SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Alelion bidrar till innovativ flygteknik

Som partner till SAAB och LTU
Alelion, SAAB och Luleå tekniska högskola startar nu forskningsprojektet AI Factory for Aviation, AIF/A. Parterna vill tillsammans ta fram en AI-lösning för faktabaserat beslutsfattande vid drift och underhåll av flygplan. Projektet delfinansieras av Vinnova och pågår till våren 2026.

Regeringen gav tidigare i veckan Vinnova i uppdrag att stärka flygteknisk forskning, utveckling och innovation genom en ny programperiod av det Nationella flygtekniska forskningsprogrammet. Satsningen uppgår till totalt 400 miljoner kronor. En ny programperiod möjliggör för svenska aktörer att bidra till en reducering av flygets globala utsläpp genom utvecklandet av nya tekniska lösningar. Samtidigt bidrar den flygtekniska forskningen till att stärka svensk industris konkurrensförmåga.

Den satsning som sker i Sverige för att stärka forskningen inom flygteknik är högintressant. Alelion kan bidra med kunskap kring batterisystem och styrning av batterier och även med våra patent inom Energy Management. Tillsammans med våra partners SAAB och LTU kan vi gemensamt hitta lösningar för att optimera den totala användningen av energi på t.ex. en flygplats, säger Åsa Nordström, vd för Alelion Energy Systems.

Nyckelordet för projektet AI Factory for Aviation är asset management – att hitta datadrivna modeller för att på bästa sätt använda och underhålla konventionella och eldrivna flygplan samt flygplatsens infrastruktur. Syftet är att skapa tillförlitliga och säkra system, med optimerat underhåll och livslängd.

Alelion bidrar i projektet med batteriexpertis inom underhållsfrågor, livslängd och infrastruktur. Luleå tekniska universitet har AI-kompetensen och utvecklar datadrivna modeller för asset management. SAAB är projektets koordinator och bidrar med sin erfarenhet och kunskap inom flyg.

– Alelions målbild för projektet är att intensifiera samarbetet med SAAB beträffande energihantering på flygplatser, hitta en partner för att ta fram lösningar inom Energy Management och nyttja de patent som finns i Alelions patentportfölj, säger Åsa Nordström.

Den AI-drivna modellen kommer att kunna appliceras även på andra användningsområden än flyg och därigenom gynna flera av våra kunder.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB,
0702-90 18 58

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats prisRamirent öppnar nytt kundcenter i Kungsbacka
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige