SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Återbrukad plåt gör entré inom rymdforskningen

Det nya besökscentret blir en pilotanläggning för återbrukat material
Onsala rymdobservatorium är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi och en del av Chalmers tekniska högskola. Det nya besökscentret blir en pilotanläggning för återbrukat material där plåten hämtas från Kiasma, museet för nutidskonst i Helsingfors.

Denna artikel har tidigare publicerats i Svensk Byggplåts tidning MIA (Metall I Arkitekturen). Fler artiklar från MIA finns här: https://www.svenskbyggplat.se/mia.

På Råö drygt fyra mil söder om Göteborg ligger det stora rymdobservatoriet som grundades 1949 av professor Olof Rydbeck. Observatoriet rymmer i dag fem radioteleskop för astronomi och geodesi. Syftet med verksamheten är att öka förståelsen för jordens och mänsklighetens plats i universum och för teknikens roll i utforskningen av rymden.

Det nya besökscentret vid observatoriet som planeras stå klart i december 2021 ska rymma utställningshall, konferensrum och kontrollrum för SALSA-teleskop. I linje med fastighetsägarens hållbarhetsarbete ska byggnaden bli klimatneutral och bestå av 85 procent återbrukat material.

– Vi vill visa Sveriges byggbransch att det går att återbruka i större skala, säger Pär Johansson, projektledare på Chalmersfastigheter.

Utforska effekter av återbruk
Han förklarar att projektet syftar till att utforska vilka effekter som man kan uppnå genom återbruk, såväl när det gäller att minska miljöavtrycket som att sänka materialkostnaderna.

– I dagsläget står användandet av jungfruliga material för en stor del av vår egen klimatbelastning. Genom projektet hoppas vi få en bra bild över vilka material som har potential för återbruk. Vissa material kommer sannolikt att visa sig vara för dyra eller ineffektiva att återbruka medan andra kommer att fungera väl, tror Pär Johansson.

De tillfrågade entreprenörerna fick i sina anbud räkna på koldioxidavtryck utifrån ett särskilt utformat förfrågningsunderlag.

– I utvärderingen tittade vi på hur de hade räknat, hur de hade sökt information och hur de hade argumenterat kring olika tekniska lösningars koldioxidavtryck. Det var ett helt nytt sätt för oss att upphandla, och vi har inte heller stött på någon som gjort så tidigare.

Stora möjligheter återbruka plåt
Återbrukat material är i regel mycket billigt i inköp, men de låga kostnaderna riskerar att ätas upp av fler resurskrävande arbetsmoment i processen och hanteringen av materialet.

– För att få ekonomi i återbruk krävs att man utvecklar standardiserade system och arbetssätt. Här har vi väldigt mycket att lära, men på sikt tror jag att det finns en stor ekonomisk potential i återbruk utöver de miljömässiga värdena.

Plåt är ett exempel på material där Pär Johansson ser stora möjligheter när det gäller återbruk. Materialet är förhållandevis lätt att arbeta med och anpassa för olika ändamål.

– Tanken var ursprungligen att klä både tak och väggar helt i plåt, men våra studier visade att plåten riskerade att störa signalen för den känsliga mätutrustningen på observatoriet. Därför kommer vi att begränsa användningen av återbrukad plåt till dörr- och fönsteromfattning, dropplåtar, vindskivor, gesimsrännor, berättar Pär Johansson.

Från Helsingfors till Halland
Genom entreprenören NCC kom man i kontakt med en lämplig leverantör, fastighetsföretaget Senatti i Helsingfors, som just var i färd med planerna att renovera stadens museum för samtidskonst, Kiasma. 600 kvadratmeter zinkplåt har nu fraktats till Halland i väntan på att monteras på den nya anläggningen.

För entreprenören Pålsonplåt blir det första gången som man medverkar i ett storskaligt återbruksbruksprojekt. Men projektledaren Andreas Nilsson tror inte att det kommer att innebära några stora förändringar i sättet som man jobbar.

