Checklista för förvaring av brandfarlig handsprit - industritorget.se
TISDAG 14 JULI 2020
Följ oss i sociala medier

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Checklista för förvaring av brandfarlig handsprit

Den rådande situationen leder till att många företag behöver skärpa sina hygien- och rengöringsrutiner för att minska smittspridningen. Användandet av handsprit och desinfektionsmedel har ökat lavinartat och för att säkerställa leveranser har flera företag ställt om sin produktion. Resultatet blir att stora mängder handsprit och desinfektionsmedel som är brandfarliga ska förvaras och hanteras.
9 viktiga punkter för att uppfylla regler och krav
Om nya kemikalier förs in i företag, inköpskvantiteterna ökar eller om nya processer för regelbunden desinfektion av lokaler inleds, finns det några viktiga punkter att tänka på för att uppfylla regler och krav. Använd vår checklista för att kontrollera om du har beaktat alla föreskrifter.

1. Samla information
Börjar med att skaffa dig en uppfattning om riskerna med de förekommande farliga kemiska ämnena så du förstår i vilka situationer de medför skada.Instruktioner för säker hantering är viktiga och tillverkaren är skyldig att förse dig med ett säkerhetsdatablad (SDB) med denna information på svenska. Om du inte har fått det, begär in ett sådant av leverantören. Tillverkar ni ämnen eller blandningar själva skall dessa alltid klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP

2. Uppdatera riskbedömningen
Vid hantering av ett kemiskt ämne skall en riskbedömning alltid utföras. Riskbedömningen skall hållas aktuell och uppdateras när omständigheter förändras t ex om nya kemikalier kommer till eller mängden ökar.
Påverkar de nya förhållandena fler arbetsmoment eller anställda? I sådana fall måste lämpliga skyddsåtgärder upprättas - till exempel säker förvaring av desinfektionsmedel.

3. Uppdatera kemikalieregistret
Enligt Arbetsmiljölagen är du skyldig att föra en lista över de farliga ämnen som används i företaget, med hänvisning till motsvarande säkerhetsdatablad. Registret ska svara på: Vart den finns? Hur mycket som används? Hur produkten ska användas? Om ett nytt farligt ämne införskaffas måste kemikalieregistret uppdateras. Även om nya arbetsområden tillkommer, där anställda kan utsättas för det farliga ämnet, måste detta uppdateras i registret.

4. Har du substituerat?
Substitutionsprincipen som beskrivs i Miljöbalkens 2 kapitel 4 § innebär att man så långt som möjligt ska undvika att sälja eller använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risk för människa eller miljö om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. För desinfektionsmedel finns egentligen inga alternativ - ändå bör du formellt registrera substitutionskontrollen i din dokumentation.

5. Kontrollera gränserna för mängden brandfarlig vara
Om hanteringen av brandfarliga vätskor överstiger 500 liter (inomhus, 100 liter gräns för förvaring i hemmet) ska tillstånd för verksamheten finnas. Tillstånd till hantering av brandfarlig vara söks hos den kommun i vilken verksamheten ska bedrivas.

Mängder upp till 10 liter per brandcell bör stå kvar i sin ytterförpackning, placeras långt ner på hyllor eller dylikt och får inte förvaras ihop med andra brännbara material eller direkt under oskyddat lysrör.
Mängder 10-50 liter per brandcell ska förvaras i separat ventilerat skåp som är skyltat. Skåpet ska ha ventilationsöppningar nertill och upptill
Mängder 50 liter eller mer per brandcell kräver ett separat låsbart ventilerat skåp med klassning motsvarande EI30.
6. Har du uppfyllt regler kring samförvaring?
När olika kemikalier ska förvaras tillsammans är det viktigt att undersöka om det finns risk för reaktioner. Kemikalier som kan reagera med varandra bör inte förvaras i samma invallning så att en utspilld kemikalie kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk. Enligt SÄIFS 200:2 6.3.1 får inte brandfarliga vätskor förvaras med brandfarlig gas eller lättantändligt gods, vilket betyder att det är inte tillåtet att ha brandfarliga vätskor tillsammans med aerosoler.

