SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Bakom ratten – om bristen på chaufförer

Behövs 50 000 nya lastbilsförare de kommande tio åren
Oavsett hur omvärlden ser ut så kvarstår behovet av att flytta gods från punkt A till B. Under coronapandemin var det medicinska hjälpmedel och vaccin, under en krissituation som översvämningar eller skogsbränder handlar det om förnödenheter till nödställda, och under en ”helt vanlig dag” transporteras allt från kläder, till reservdelar eller möbler. En oumbärlig kugge i detta flöde är chaufförerna, något som anses en bristvara. Chaufförsbrist är inget nytt men 41 procent av åkerierna i TYAs rapport ”Trendindikatorn Åkeri”, angav att de under andra halvåret av 2022 behövde nyanställa chaufförer.

Bristen på chaufförer har åter gått upp efter tillbakagången under pandemin. 41 procent av företagen som deltog i TYAs årliga rapport uppgav att de under det andra halvåret av 2022 behövde nyanställa, en siffra som under 2020 låg på 25 procent. På helåret är behovet 6 400 förare. Fortsätter utvecklingen i samma riktning kommer TYAs långsiktiga bedömning – att det behövs 50 000 nya lastbilsförare i Sverige de kommande tio åren – aktualiserats. En utveckling som på sikt kommer att ge negativa effekter på samhället.

Dachser Sweden samarbetar med runt 65 åkerier, ett samarbete som sysselsätter cirka 400 chaufförer runt om i Sverige. Den nedåtgående trenden med färre chaufförer är där med märkbar för logistikföretaget.

”Bristen på chaufförer är en verklighet som vi måste ta ställning till,” säger Carl-Johan Westas, Country Manager för Dachser Sweden European Logistics. Han anser att transportföretagen i allmänhet kan bidra till att göra chaufförsbranschen mer attraktiv och delvis stödja sina samarbetspartners, det vill säga åkerierna, att hitta kvalificerad arbetskraft.

”Vi försöker göra oss attraktiva som samarbetspartner och arbetsplats. I första hand satsar vi på att stötta våra åkerier med en rättvis och korrekt ersättning så att de åkerier som kör för oss kan fortsätta investera i sin personal och på så sätt attrahera duktiga chaufförer,” säger Carl-Johan. ”Men det är även en fråga som vi i branschen måste engagera oss i tillsammans, Dachser är medlem i Transportindustriförbundet som är med och driver denna fråga aktivt.”

Orsak och verkan

Situationen i Sverige är långt ifrån unik, under de sista månaderna av 2022 spred sig en ny våg av nyheter kring den ökande bristen på lastbilschaufförer i hela Europa. Detta till följd av IRU:s, internationella transportorganisationen för vägtransporter, rapport – antalet vakanta chaufförtjänster ligger på en siffra mellan 380 000 - 425 00 tjänster, en ökning på ca 44 procent sedan början av 2022. Men vad beror problematiken på?

”Det är mycket som påverkar här, allt från löner och villkor, lagstadgade krav till arbetstid med obekväma och långa arbetsdagar är bara några av de faktorer som lyfts fram som orsak,” förklarar Carl-Johan. IRU:s rapport fastslår att 30 procent av Europas förare kommer att pensioneras fram till 2026 och att inflödet av nya förare inte på långa vägar kompenserar det.

Bristen på kompetent personal är en bidragande faktor. Enligt TYAs rapport hade totalt 55 procent av de tillfrågade företagen någon gång under de senaste 12 månaderna problem med att rekrytera lastbilsförare. Det vanligaste problemet var att hitta någon med rätt yrkeserfarenhet, vilket 45 procent uppgav. Även att hitta förare med rätt yrkesutbildning har visat sig svårt enligt 32 procent av företagen.

Dachser som ett globalt transport- och logistikföretag satsar själva på att utbilda personal. I Tyskland där företaget är grundat, genomför Dachser utbildning av chaufförer i egen regi, utan krav på att ta anställning hos företaget efter avslutad utbildning.

För bakom ratten är det är just den kompetenta individen som är viktigt. Hos Dachser arbetar förarna med en algoritm som skapar ett optimerat färdvägsförslag baserat på olika parametrar såsom tid och miljöpåverkan. ”Men tekniken kan bara ta oss en bit på vägen. Vi behöver fortfarande förarens expertis – endast föraren vet till exempel exakt var och när man kan komma in till den enskilda kunden. Därför kan föraren i fråga alltid ändra färdvägsförslaget och planera den färdväg som bäst passar från dag till dag,” säger Carl-Johan och avslutar: ”Som ett stort internationellt logistikföretag har vi ett ansvar att bidra till att göra föraryrket mer attraktivt – för utan förarna finns det ingen transportindustri.”

Läs hela TYAs årliga rapport här

Elin Bergström
Communications Consultant Nordic
elin.bergstrom@dachser.com
+4520788267

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-01-20
NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal Cybersäkerhets förändring de senaste 25 årenSnart är visselblåsning obligatoriskt Ackumulerad data avslöjar viktiga faktorerKONE utrustar nya Haga­stadens tunnelbanestation
2023-01-19
Lämnar rollen som CFO i AhlsellkoncernenLivet med ett smart låsStor internationell efterfrågan på maskinerProjekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i ÖrtoftaByggArvid gjorde det omöjliga möjligt
2023-01-18
Visste du att LOCTITE® erbjuder mer än bara lim? Inbjudan till Stora Ensos Q4 2022ABB investerar i ny automationsprogramvaraVäljer Zoom X som kommunikationslösning Claudio Christensen blir del av Ahlsells koncernledning
2023-01-17
Laserpåsvetsade skruvarTuff och jämn kamp om platsen till EuroSkillsNu lanseras ett nytt regelverkUtsläpp och onödiga kostnaderSTIHL utökar partnerskapet med Fairventures
2023-01-16
Essentra når ny milstolpe Ödesfrågor i fokus på Automässan 2023Golvboxen som tål vatten och 1000 kiloAltech lanserar kopparrörVäxjö Energi bygger nya laddstolpar i hela kommunen