – Det var min chef Daniel som tipsade mig om den och jag kände direkt att den var något för mig.

Vad var det bästa med utbildningen? – Bredden. Utöver alla verktyg som vi har fått med oss har vi även fått lämna vår trygghetszon och utmana oss själva. Det har resulterat i mer än en ögonöppnare för mig personligen. Sedan har gemenskapen i gruppen också varit toppen.

Skulle du rekommendera Framtidsgruppen till andra? – Absolut. Så länge du vill och vågar utmana dig själv är utbildningen klockren.

Vad tar du med dig från den? – Väldigt mycket. Jag tycker framför allt att jag har vuxit som människa under de här månaderna. Kul med lite nya kontakter också, vi har kommit varandra nära under dessa tillfällen.

Vilka är dina bästa tips till andra i ledarposition inom plåt- och ventbranscherna? – Se till att du själv och din personal ständigt utvecklas. Det är då man bibehåller engagemang och driv på ett företag.


Emil Johansson, Husby Takplåtslageri AB


Varför valde du att gå utbildningen? – För att utbildningen verkade intressant. För egen del handlar det också om att jag vill fortsätta utvecklas och lära mig mer.

Vad var det bästa med utbildningen? – Allting! Från kursmaterialet, personerna som jag har lärt känna samt Patrik som utbildare. 10 av 10 i betyg från mig.

Skulle du rekommendera Framtidsgruppen till andra? – Ja, absolut!

Vilka är dina bästa tips till andra i ledarposition inom plåt- och ventbranscherna? – Om du inte har gått denna utbildning, se till att göra det!


Lars Lundgren, Husby Takplåtslageri AB


Varför valde du att gå utbildningen? – För att skaffa mig mer kunskap inom ledarskap. Man slutar inte skolan bara för att man har tagit examen, det finns alltid något nytt att lära.

Vad var det bästa med Framtidsgruppen? – Jag tycker att den gav mig mycket nytt att tänka på och använda vid samtal och beslut. Sedan träffade jag även många nya trevliga kollegor i branschen från olika delar av landet.

Vad tycker du om utbildningens upplägg? – Mycket bra. Sex tillfällen med cirka fyra veckors mellanrum gav mig tid till reflektion. Det är även bra att köra utbildningen under vintern när det normalt sett är något lugnare i vår bransch.

Vilka är dina bästa tips till andra i ledarposition inom plåt- och ventbranscherna? – Skaffa dig så mycket kunskap som möjligt. Jag tycker att en bra ledare har svar och har du inte det direkt, ta reda på det så fort som möjligt. Ett annat tips är att stå för de beslut som du tar, men våga även erkänna för dig själv och andra när du tar fel beslut.


Emil Olsson Dignes, Masterventilation i Kristianstad AB


Vad var det bästa med utbildningen? – Den var enormt utmanande och jag kände verkligen att vi berörde områden som gjorde att jag utvecklades både som person och ledare. Det var många nya saker att ta, vilket gjorde att jag var glad att det fanns utrymme att arbeta med de olika områdena mellan tillfällena. Det kändes som att jag då fick med mig mer från kursen. Hela upplägget och Patrik var riktigt bra på att utmana oss. Jag tycker att man rycktes med och blev väldigt engagerad i kursen.

Vilken var den största utmaningen? – Att prata inför folk var det helt klart mest utmanande för mig. Men i slutet kände jag mig mer och mer bekväm inför gruppen. Jag hoppas på att få testa på ”främlingar” inom kort för att se om jag är lika bekväm då. Men vi berörde även områden som sätter en del press på ledaren och dem man ska försöka leda.

Motsvarade Framtidsgruppen dina förväntningar? – Helt klart över förväntan!

Vad tar du med dig därifrån? – Jag tar framför allt med mig att alla människor förstår saker på olika sätt. Det är min uppgift som ledare att lära mig att kommunicera på rätt sätt för att folk ska förstå vad jag vill att vi ska göra. Sedan måste det göras med människor som vill förstå. Jag känner även att jag har fått en lugnare approach i jobbiga situationer, jag har blivit bekvämare i obekväma situationer kan man väl uttrycka det.


Anders Nyberg, Orsa Plåt AB


Varför valde du att gå kursen? – Jag ville bli en bättre företagsledare. Jag har inte gått någon ledarskapsutbildning tidigare.

Vad var det bästa med utbildningen? – Att vi fick göra många praktiska övningar. Vi satt inte bara och hörde på föredrag.

Vad tycker du om Framtidsgruppen upplägg? – Det var bra. Jag och de övriga deltagarna var personligt aktiverade i alla övningar. Utbildningen gav mig väldigt mycket.