7. Utbilda dina medarbetare
Se till att de anställda känner till riskerna för ämnena de hanterar. De måste veta hur de använder ämnena på ett säkert sätt och vilka åtgärder de ska vidta i nödsituationer. Den största risken vid användning av handsprit är antändning på grund av statisk elektricitet. Finns det barn i närheten är det viktigt att se till att desinficeringsmedel och handsprit förvaras oåtkomligt, både på grund av brandrisken och på grund av risk för förgiftning. Små barn får bara använda handsprit i närvaro av vuxna.

8. Märkning av behållare och förpackningar
Kemiska produkter som är brandfarliga ska vara korrekt märkta med faropiktogram på förpackningen. Desinfektionsmedel används ofta i stora behållare såsom IBC och fylls sedan i mindre behållare. Även dessa mindre behållare måste vara tydligt uppmärkta med farosymboler. Praktiskt tips: FALCON Säkerhetskannor levereras som standard med en flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning med farosymboler enligt GHS.

9. Förvara tomma behållare korrekt
Observera att tomma desinfektionsbehållare innehåller explosiva luft-gasblandningar. Därför skall även tomma behållare betraktas ha samma risker som en fylld behållare med brandfarlig vara.

Har du checkat av dessa 9 punkter? Behöver du rådgivning om säker hantering och förvaring av desinfektionsmedel och handsprit? Kontakta då DENIOS på telefonnummer 036- 39 56 60 eller mejla till info@denios,se
Kontaktinformation
Postadress
Dator­gatan 3
56133 Huskvarna
Besöksadress
Dator­gatan 3 5tr
56133 Huskvarna
Region
Jönköping
Jönköpings län
Sverige
Orgnr:
556613-7930
Grundat: 1986
Anställda: 8
Välkommen till DENIOS AB

I mer än 30 år har vi hjälpt företag - oavsett om det är ett tvåmansföretag eller en stor koncern - att leva upp till det ökande ansvaret och minimera riskerna för människa och miljö vid hanteringen av kemikalier. Med förvaringslösningar, där man kan lagra farliga ämnen på ett säkert och lagenligt sätt. Med produkter, som underlättar hanteringen och skyddar personalen från kontakt med skadliga substanser. Med rådgivning kring säker förvaring och hantering av kemikalier. Med förbrukningsprodukter så som spillskydd, absorbenter och trasor.

Som PARTNER FÖR MILJÖN erbjuder vi våra kunder en säker helhetslösning med produkter och kunskap för smidigare och säkrare kemikaliehantering. Utöver våra standardprodukter utvecklar vi koncept och lösningar för lagring och hantering av farliga ämnen, hela vägen till individuellt planerade lösningar, specialanläggningar och stora anläggningar.

För detta ändamål erbjuder vi en kompetent projekthandläggning - från rådgivning och planering via egen produktion och montering till kontroll och driftsstart. Välkommen att kontakta oss!

Certifieringar

ISO 14001:2008 – ISO 9001:2000

Kontakter

Elina Pöyliö
Marknad
036-39 56 60
Martin Källberg
072-731 17 10

Nyheter med koppling till företaget

Filmer

Påkörningsskydd och avspärrningar

Påkörningsskydd och avspärrningar
Förvaringsskåp plåt
Hurtsar från DENIOS
Fatkärra SecuComfort
Test av uppsamlingskärl vid brand
Brandklassade kemikalieskåp
Uppsamlingskärl för fat PolySafe
BioX