– Rent praktiskt är det inga större skillnader mot ett normalt nybygge. Vi kommer att måtta och tillverka de delar som behövs. Det enda är att plåten har suttit uppe på ett annat ställe förut, säger Andreas Nilsson.

Överbliven plåt från museet
I Helsingfors fortskrider arbetet med att färdigställa det nyrenoverade museet. Som Finlands nationalgalleri och museum för nutidskonst är Kiasma ett prestigeprojekt. Hållbarhetsarbetet kopplas till den finska regeringens mål att vara en pionjär inom cirkulär ekonomi, där värdet av material ska behållas så länge som möjligt.

– Vi är mycket glada att den överblivna plåten från renoveringen kommer till användning. Idéen kom ursprungligen från Rheinzink som berättade att Chalmers sökte begagnad zinkplåt till den nya anläggningen i Sverige, berättar Selja Flink, byggprojektchef på Senaatti.

Hon förklarar att zinkplåten normalt sett smälts ned som råvara för ny plåt, men när plåten återbrukas sparas den energi som krävs i processen. Demontering av intakt plåt är dock dyrare och det tillkommer också kostnader för lagring av material.

– Plåten från museet måste lossas varsamt i fogarna för att inte skadas och transporteras i hela ark, berättar Selja Flink.

Zink har lång livslängd
Fler har dock visat intresse för att återbruka plåten från museet. Arken kommer även att användas till fasaden på den nya återvinningsanläggningen i Vanda utanför den finska huvudstaden.

Jari Virmanen, projektledare på HSY (Helsningforsregionens miljötjänster) som driver anläggningen ser många förtjänster.

– Fördelarna med zinkplåt är livslängden och det minimala behovet av underhåll, säger han och berättar att han hoppas att hitta fler byggprojekt där den återbrukade plåten kan användas precis som den är.

Han räknar med att installationen blir dyrare, men tror att detta kommer att kunna vägas upp av de lägre materialkostnaderna.

Vill inspirera andra
På Rymdobservatoriet i Onsala pågår uppstartarbetet för att färdigställa det nya besökscentret. Projektledaren Pär Johansson är förhoppningsfull och tror att projektet kommer att inspirera fler inom byggbranschen till att satsa på återbruk av plåt och andra material.

– Resultaten från våra beräkningar av råmaterial, transport och tillverkning är cirka 170 kg CO2e per m2 Atemp (koldioxidekvivalenter i kilogram per kvadratmeter tempererad yta). Som jämförelse är cirka 350 kg ”normalt” vid nyproduktion. Detta visar att återbruk fungerar i praktiken och med rätt metoder kan bli en viktig del i lösningen för att minska vår klimatpåverkan. //

Denna artikel har tidigare publicerats i Svensk Byggplåts tidning MIA (Metall I Arkitekturen). Fler artiklar från MIA finns här: https://www.svenskbyggplat.se/mia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Text: Martin Kjellström
Kontaktinformation
Postadress
Kungsbroplan 1
11227 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms län
Sverige
Organisationsnummer:
802000-3581
Grundat: 1971
Anställda: Ej angivet
Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Vi har drygt 950 medlemsföretag inom byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad. Plåt & Ventföretagens mål är lönsamma medlemsföretag med kompetent personal, och att vi genom detta blir ett ännu attraktivare branschförbund som därmed kan rekrytera ännu fler medlemmar. Vi arbetar bland annat för att stötta våra medlemmar i arbetsgivarfrågor, tvister eller avtalsfrågor men även för att utveckla och främja återväxt i branschen.

Affärsidé

Plåt & Ventföretagen erbjuder medlemsföretag rådgivning, avtal och utbildning. Vi arbetar aktivt för att synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande. Vi verkar för att driva utvecklingen och säkra tillväxten i våra branscher.
Mission

Aktivt synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande.

Vision

Genom medlemsnyttan blir vi det självklara valet. Alla företag verksamma inom våra branscher, ska och vill vara våra medlemmar.
Historia

Plåt & Ventföretagen, eller Sveriges Bleck & Plåtslageriernas arbetsgifvareförbund som det hette från början, bildades år 1900. Tanken med förbundet var, enligt de första stadgarna, att ledamöterna genom sammankomster skulle lära känna varandra och utbyta tankar. På så sätt skulle man verka ”till ömsesidig nytta för organisationen i sin helhet”. Huvudsyftet var och är fortfarande att ge förbundets medlemsföretag bästa möjliga service.

Under förbundets årliga kongress 2016, togs ett enhälligt beslut om att byta namn på förbundet. I dag heter vi Plåt & Ventföretagen, ett namn som direkt återspeglar de branscherna förbundets medlemmar är verksamma inom.

Företagets tjänster/produkter

Plåtbearbetning: Additiv tillverkning, Automatavgradning, Automatstansning, Bandbockning, Bockning, Byggnadsplåtslageriarbeten, CNC-Rörbockning, CNC-Stansning, Excenterpressning, Finklippning, Fotostansning, Hydraulpressning, Håltagning, Kantbockning, Kantpressning, Klippning, Kombi laser - stansning, Metallbandbearbetning, Nibbling, Nitning, Panelbockning, Perforering, Plåtformning, Plåtkapsling, Plåtpressning, Rullformning, Rörbockning, Spaltning, Stansning, Trycksvarvning, Trådbockning, Valsning, Varmpressning, Övrig plåtbearbetning
Smides & Plåtslageriarbete: Aluminium arbeten, Bandtäckning, Burspråks arbeten, Byggnadsmontage, Byggnadsplåtslageri, Byggplåt, Entrétak, Fasadarbeten, Fasadplåt, Fönsterbleck, Hängrännor, Koppartak, Koppartäckning, Mässingsplåtarbeten, Papptäckning, Plåtbeklädnad, Plåtbeslag, Plåtdetaljer, Plåtfasader, Plåttak, Plåttaksmålning, Rostfria arbeten, Skiffertak, Skivtäckning, Skorstensbeslag, Skärmtak, Smidesarbete, Snörasskydd, Spiskåpor, Stuprännor, Stuprör, Takfönster, Takkupor, Takpannor, Takplåtslageri, Takrenoveringar, Takskottning, Taksäkerhet, Taktäckning, Takunderhåll, Tegeltak, Tunnplåtsarbeten, Tätskiktning, Underhållsarbeten, Vattenavrinning, Ventilationshuvar, Ventilationsplåtslageri, Vindskiveplåt, Väggplåt, Zinktak
Värmesystem & Ventilation: AC-system, Armatursatser, Avfuktare, Avgasningsutrustning, Befuktningsdysor, Beröringsfri termoanalys, Besiktning av all sorts ventilation, Besiktningar av eldstäder och rökkanaler, Bioenergipannor, CE-märkning, Dyskanaler, Element, Elpannor, Energibesiktning, Energikontroll, Energioptimering, Energisystemlösningar, Entreprenadbesiktning, Evaporativa kondensorer, Expansionssystem, Fjärrvärme, Fjärrvärmeväxlare, Fläktar & aggregat, Flödesmätning, Fuktavskiljare, Gasanläggningar, Innemiljöutredning, Installation av eldstäder, Kaminer, Klimatanläggning, Kontaktvärmare, Luftbefuktning, Luftbehandling, Luftfuktare, Luftfuktarsystem, Luftfuktningsanläggningar, Luftförbättrare, Luftkonditionering, Luftrenare, Luftreningsanläggningar, Luftvärmare, Luktanalyser, Luktrening, Oljepannor, Osmosanläggningar, OVK-besiktning, Panncentraler, Pelletsbrännare, Plattvärmeväxlare, Radiatorer, Radonutredning, Serviceavtal, Skorstensrenovering, Smutsfilter, Solenergisystem, Solfångare, Solvärme, Sotning, Torkningssystem, Varmvattenberedare, Vattenmätarkonsoler, Vedpannor, Ventilationsanläggningar, Ventilationsmontage, Ventilationsprodukter, Ventilationsservice, Ventilationssystem, Vridspjäll, Värmekulvertar, Värmepumpar, Värmeskåp, Värmeväxlare, Ångsystem