Vilka är dina bästa tips till andra i ledarposition inom plåt- och ventbranscherna? – Att gå kursen Framtidsgruppen ledarskap.


Torbjörn Hansson, Orsa Plåt AB


Vad var det bästa med utbildningen? – Att du som deltagare får utsätta dig för saker och situationer som du inte är van vid. Utbildningen leder till en personlig utveckling som alla borde genomgå.

Vilken var den största utmaningen? – För mig personligen var det att genomföra presentationer inför andra människor.

Motsvarade Framtidsgruppen dina förväntningar? – Den var bättre än förväntat. Jag gillade konceptet att du aktivt får ”vara med” i föreläsningen eller utbildningen. Vi fick utföra olika övningar som pressade alla deltagare till att utvecklas mer.

Vad tar du med dig därifrån? – Jag har bättrat på mitt självförtroende. Jag känner nu att jag har blivit bättre på att ”läsa av människor” samt blivit bättre på att prata inför publik.


Omid Murad Rasool, Plåtslageri 1 i Göteborg AB


Varför valde du att gå kursen? – Jag fick denna möjlighet genom företaget som jag arbetar på i dag. Syftet med utbildningen var att jag ska kunna utveckla mig själv i min roll.

Vad var det bästa med utbildningen? – Den fick mig att komma till insikt och gav mig en bättre självkännedom, så det har varit väldigt lärorikt.

Skulle du rekommendera Framtidsgruppen till andra? – Ja, absolut. Jag rekommenderar utbildningen varmt till andra.


Eddie Szarowski, Ternvalls Plåtslageri AB


Varför valde du att gå kursen? – Jag trodde inte att det var något för mig, men jag blev övertalad av min kollega. Jag blev positivt överraskad redan vid första kurstillfället.

Vad var det bästa med utbildningen? – Jag lärde mig saker som jag inte hade tänkt på kunde vara viktiga och bra att kunna. Mycket av det som jag lärde mig på kursen kommer jag att ha användning av i arbetslivet.

Skulle du rekommendera Framtidsgruppen till andra? – Ja, absolut.

Vilka är dina bästa tips till andra i ledarposition inom plåt- och ventbranscherna? – Vi jobbar i en bransch där många olika yrkesgrupper jobbar nära varandra, ibland omlott och så vidare. Jag tycker att det är viktigt att vara lyhörd och samarbeta för att nå bästa resultat. Utgå ifrån att alla gör sitt bästa. Ibland går saker fel av olika anledningar, men det går alltid att lösa med gott samarbete.

Läs mer om utbildningen på pvforetagen.se under utbildningar

Text: Sara Schröder | Foto: Stefan EvertsonUr PVMagasinet #5.2023
Kontaktinformation
Postadress
Kungsbroplan 1
11227 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms län
Sverige
Organisationsnummer:
802000-3581
Grundat: 1971
Anställda: Ej angivet
Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Vi har drygt 950 medlemsföretag inom byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad. Plåt & Ventföretagens mål är lönsamma medlemsföretag med kompetent personal, och att vi genom detta blir ett ännu attraktivare branschförbund som därmed kan rekrytera ännu fler medlemmar. Vi arbetar bland annat för att stötta våra medlemmar i arbetsgivarfrågor, tvister eller avtalsfrågor men även för att utveckla och främja återväxt i branschen.

Affärsidé

Plåt & Ventföretagen erbjuder medlemsföretag rådgivning, avtal och utbildning. Vi arbetar aktivt för att synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande. Vi verkar för att driva utvecklingen och säkra tillväxten i våra branscher.
Mission

Aktivt synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande.

Vision

Genom medlemsnyttan blir vi det självklara valet. Alla företag verksamma inom våra branscher, ska och vill vara våra medlemmar.
Historia

Plåt & Ventföretagen, eller Sveriges Bleck & Plåtslageriernas arbetsgifvareförbund som det hette från början, bildades år 1900. Tanken med förbundet var, enligt de första stadgarna, att ledamöterna genom sammankomster skulle lära känna varandra och utbyta tankar. På så sätt skulle man verka ”till ömsesidig nytta för organisationen i sin helhet”. Huvudsyftet var och är fortfarande att ge förbundets medlemsföretag bästa möjliga service.

Under förbundets årliga kongress 2016, togs ett enhälligt beslut om att byta namn på förbundet. I dag heter vi Plåt & Ventföretagen, ett namn som direkt återspeglar de branscherna förbundets medlemmar är verksamma inom.