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2020-06-30
För gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata
2020-06-29
Unikt samarbete med ABB säkrar leverans av Tiki-maskerEldriven hjullastare – ett bättre alternativ för både klimatet och arbetsmiljönVad innebär tillräckligt pålitlig när du anlitar en barnvakt? Hållbar industri, innovationer och infrastrukturIndustriell 5G Router utvecklas i samarbete mellan Phoenix Contact, Ericsson och QuectelMontabert by Komatsu – krossar hårt motstånd30 % lägre CO2-utsläpp med klimatförbättrad betong baserad på miljöcementKan svenskar skilja på Work Management och Projektledning? Lerbergs Entreprenad väljer Leica Geosystems för tryggheten och tekniken
2020-06-26
Spaljisten lägger en stororder till Automationsteknik Veldi Kompetens får ärofyllt uppdrag - utbildar medarbetare inom Volvo​Granngårdarna beställde likadana Volvo hjullastare till lantbruketFortum Recycling and Waste har i dagarna lanserat sin nya tjänst IndustriserviceBlueJeans maximerar "arbeta hemifrån"-upplevelsen med säkert samarbete över video på stor skalaUtsläpp från industrin blir plastFord of Europe och DEFA ingår avtal – smarta laddlösningar genom FordFrån 300 till 450 snabbladdstationer för elbilar på två år
2020-06-25
EdmoLift fortsätter att leverera truckbord till Mitsubishi Logisnext Sweden!ABB presenterar industrilösning för trådlös tillståndsövervakning av roterande utrustningUtsläpp från industrin blir plast
2020-06-24
Rörlaserskärning – kompetens och kapacitet i världsklass Volvo befäster förstaplatsen som mest valda tjänstebilEfterlängtade monteringspastor - nu inom specialsortimentet GLEITMOAnimation av flerkanalig kontrollenhet med möjlighet till IO-Link Grundläggande faktorer för produktionseffektiviteten. CEVT kapar utvecklingstiden med 80% med hjälp av Ansys SPEOS
2020-06-23
Årets Hållbara Leverantör, 2019Sortimo lanserar mobil depå för att underlätta byggarbetarens arbetsdag​Hos Swecon snurrar hjulen fortfarandeLösningar för effektiv konstruktion av kopplingsskåpNya, slitstarka keramiska styr- och stödbultar nu tillgängliga från norelem Interroll och Modumaq ger maximal mångsidighet för Arvato Så kan ni mildra effekten av Corona på er försörjningskedjaVad bör du göra när hemmaarbete blir ett fenomen och risken för cyberattacker ökar?Solkompaniet växer med solelboomen
2020-06-22
Nu erbjuder Högskolan Väst fler korta kurser för industrin​DAF introducerar XF Unity EditionVågar man ansöka om omställningsstöd?​Näringsutskottets viktiga besked till gruvnäringenSchneider Electric levererar säkerhetslösningar till prestigeprojektet
2020-06-18
S-Rental blir en del av KH-Koneet GroupAGILOX Autonomous Mobile Robots sparar väsentliga kostnader genom Artificial Swarm IntelligenceSOTI gör företags IoT-ägande enklare med nytt enhetsstödVeeam visar hur de hjälper verksamheter att ta sina molndatastrategier till nya nivåer på VeeamON 2020 Logistik finns överallt - oavsett om du är logistiker eller inte Vindkraftsparken i Sunne tas i drift lagom till midsommarHär utvecklas nästa generations 5G-nät Henrik Johannesson ny styrelseordförande för Eurobattery MineralsNominera en gruvinnovation till Swedish Mining Innovation Award 2020
2020-06-17
Stor amerikansk efterfrågan på tråddetaljer i medicinsk utrustningMOTOMAN MH900Elfordon skapar nya risker för landets verkstäderSafe Control Materialteknik utökar sin ackreditering med två nya metoderAdvanced Engineering flyttar till våren 2021Ny VD på ELKO - Peter Wotz tar över från 1 juli Reviderad standard för bränslecellerFörnyat avtal resulterar i minskade utsläpp om 6 500 ton koldioxid årligenLEJS – Animation av elektrisk linjärenhet med korta cykeltiderMartin & Servera inför strategisk ruttplanering för optimerade transporter – tar hjälp av DescartesSäkra lasten lätt, snabbt och säkert med ErgolashWibax rengör för maximal produktionskapacitet på Sunpine
Annonser