Kontakter

Johan Lindström
xx
Tomas Skagerlind
073-074 83 60

Nyheter med koppling till företaget

Filmer

Avtalsfilm2017 170217 textad

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2021-10-13
Intercut på Blechexpo 26 – 29 oktober 2021Etablerar sig på den svenska marknadenNCC bygger tunnel för skyfall i KöpenhamnHitta bra ergonomi när du jobbar hemifrånTurbo R-Line är här!Läkemedelsrobotar gör entréNy standard för batteri­anläggningar med litium-jonbatterierUtställning om svensk arkitektur och hållbarhetBiogasen kan minska koldioxid­utsläppen inom industrinHöghastighetsfräsmaskinen DATRON MLCube är unik i sin storlekAI och framtidens arbetslivSamrådsstart för reviderad vindbruksplanSelga och Storel blir Rexel
2021-10-12
Correa presenterade två stora nyheter under EMO 2021Ravema tar fram modulbaserad automationslösning!Smart belysning spar energi i hjärnsmart skolaIntegritetsfokuserade annonserings­lösningar är här för att stannaSå ska en grönare verkstadsindustri hjälpa Sverige att nå klimatmålenGötene Ufo lanserar nya skopor
2021-10-11
Ny termiskt ledande plast för krävande applikationerÖgonsäker industriell laser med hög effektComPacT NSX/NSXm en ny generation isolerkapslad effektbrytareFossilfri E-mobilityNy teknik kan göra kropps­arbete 60 procent lättaregop lanserar akrylskivor av 100% återvunnet materialHydroscand utökar sortimentet med flexibel avgasklammerSTIHL lanserar kraftfull topphandssågÖka din lönsamhet med Hitachi ZX210-7 och ZX225US/USR-7BRA Bygg partner till WangeskolanInterConsult Sverige sluter samarbetsavtal med Malte Månson VerkstäderAlcros höstnyheter är utvalda för perfektionHiQ etablerar sig i Jönköping
2021-10-08
Här är kreditkortet av 100 procent träFem tips när du väljer avlopp för hög miljöskyddsnivåSäkra framtidens arbetsplats med identitet i centrumFler eldrivna grävmaskiner och lastare från VolvoEngcon förenklar transport och förvaring av tiltrotatorerEyetron lanserar inom kort sin säkerhetsproduktVärldens smartaste mobila B2B-projektor?Power expanderar lager i SkillingarydNy dalakraft till föreningslivetVästerbotten gör kompetens­inventeringSTIHL lanserar röjsågen FS 561Kopplar samman Betong och AI
2021-10-07
Rörkopplingar i tekno­polymerSpeciallösning för Med Tech!Varmluftspistoler för krympslangFortsatt medvind för laddnätverket ChargePointSkanska väljer innerväggar från Xella till NatriumSkapa affärer av insamlad data - steg för steg Bjelin ställer om till grön elHur väljer man rätt processvärmare?Solcellsparken är nu på plats på taketNy generation elektriska motviktstruckarEngcon öppnar webbshopMaximera drifttiden med Hitachi ZX160-7 och ZX180-7
2021-10-06
Från siktdukar till elcentraler - en 127-årig historiaScania satsar på grönare ITIp-klassade snabb­kontakter för tuffa miljöerVårt kvalitetsarbete tar aldrig pausYoung Entrepreneurs Challenge 2021 i Europa