SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Den ekonomiska krisen påverkar arbetskulturen

Hos 96 procent av svenska företag
• Vartannat företag har tvingats skära ner på bonusar och sociala tillställningar och har inte längre möjlighet att befordra personalen i samma utsträckning som förr på grund av ekonomisk osäkerhet.
• Hälften tvingas bortprioritera gåvor och förmåner till förmån för kompetenshöjande utbildningar och löneökningar.
• 33 procent av anställda väljer att arbeta hemifrån för att kostnaden att pendla till kontoret är för hög.

Pleo avslöjar idag att häpnadsväckande 96 procent av företagsledare på sveriges små och medelstora företag medger att den pågående ekonomiska krisen har haft en negativ påverkan på deras företagskultur. Över 99 procent har dessutom upplevt förändringar i personalens beteende som ett resultat av det hårda ekonomiska klimatet.

I Pleos senaste ‘State of Spending’-rapport uppmärksammas hur företagsledare har tvingats ta tuffa beslut under det senaste halvåret och majoriteten av de tillfrågade medger att de har tvingats dra ner på företagets kostnader för att försäkra dess överlevnad under 2023. Tre av fem svenska små och medelstora företag har minskat eller helt uteslutit att befordra sin personal, 65 procent har reducerat sina anställdas bonusar och 61 procent har tvingats dra ner på, eller ställa in, alla sociala tillställningar för sina anställda.

Undersökningen visade också att ”säkerställa jobben” står högst upp på de svenska företagsledarnas prioriteringslista – och utefter denna prioritering anpassar man nu sina budgetar så gott man kan. Hälften av alla företag väljer till exempel att bortprioritera gåvor, sociala event och förmåner för att istället fokusera på kompetenshöjande utbildningar och löneökningar åt sina anställda.

Mer än en tredjedel (35,5 procent) av alla anställda uppger även att de motsatt sig sin arbetsgivare när dessa uppmanat sin personal att börja arbeta från kontoret. En av de största anledningarna till detta är att kostnaden för att pendla till kontoret har blivit allt för hög. Något som skapar en stor utmaning för alla chefer som kämpar med att hantera allt mer splittrade arbetsgrupper.

Dessutom ökar pressen på alla privatpersoner när den ekonomiska situationen blir mer ansträngd. Detta har lett till att mer än var fjärde anställd (27 procent) har tvingats be sin arbetsgivare om tidigare löneutbetalning för att kunna betala för de allt högre privata kostnaderna. Var tredje anställd (32 procent) har dessutom vägrat att göra privata utlägg i tjänsten.

– Arbetsplatserna har ställts inför stora utmaningar under de senaste åren. Från pandemin, som tvingade oss att ställa om till distansarbete mer eller mindre över en natt, till den aktuella ekonomiska krisen som ställer arbetsgivare och arbetsplatser inför ytterligare utmaningar. Vår undersökning visar att arbetsplatskulturen är ett av de största offren för den rådande ekonomiska situationen, säger Hélène Podsadni Nilsson, Nordenchef på Pleo.

Men utmaningar medför ofta möjligheter. Att företagarna prioriterar att säkerställa jobben och väljer att spendera varsamt är positivt. Men jag skulle rekommendera alla företagsledare att även investera tid i att bygga upp en stödjande och flexibel arbetskultur - som är lyhörd för vad de anställda behöver och kan ge det stöd som behövs under utmanande perioder. Till exempel kan en viss nivå av transparens och utgiftsinsyn föra arbetsgivare och anställda närmare varandra under svåra tider, fortsätter Hélène Podsadni Nilsson, Nordenchef på Pleo.

Dessutom bör arbetsgivare överväga hur de kan hantera individuella anställdas ekonomiska utmaningar. Med påtagliga likvida problem hos nästan en tredjedel av de tillfrågades anställda har kortare lönecykler eller smarta utgiftskort för att förenkla privata utlägg i tjänsten aldrig varit viktigare.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av insikts- och marknadsundersökningsföretaget Censuswide på uppdrag av Pleo. Undersökningen genomfördes med 3 504 seniora beslutsfattare på små och medelstora företag med 50-500 anställda i Sverige, Storbritanien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Nederländerna och Danmark. Cirka 500 seniora beslutsfattare var tillfrågade från varje land, i sverige tillfrågades 503 personer.

För mer information, kontakta:
Archetype för Pleo
pleo-sto@archetype.co
+46 (0)8 545 514 50

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-05-27
Nordbygg planerar långsiktigt Samarbete vid byggnation i Boden.7 av 10 företag har otillräcklig kompetens
2024-05-24
Optiska mätsystem för modern industriFramstående svetsmetoder & maskiner Effektivitet och precision med vertikala svarvarMaximal flexibilitet för din säkerhetFörstärk arbetsplatsen med ruggade laptops
2024-05-23
Installationstestning som den borde varaNödstopp – Med belyst statusindikationProduktnyheter som måste upplevasAllt du behöver veta om hydraulhammareEtt viktigt verktyg för varje lyftbehov
2024-05-22
Skapa balkar och hela stommar i 3DNyanställda tjejer på SkrotSmart i TrollhättanMissa inte vår senaste nyhet!Hos DynaMate är mät­skalorna i trygga händerVakuumpumpars roll i moderna industrier
2024-05-21
Framtidens industrimaskiner Bli en luftens hjälteDamaskus Maskinskydd är involverad Scania öppnar för order Närproducerat i norr