SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Att mäta stopptider och nyttjandegrad i realtid

Effektivisera produktionen med MUR och CPI
Letar du efter ett snabbt och smidigt sätt att effektivisera din produktion? Då är vårt MUR-system något för dig. Systemet tar en förmiddag att installera, sedan får du en tydlig kartläggning av hur mycket tid som går åt i form av ställtid och stopp. Med tilläggsfunktionen CPI mäter du nyttjandegraden på er convey, både rörelse och fyllnadsgrad. En investering som är återbetald på bara några månader.

“Du kanske tror att ett ställ tar 15 minuter, sedan mäter du med MUR och ser att det tar 45 minuter. Då har du direkt identifierat en möjlighet att effektivisera din produktion.”

Vad är MUR?
MUR står för Machine Utilization in Real-time och är ett produktions- och stopptidsmätningsystem för industrin. En behörig elektriker installerar systemet under en förmiddag vilket sedan möjliggör realtidsmätning av maskinernas stopptid.

Systemet används inom flertalet producerande verksamheter inom svensk industri och ger en tydlig visuell bild av hur mycket tid som läggs på olika former av stopp. Något som är mycket viktigt för att kunna veta hur man ska effektivisera produktionen.

All data samlas in och redovisas i realtid där medarbetarna kan följa nyckeltalen på en TV-skärm, dator eller telefon.

Vad är CPI?
MUR-systemets anpassningsbarhet är en stor fördel i dess tillämpning på olika typer av producerande verksamheter. CPI står för Coating Performance Indicator och används för att mäta fyllnadsgrad/hängeffektivitet inom industriell ytbehandling.

Luckor i hängningen detekteras och visas i realtidsdiagram. Utförliga rapporter kan genereras över valfri tidsperiod där effektiviteten i höjd och längd visas grafiskt. All data loggas kontinuerligt och blir ett verktyg i förbättringsarbetet.

Energimätning
Ytterligare en tilläggsfunktion i MUR-systemet är energimätning, ett viktigt verktyg för att säkerställa en resurseffektiv produktion. Elförbrukningen loggas kontinuerligt där momentan energianvändningen för varje enhet samt totalen visas. Rätt temperatur och conveyorhastighet visar energioptimeringen.

Återbetald på bara några månader
– Det är väldigt lätt att installera MUR. Har ni en elektriker som kan er maskin, då kan den personen också installera MUR. Sen kan vi på DynaMate hjälpa dig med slutgiltig konfiguration och anpassningar. MUR tar en förmiddag att installera, man kopplar in sladdarna från maskinen och strömsätter MUR-boxen samt kopplar in den till nätverket, sedan är den igång och mäter.

En investering i MUR är återbetald på bara några månader och därefter kör man vidare med MUR-systemet i många år framöver.
Säger Peter Hultqvist, Produktansvarig MUR, DynaMate.

“Inga gränser för vad vi kan mäta och förbättra”
DynaMate hjälper löpande flertalet industrier att effektivisera sin produktion med hjälp av MUR.

“Efter installationen av MUR med CPI har vi sett otroliga effekter! Vi har halverat energiförbrukningen och det är mycket enklare att planera produktionen. Nu finns det inga gränser för vad vi kan mäta och förbättra.” Mikael Fröjdendahl, Produktionsledare Plåt & Måleri, NIMO.

FM Mattson: Jämnare produktion och ökad utnyttjandegrad med MUR
Med MUR-systemet inkopplat ökade utnyttjandegraden för FM Mattssons gjutceller från 46 procent till 73 procent på sex månader. Efter ett lyckat pilotprojekt infördes produktionsuppföljning med MUR på övriga produktionsavdelningar vid FM Matsson i Mora.
Kontaktinformation
Postadress
Industri­vägen 21, Box 3
15121 Södertälje
Besöksadress
Tall­vägen 2
15138 Södertälje
Region
Södertälje
Stockholms län
Sverige
Organisationsnummer:
556528-9286
Grundat: 1996
Anställda: 300
Tillsammans utvecklar vi framtidens industri.
Systematik – Effektivisering – Modernisering

Med skräddarsydda helhetslösningar eller punktinsatser levererar vi hållbara tjänster inom underhåll, service och utveckling för industriföretag. Alltid med långsiktighet, helhetsperspektiv och din verksamhets bästa i fokus.

Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder utveckla och förbättra produktivitet, lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö.

Vi stöttar företag inom en rad olika branscher:

Verkstadsindustri
Papper/massa/sågverk
Livsmedelsindustri
Stålindustri
Energisektorn
Byggsektorn
Fastighetssektorn
Offentlig sektor
Vår historia
Verksamheten startade 2010 genom en sammanslagning av två dotterbolag och delar ur ett tredje bolag inom Scaniakoncernen. Motivet från Scanias sida var att all verksamhet som inte hade en strategisk koppling till lastbilen skulle placeras i bolaget DynaMate Industrial Services AB. Uppdraget var att skapa ett bolag som skulle bidra till att utveckla branschen runt produktions- och underhållsrelaterade tjänster.

Vid inledningen hade bolaget en stark koppling till Scania som stod för 85% av verksamheten. Idag är tjänsteportföljen bred och kan erbjudas till ett brett spektrum av kunder inom olika branscher.

Under de första åren skedde en konsolidering med syfte att renodla verksamheten utifrån rådande marknadsförutsättningar. Ett flertal förvärv genomfördes under åren 2012 till 2016 med syfte att öka attraktionsvärdet och specialisera tjänsteutbudet. En renodling och specialisering har varit centralt i bolaget för att kunna genomföra en förflyttning uppåt i värdekedjan. Under åren 2017 till 2019 har ytterligare renodling genomförts som inneburit att verksamheter sålts till kollegor i branschen.

Den nya inriktningen för DynaMate växte fram under hösten 2019 och kom då att innehålla verksamheterna Produktion & Underhåll, Automation samt Maskinservice.

Verksamheten inom DynaMate ska framåt kapitalisera på industrins redan genomförda investeringar genom att erbjuda tjänster som tar fasta på producenternas förmåga till leverans av kvalitativa produkter och som påverkar deras slutprodukt. Centralt är utveckling av specialiserade tjänster med ett hållbarhets- och digitaliseringsperspektiv utifrån varje kunds förutsättningar.

Nästa kapitel i DynaMates historia inleddes 2021 när bolaget blev en del av Enerco Group. Enerco har sedan starten 2015 etablerat sig som en innovativ partner för svensk industri och erbjuder tjänster inom teknik- och underhåll. Enercos ägarroll möjliggör för DynaMate att fortsätta utveckla verksamheten med fokus på främst Industri 4.0 och Smart Maintenance.

Certifieringar

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015 – SS-EN 1090-1 – SS-EN ISO 3834-2

Vill du arbeta hos DynaMate AB?

Företaget har för tillfället 1 platsannonser: Vi söker Underhållsingenjör till Gävle/Dalaregionen

Kontakter

Jan Andersson
Verksamhetschef Produktion & Underhåll
0736 22 63 15
Kenneth Glennemo
Verksamhetschef Automation, Maskinservice
070-585 15 44
Pernilla Renman
Platschef Falun
023-661 36 46
David Almér
Platschef Eskilstuna
070-683 09 04
Lars Davidsson
Platschef Värnamo
070-595 38 25
Anders Frost
Platschef Mora
072 570 61 11
Håkan Johnsson
Platschef Södertälje
08-522 933 44
Anna-Lena Magnusson
070 766 13 48
Jobb
073 622 63 15

Filmer

Maximera din produktion med MUR I DynaMate

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-04-08
Heimstaden tar hjälp av AI-teknik tado° introducerar smart laddningslösning AlixLabs announces EU-wide APS TrademarkAlutrade fortsätter tradi­tionen med vinstdelning Automatisk biltvätt med smart teknik
2024-04-04
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web
2024-04-03
Samarbetet Clip-Lok SimPak och Wing Lift™Hallå där Jens KjellssonDen osynliga hjälten Välj rätt grävskopa AMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo
2024-04-02
Att välja rätt skyddsnätArmor™ PowerFlex® Den viktiga spridarplattan!IRC har fått sin största order hittills Besök Iscar Sverige på mässan
2024-03-29
Vad du behöver veta när du köper ny kompressorLaserskärmaskinernas kritiska roll Maskinsvärdens roll för effektivt skogsarbeteNyhet för massflödes­mätare och regulatorer Kabeltrumvagnar underlättar kabelarbetet