10 tips till dig som ska köpa gascontainer - industritorget.se
MÅNDAG 21 SEPTEMBER 2020
Följ oss i sociala medier

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

10 tips till dig som ska köpa gascontainer

Vid inköp av en gascontainer finns regler och krav att tänka på och ta hänsyn till. Vilka krav ska en gasförvaring uppfylla? Läs hela listan här.
Överlag ska gascontainern skydda flaskorna mot kraftig temperaturväxling, lågor, korrosion, fysisk skada och hålla obehöriga borta men vad mer är viktigt att beakta?

För att underlätta beslutsprocessen och ge dig en säker och lagenlig förvaring av gasflaskorna har vi listat 10 tips till dig som ska köpa gascontainer:

1. Säkerhetsdatablad och CAS nummer
Vilken karaktär har gaserna som ska förvaras? Brandfarliga gaser, oxiderande gaser, gaser under tryck, giftiga eller frätande? Börja med att ta fram säkerhetsdatabladet, där finns riktlinjer och rekommendationer kring hur gaserna ska förvaras

2. Förvaring inomhus eller utomhus
Vad passar verksamheten bäst, placering av gasförvaring inomhus eller utomhus? I arbetslokal får det endast finnas det antal gasflaskor som krävs för arbetets utförande, övriga flaskor skall förvaras i gasförråd. Oavsett inomhus eller utomhusförvaring är det viktigt att se till att gasflaskorna alltid står lodrätt och är säkrade. Gascontainrar som förvaras utomhus ska hållas låsta om de står placerade så att obehöriga kan komma åt dem.

3. Vilken mängd gasflaskor ska förvaras?
Hur stora eller små mängder ska du förvara? Fundera kring antal flaskor/totalt antal liter. Det är en fördel att tänka igenom hur behoven ser ut idag och överskådlig framtid.

Kom även ihåg att vid yrkesmässig förvaring av brandfarlig gas krävs tillstånd från kommunen vid större volymer. Det är kommunen själv som avgör vem som beviljar tillstånd, för minst 75% av landets kommuner är det Räddningstjänsten.

4. Säkerhetsavstånd vid förvaring av brandfarlig gas.
Hur ser säkerhetsavståndet till övriga byggnader ut? Vid förvaring av mindre mängder (upp till 60 liter) brandfarlig gas kan förvaring ske fritt och då krävs ett säkerhetsavstånd på 6 m till brandfarliga varor.

Vid större mängder ska förvaring inomhus alltid ske i brandavskiljande skåp. Utomhus kan förvaring ske utan brandavskiljning och med säkerhetsavstånd till byggnad, brandfarliga varor, lättantändligt material, mellan utrymningsvägar och till brandfarliga vätskor. Detta kan förkortas ner till 0 eller3 meter vid användning av brandavskiljande skåp och containers. En korrekt installerad brandklassad gascontainer anses som ett brandtekniskt avskilt utrymme och kan därmed användas för förvaring av större mängd brandfarlig gas vara även inomhus. Brandavskiljande skåp för gas ska alltid uppfylla standarden SS EN 14470-2.

5. Är samförvaring av gaserna tillåtet?
Funderar du på att förvara olika ämnen tillsammans är det viktigt att undersöka om det finns risk för reaktioner. Olika slag av brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras eller förpackas tillsammans eller med andra varor om risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand eller explosion, därigenom ökar i mer än ringa omfattning.11 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Det är inte tillåtet att förvara:
• brandfarliga gaser och aerosoler tillsammans med brandfarlig vätska. Denna kombinationen kan leda till explosion vid brand.
• brandfarliga gaser tillsammans med varor som är giftiga, frätande eller med oxiderande innehåll.

Du kan samförvara:
• Aerosolbehållare tillsammans med brandfarlig gas eftersom de har liknande egenskaper.
• brandfarliga gaser eller aerosolbehållare tillsammans med brandfarliga vätskor under vissa förhållanden. För att detta ska accepteras krävs att förpackningarna är fabriksförslutna, placerade i brandavskiljande skåp (så som SS-EN 14470-2 ), i utrymmen som är skyddade mot brand och där risken för att brand uppstår är liten (se avsnitt 3.2.4 i handboken Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässigt bruk).

6. Vilken storlek har flaskorna som ska förvaras?
Kommer flaskorna stå fritt uppställda eller på pall? Olika utförande på skåp och hyllor kan förenkla ordning och renhållning. Det är därför en fördel att tänka igenom hur behoven ser ut idag och kommande framtid.

Denios förvaringslösningar är måttanpassade för att få en så optimerad förvaring av gasflaskor som möjligt. Detsamma gäller en s.k. blandad förvaring där en del förvarar stående flaskor och en del har hyllor för mindre flaskor.

7. Vilken ventilation krävs vid förvaringen av gaserna
Gasflaskor ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme som omfattar hela containern. Det måste finnas öppningar för tilluft och frånluft upptill respektive nedtill samtidigt som det måste finnas tillräckligt med fri yta för luften att cirkulera på. Det är även viktigt att ventilationen är anpassad efter mängd och gas.

8. Förvaring av giftiga och hälsofarliga gaser
När hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från förpackningarna måste det finnas teknisk ventilation. Kontrollera regelbundet att behållarna inte läcker och utrusta containern med en gasdetektor/larm.

9. Lastning och lossning av gasflaskorna
En smidig och säker gashantering underlättar arbetsprocesserna, fundera därför kring hur lastning och lossning av gasflaskorna kan planeras på bästa sätt.Tänk på att lastning in och ut ur gascontainern måste kunna ske på ett säkert och smidigt sätt samt att förvaringen inne i containern garanterar att gasflaskorna står säkert.

Fundera kring om lastning och lossning kommer att ske med gaffeltruck eller manuellt. Behövs ramp till containern eller ska den vara utan golv med möjlighet att ställa pall direkt på marken? Välj en gascontainer med dörrar anpassade efter hur lastning och lossning kommer att ske. Det är viktigt att skydda behållarna från fysisk skada; dra inte, rulla inte, låt inte glida eller falla.

10. Behövs en ATEX- klassad gascontainer?
Enligt EU direktiv ska produktions-, lager och distributionsanläggningar, där explosionsfarliga blandningar av brandfarliga gaser uppstår, delas in i zoner av användaren. Utrustning och skyddssystem måste då uppfylla kraven i ATEX- direktivet för att få användas i explosionsskyddade områden. Finns det behov av explosionsskydd finns ATEX-klassad gascontainer

DENIOS tillverkar gasskåp och containrar i många olika modeller och storlekar och väljer du Denios förvaring för gasflaskor kommer du att märka att de är genomtänkta in i minsta detalj.

Vår Kunskap - Er säkerhet!

Läs mer om förvaring av gasflaskor här

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats har undersökts noggrant.
Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas.
Kontaktinformation
Postadress
Dator­gatan 3
56133 Huskvarna
Besöksadress
Dator­gatan 3 5tr
56133 Huskvarna
Region
Jönköping
Jönköpings län
Sverige
Orgnr:
556613-7930
Grundat: 1986
Anställda: 8
Välkommen till DENIOS AB

I mer än 30 år har vi hjälpt företag - oavsett om det är ett tvåmansföretag eller en stor koncern - att leva upp till det ökande ansvaret och minimera riskerna för människa och miljö vid hanteringen av kemikalier. Med förvaringslösningar, där man kan lagra farliga ämnen på ett säkert och lagenligt sätt. Med produkter, som underlättar hanteringen och skyddar personalen från kontakt med skadliga substanser. Med rådgivning kring säker förvaring och hantering av kemikalier. Med förbrukningsprodukter så som spillskydd, absorbenter och trasor.

Som PARTNER FÖR MILJÖN erbjuder vi våra kunder en säker helhetslösning med produkter och kunskap för smidigare och säkrare kemikaliehantering. Utöver våra standardprodukter utvecklar vi koncept och lösningar för lagring och hantering av farliga ämnen, hela vägen till individuellt planerade lösningar, specialanläggningar och stora anläggningar.

För detta ändamål erbjuder vi en kompetent projekthandläggning - från rådgivning och planering via egen produktion och montering till kontroll och driftsstart. Välkommen att kontakta oss!

Certifieringar

ISO 14001:2008 – ISO 9001:2000

Kontakter

Elina Pöyliö
Marknad
036-39 56 60
Martin Källberg
072-731 17 10

Nyheter med koppling till företaget

Filmer

Påkörningsskydd och avspärrningar

Påkörningsskydd och avspärrningar
Förvaringsskåp plåt
Hurtsar från DENIOS
Fatkärra SecuComfort
Test av uppsamlingskärl vid brand
Brandklassade kemikalieskåp
Uppsamlingskärl för fat PolySafe
BioX

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2020-09-07
Ny borrskruvdragare XGT® med nästa generations prestandaLaddstolpar från CTEK hjälper Svensk Hemleverans ställa om mot fossilfria fordonEffektivare transporter när Audionord International och HiFi Klubben automatiserar sin tullhantering
2020-09-04
De kvalitetssäkrar hela värdekedjan, storsatsar trots CoronaMidroc Electro förvärvar Electro-Specialisten AS i NorgeFrontPac storsatsar i coronatiderHeld Biker Fashion halverade personalens körsträcka per dagDITY SPRAY-systemet – en miljövänlig påfyllningsbar aerosolburk PlanRadar går in på svenska bygg- och fastighetsmarknaden
2020-09-03
Volvo CE förenklar varumärkningen som ett led i prisbelönt desingfilosofiNytt nätaggregat med energibesparing i fokusForskning: Underlättar samarbete mellan människor och robotarNu vet vi, det går bra för entreprenadbranschen!tado° lanserar Care & Protect - en ny tjänst som kan upptäcka fel på värmepannan
2020-09-02
Så minimerar standardkomponenter driftstopp och skapar kontinuitetRenta lanserar app för maskinuthyrningFörsäljningen ökade under sommaren för Star Servus Verktygsmaskiner AB.Nutanix underlättar för kunder som kör på Amazon
2020-09-01
ABB:s Dynamic Assembly Pack levererar den sista delen för automation av slutmonteringsapplikationerNCC åker på digital samtalsturné - Hur kan vi bygga oss ur den ekonomiska krisen?Elbilsboom! Elbilsladdningsföretaget CaCharge växer med Göteborgskontor Samarbete ska stärka erbjudande mot vindkraftparkerSignatur Fastigheter levererade starkt under andra kvartaletBolt lanserar sin taxitjänst i Malmö och Lund
2020-08-31
GBP Ergonomics tar över försäljning och agentur för BaTo Nordic på den svenska marknadenEvolv och Colliers erbjuder logistik med oändliga möjligheter3D Center lanserar nytt varumärke med fokus på efterbearbetningVaxxa anlitar Kiwa Inspecta för kontroller av begagnade entreprenad- och lantbruksmaskinerNystartad servicebyrå för 3D-utskrifter – AM Printservice Elektriska motorer och att spara energi med Chauvin-ArnouxAssemblin Elverkstad utför ännu ett arbete för kund! Unit4:s resultat för andra kvartalet 2020 – fortsatt god tillväxt för molntjänster
2020-08-28
industritorget.se önskar Hugo Nerman lycka till på Spa och Monza tillsammans med Formel 1Lasertool i Blekinge säljer verksamhetsområdet Trådgnistnig! Saab Dynamics har investerat i en 5-axlig Hurco VM30i.​Hos YrkesAkademin heter framtiden Volvo - 34 maskiner beställdaPadel – En sport som bara växer, Llentab skapar möjligheter.Nordkorea-allierad hotaktör utför riktade IT-attacker mot kryptovalutaföretag med global hackningskampanjHCL Technologies väljer Göteborg för sitt första europeiska säkerhetscenterFörbättrad prestanda till Telium Networks kunder tack vare ny lösning från Nutanix
2020-08-27
De senaste tillskotten stärker kapaciteten för formverktygsbearbetningABB:s robotar säkrar Delicatobollen till kaffetHCL lanserar en COVID-19-riskbedömningsapp för att hjälpa företag att tryggt återföra personalen till sina arbetsplatser
2020-08-26
Vatten en livsnödvändighet men ett gissel i tryckluftsanläggningar – så här blir du av med det.Stoppa tjuven: Sortimo tipsar om säker förvaring i servicebilenHydroscand lanserar ny PA12 svetsslang med skyddsmantelZert är med i arbetet när världens modernaste reningsverk byggsAhlsell lanserar ett komplett sortiment från FestoolPortabla bandsågar LXT® som erbjuder snabb och gnistfri kapning av metall​Samarbete med högskolan är bra business!Verizon Business tar fram nästa generations globala nätverksinfrastruktur för BayerKunskapskrav för välfärdsteknik
2020-08-25
VakuumskolanDENIOS vann pris för bästa innovationMCS Digital Signatur gör hyrdisken pappersfriVolkswagen Transportbilar gör sig redo för nya Mulitvan och ID. BUZZPeabs årliga säkerhetsvecka är igång: Om jobbet inte kan göras säkert, gör det inte!Smart finansiering används för att möta investeringsutmaningen under pandeminWorkfront lanserar Scenario Planner för optimerad arbetsplanering i större företag
2020-08-24
Volkswagen har startat serieproduktionen av sin nya eldrivna SUV ID.4Gebrüder Weiss väljer BluJays logistik-plattform för att leverera en förbättrad kundupplevelse
Annonser