Företagets tjänster/produkter

Plåtbearbetning: Additiv tillverkning, Automatavgradning, Automatstansning, Bandbockning, Bockning, Byggnadsplåtslageriarbeten, CNC-Rörbockning, CNC-Stansning, Excenterpressning, Finklippning, Fotostansning, Hydraulpressning, Håltagning, Kantbockning, Kantpressning, Klippning, Kombi laser - stansning, Metallbandbearbetning, Nibbling, Nitning, Panelbockning, Perforering, Plåtformning, Plåtkapsling, Plåtpressning, Rullformning, Rörbockning, Spaltning, Stansning, Trycksvarvning, Trådbockning, Valsning, Varmpressning, Övrig plåtbearbetning
Smides & Plåtslageriarbete: Aluminium arbeten, Bandtäckning, Burspråks arbeten, Byggnadsmontage, Byggnadsplåtslageri, Byggplåt, Entrétak, Fasadarbeten, Fasadplåt, Fönsterbleck, Hängrännor, Koppartak, Koppartäckning, Mässingsplåtarbeten, Papptäckning, Plåtbeklädnad, Plåtbeslag, Plåtdetaljer, Plåtfasader, Plåttak, Plåttaksmålning, Rostfria arbeten, Skiffertak, Skivtäckning, Skorstensbeslag, Skärmtak, Smidesarbete, Snörasskydd, Spiskåpor, Stuprännor, Stuprör, Takfönster, Takkupor, Takpannor, Takplåtslageri, Takrenoveringar, Takskottning, Taksäkerhet, Taktäckning, Takunderhåll, Tegeltak, Tunnplåtsarbeten, Tätskiktning, Underhållsarbeten, Vattenavrinning, Ventilationshuvar, Ventilationsplåtslageri, Vindskiveplåt, Väggplåt, Zinktak
Värmesystem & Ventilation: AC-system, Armatursatser, Avfuktare, Avgasningsutrustning, Befuktningsdysor, Beröringsfri termoanalys, Besiktning av all sorts ventilation, Besiktningar av eldstäder och rökkanaler, Bioenergipannor, CE-märkning, Dyskanaler, Element, Elpannor, Energibesiktning, Energikontroll, Energioptimering, Energisystemlösningar, Entreprenadbesiktning, Evaporativa kondensorer, Expansionssystem, Fjärrvärme, Fjärrvärmeväxlare, Fläktar & aggregat, Flödesmätning, Fuktavskiljare, Gasanläggningar, Innemiljöutredning, Installation av eldstäder, Kaminer, Klimatanläggning, Kontaktvärmare, Luftbefuktning, Luftbehandling, Luftfuktare, Luftfuktarsystem, Luftfuktningsanläggningar, Luftförbättrare, Luftkonditionering, Luftrenare, Luftreningsanläggningar, Luftvärmare, Luktanalyser, Luktrening, Oljepannor, Osmosanläggningar, OVK-besiktning, Panncentraler, Pelletsbrännare, Plattvärmeväxlare, Radiatorer, Radonutredning, Serviceavtal, Skorstensrenovering, Smutsfilter, Solenergisystem, Solfångare, Solvärme, Sotning, Torkningssystem, Varmvattenberedare, Vattenmätarkonsoler, Vedpannor, Ventilationsanläggningar, Ventilationsmontage, Ventilationsprodukter, Ventilationsservice, Ventilationssystem, Vridspjäll, Värmekulvertar, Värmepumpar, Värmeskåp, Värmeväxlare, Ångsystem

Kontakter

Tomas Skagerlind
073-074 83 60
Johan Lindström
xx

Filmer

Avtalsfilm2017 170217 textad

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-09-25
Ett enklare sätt att böja plåtPrecision i varje skär och böjTruckutbildning för företagSolcellsmontörerna väljer infästning av högsta kvalitetDags för höstens roligaste skolutmaning
2023-09-22
Optimera ytjämnheten Volvos nya slaggskopa är redo för heta uppgifterTotalleverantör inom last och truck i GöteborgAutomatisering och fjärrstyrning?Luft är en framtidsbransch
2023-09-21
Tre år sedan lanseringen av Maeda MC285CB-3Trådbondning Ny maskin i Sveriges största tillväxtregion60 år av Busch vacuum solutionsSällsynt Massey Ferguson-traktor
2023-09-20
Rodin & Co AS tillkännager strategiskt förvärv Plåt & Ventföretagens vd lämnar sin rollInvesterar för framtiden i laserskärning Öka produktiviteten och drifttiden Skogsbruk - Kraftfullt & robust
2023-09-19
En innovativ lösning för fasadtvätt Utökar erbjudandet inom vätskeanalysStålåret 2023Att jobba med aluminium är att jobba med lösningarHans Sohlström ny VD och koncernchef för Stora Enso