Annons

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

De huvudsakliga utmaningarna för läkemedelsindustrin

De stora utmaningarna och möjliga lösningar
Läkemedelstillverkning är en komplex, och ibland riskabel industri. Produktionsprocessen kräver exakta, säkra och hygieniska lyft för vägnings-, bearbetnings- och paketeringsstegen. Våra skräddarsydda lyftanordningar kan ge ökningar i produktiviteten och stora hälso- och säkerhetsfördelar, som även gynnar rekrytering och personalbehållning.

Tillverkningsprocessen inom läkemedelsindustrin innefattar mycket mer än att bara blanda ingredienser för att skapa tabletter, kapslar, vätskor eller salvor. Processen är väldigt beroende av hur snabbt materialet kan flöde genom stegen. Ett effektivt flöde hänger på att konstant mata ingredienser och material i successiva processer längs produktionslinan, vilket kräver pålitlighet, precision, hygien och så minimal mängd avbrott som möjligt.

Processen är även riskfylld. Det är maskiner i rörelse, trycksatta anordningar och manuell hantering av tunga material, ofta i trånga utrymmen. Att lyfta, skjuta, dra, bära och placera tunga objekt står just nu för enorma 66% av olyckor och skador inom läkemedelsindustrin .

Samtidigt pressas produktionschefer av ett stort fokus på produktivitet. Läkemedelsbranschen har en lång väg kvar till att komma ikapp andra branschers framsteg i att tänka om gällande verksamhetens sätt att kapa kostnader och bibehålla personal. Oavsett vilken del av sektorn: läkemedelsjättar, småbolag, hälsovårdskonglomerat eller tillverkare av generika – kostnadsstrukturen kanske skiljer sig, men alla har svårt att nå tydliga produktivitetsökningar.

En aspekt av läkemedelstillverkningen där vissa av dessa utmaningar kan hanteras är ofta bortglömd. Den här artikeln undersöker hur produktiviteten kan ökas med användandet av smarta lyfthjälpmedel som är framtagna för läkemedelsindustrins behov av:

• Vägning och fördelning;
• Bearbetning;
• Paketering

Läkemedelstillverkning: Vägning och fördelning

Vägningsrummet är, med sina hårda krav på renlighet, en viktig entréväg in i läkemedelstillverkningen. Det är punkten då material från lagret förs in till bearbetningsytorna. Hanteringen av olika substanser i vägningsrummet är avgörande. En noggrann och väluttänkt layout, val av utrustning och verksamhetsflöde är första steget för en effektiv tillverkningsprocess.

Design av vägningsrum och utrustning skiljer sig beroende på vilket sorts bearbetning som skall ske, men vissa generella principer bör styra designen för alla läkemedelsrelaterade vägningsrum: ett enkelriktat flöde av material och personal, avdelning mellan farliga och icke-farliga material, samt en separation av förvaringsutrymme och tillverkningsvaror från fria ytor.

”Det är mängder av lyft i det här steget av läkemedelsindustrin, ofta med säckar som väger 25kg till 50kg – större än så gör att materialen komprimeras,” säger Søren Skriver Nielsen, Säljchef för TAWI i Danmark, som har en lång erfarenhet av att arbeta med läkemedelsindustrin. När materialet flyttas från de smutsiga pallarna behöver säckarna eller tunnorna rengöras innan de kan tas in i produktionen. ”Allt här måste kunna rengöras enkelt. För tunga lyft, däremot, är ofta utrustningen smutsig och dammig, och kättingtelfrar är långsamma,” säger Søren.

”Vakuumlyftar är mycket snabbare och enklare att hålla ren. Ibland är företag rädda att lyfthjälpmedel ska sinka dem. När de sedan börjar använda det, ser de att det är 10-15% snabbare än manuella lyft, särskilt om de skall flytta säckar från en plats till en annan. Eftersom de är gjorde av högkvalitetsstål med gradering 316, kan maskinerna spolas av med slang för att undvika kontaminering.”

Mobila vakuumlyftar är semi-automatiserade lösningar som inte ersätter personalen, men som hjälper dem utföra lyftmoment med minimal ansträngning och risk. Dessa maskiner kan flytta råmaterial till, och inom, vägningsrum och sedan flytta det från vägningen till bearbetningsytorna. ATEX-certifiering kan vara väldigt viktigt i vissa delar där pulver blandas. Detta innebär att varje komponent av lyftutrustningen måste designas och testas för att uppnå kraven för att minska explosionsrisk, och installationen måste utföras av en ATEX-tränad installatör.

Läkemedelstillverknings: Bearbetning

Under bearbetningen av läkemedelsingredienser är högsta prioritet att undvika kontaminering. Att tillverka läkemedel är en känslig process, inklusive hanteringen av farmakologiskt aktiva substanser. Produktionen sker ofta i skyddade renrumsanläggningar som är utformade för att hålla en extremt låg nivå av luftburna partiklar, organismer och evaporerade partiklar, för att upprätthålla en säker miljö. Varje del av utrustningen måste utformas för bidra med så minimal luftkontaminering som möjligt, och samtidigt vara mycket lätt att rengöra.

Ta, till exempel, erfarenheten från Ampliqon, ett danskt bioteknik-företag som producerar PCR-enzymer och laboratoriereagenser, vars produkter används brett bland sjukhus, universitet, forskningsinstitut och life-science-industrier internationellt. Vid en punkt i tillverkningsprocessen använder Ampliqon lyfthjälpmedel från TAWI för att hälla vätska från en tunna till små flaskor utan att använda tratt, då detta innebär en kontamineringsrisk. Lyftanordningen möjliggör flexibla och exakta funktioner för att lyfta, vrida och luta alla sorters fat, tunnor och hinkar för att rotera dem till exakt rätt vinkel för att slippa tömma dem. I fallet med Ampliqon rör det sig om en skräddarsydd lösning för ett väldigt specifikt syfte i processen.

Förmågan att kunna skräddarsy utrustningen är helt nödvändig för att säkerställa att kunden är försedd med det bästa möjliga verktyget för att optimera sina processer och sin prestanda,” säger Søren Skriver Nielsen. ”Läkemedelsföretag strävar alltid efter att göra arbetsytan så liten som möjligt för att hålla en så hög grad av renlighet som möjligt, så att de undviker kontaminering. I många fall har renrummen byggts utan att lyfthjälpmedel i åtanke. Detta innebär att lyftanordningar ofta behöver anpassas för att fungera i trånga utrymmen. Tunga och otympliga säckar eller tunnor kan lyftas utan fysisk ansträngning och sedan tömmas i ett kärl på ett säkert och ergonomiskt vis utan att personalen behöver utstå repetitiv påfrestning.”

Läkemedelstillverkning: Paketering

Att montera emballage i packmaskiner är ofta tungt och omständligt arbete. Rullar med plastfilm kan väga upp till 150kg. Detta tunga moment är en risk för personen som hanterar materialet, men kan även orsaka ett driftstopp om inte materialet snabbt monteras i packmaskinen. Ett helt mobilt lyfthjälpmedel, utvecklat för att användas inom läkemedelsproduktion, gör den här processen mycket effektivare då den möjliggör ergonomisk hantering av tunga rullar med packmaterial på det här viset:

När packprocessen är klar, kräver det sista steget i läkemedelstillverkningen en säker och pålitlig hantering av paketerat gods. Ofta behöver lådor flyttas till och från pallar. Vakuumassisterad hantering säkerställer att kartonger fyllda med känsliga läkemedel inte tar skada. Det förbättrar även arbetsplatsens ergonomi och säkerhet, vilket förebygger arbetsskador och muskelsträckningar som orsakas av repetitiva lyft:

Gör som danskarna

För en inblick i framtidens trender inom läkemedelstillverkning är Danmark ett bra ställe att börja. Först och främst, läkemedel är en stor del av landets ekonomi. Sett till antalet anställda i förhållande till befolkningen har Danmark den tredje största läkemedelsindustrin i världen, efter Schweiz och Slovenien, och är näst störst när det kommer till mängden personal i absoluta tal. Så det är tuff konkurrens för kompetent personal inom sektorn, som alltså inte alltid kan vara beroende av att unga, starka personer skall göra de många tunga lyften som krävs i tillverkningsprocessen.

Dessutom är Danmarks ekonomi mycket reglerad, så läkemedelsföretag konkurrerar om arbetskraft genom att göra sina arbetsplatser så säkra och ergonomiska som möjligt. Som konsekvens av detta sektorns är tillvägagång kring manuella lyft ofta långt före myndighetskrav och rekommendationer inom andra branscher och sektorer.

”Säkerhet för arbetare går hand i hand med Danmarks läkemedelsindustri,” säger Søren. ”Läkemedelsbranschen tar väldigt väl hand om sina anställda, och det är samtidigt brist på personal, så de konkurrerar om att få rätt folk. Om inte företaget tar hand om sin personal kommer de att gå någon annanstans.”

Rätt val av lyfthjälpmedel öppnar möjligheten till en mycket mer flexibel arbetskraft. Ålder och kön är helt irrelevant när en maskin gör det tunga, repetitiva arbete som gör tillverkning till en belastande och farlig process för stora delar av den potentiella arbetskraften. Moderna vakuumlyftar är väldigt intuitiva och kräver minimalt med upplärning för att man skall bli bekväm med att använda dem.

”De flesta läkemedelsföretag vet inte vilka lyftlösningar som finns och vilka nyttor de kan bidra med till de olika stegen av tillverkningsflödet,” säger Søren. ”Och till skillnad från helt automatiserade robotsystem kräver de inte en massiv investering. Utrustningen betalar i vanliga fall av sig inom loppet av månader.”

Slutsatser

• Läkemedelstillverkning är komplext och ofta riskfylld
• Det jagas lösningar för ökad produktivitet, och råder stor konkurrens för kompetent personal
• Tillverkningsprocessen kräver exakta, säkra och hygieniska lyft vid vägningen, bearbetningen och paketering
• Skräddarsydda, semi-automatiserade lyfthjälpmedel kan ge ökad produktivitet och stora hälso- och säkerhetsfördelar, som har positiva konsekvenser för rekrytering och personalbehållning.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-01-23
Truckutbildning i Stockholm Wexoe AB nyanställerABB säljer Power Conversion-divisionenSå här får du elbilen att nå längre i vinterkylanLåna pengar utan kreditupplysning via UC
2023-01-20
Presenterar lösningar för en industri i förändringMinimera risker med low speed (lsa)-lösningarnaDetta formar cyberspace 2023Upptäck 5GigE-lösningarna från BaslerVärmare för IBC-behållare
2023-01-19
Lämnar rollen som CFO i AhlsellkoncernenLivet med ett smart låsStor internationell efterfrågan på maskinerProjekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i ÖrtoftaByggArvid gjorde det omöjliga möjligt
2023-01-18
Visste du att LOCTITE® erbjuder mer än bara lim? Inbjudan till Stora Ensos Q4 2022ABB investerar i ny automationsprogramvaraVäljer Zoom X som kommunikationslösning Claudio Christensen blir del av Ahlsells koncernledning
2023-01-17
Laserpåsvetsade skruvarTuff och jämn kamp om platsen till EuroSkillsNu lanseras ett nytt regelverkUtsläpp och onödiga kostnaderBakom ratten – om bristen på chaufförer