SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Denodo lanserar ny version

Av sin plattform för data management
Nya Denodo Platform 9.0, med ny AI-baserad funktionalitet, gör det enklare för fler att använda data för att effektivisera och förbättra resultatet av dataanvändning

Stockholm, 1 juli 2024 – Denodo lanserar en ny version av sin dataplattform - Denodo Platform 9.0. Den nya versionen möjliggör intelligent data delivery tack vare AI-baserade funktioner för hantering av frågor som ställs via vanligt språk. Därmed elimineras behovet av att kunna SQL. Den nya plattformen kan också förse stora språkmodeller (LLM) med realtidsdata från hela företaget, möjliggör retrieval-augmented generation (RAG) och ger relevanta resultat från generativa AI-applikationer.

Genom att förbättra data delivery på det här sättet, innebär Denodo Platform 9.0 att kunder kan ta logisk data management och analytics till en ny nivå.

- Denodo 9.0 är en game-changer för oss, säger Ryan Fattni, VP of Data Analytics på City Furniture. Tack vare möjligheterna till självbetjäning och Gen AI-integreringen kan fler användare enkelt anpassa och använda data i sina arbeten, säger Ryan Fattini, VP of Data & Analytics på City Furniture.

Med hjälp av funktionerna i den nya versionen kommer systemet att lära sig saker i takt med att användarna interagerar med data, och systemet kommer automatiskt att rekommendera den data som är mest relevant baserat på varje användares behov. Det ökar produktiviteten betydligt, eftersom användare inte behöver försöka ta reda på vilken data de ska använda eller var den finns. Användare kommer att kunna skriva sina queries med naturligt språk och får inte bara omedelbara resultat, utan de får även en detaljerad beskrivning av hur deras query ser ut. Data delivery optimeras över flera olika kanaler, då systemet automatiskt använder de snabbaste sökmetoderna.

Denodo Platform 9.0 inkluderar:

* Stöd för Natural Language Query: Användare kan göra data queries med
naturligt språk tack vare integrationen med ChatGPT, AWS Bedrock och andra Gen AI-plattformar. Med den nya versionen är det lika enkelt att interagera med data som att
ställa en fråga på vardagligt språk.
* Nya dataguider: Användare med olika teknikkunskaper kan arbeta med
data för att möta deras individuella behov. Affärsanvändare kan
göra snabba ändringar, utan stöd från tekniker.
* Intelligenta query-rekommendationer: Med hjälp av AI kan Denodo Platform
9.0 automatiskt effektivisera processen för data queries.
* Stöd för AI-förberedda data: Denodo Platform 9.0 ger företag möjlighet att i realtid införliva företagsspecifika data i sina generativa AI-projekt genom RAG (Retrieval
Augmented Generation).
* Förbättrade funktioner för utvecklare: Denodo Platform 9.0 har förbättrat
DevOps-stöd, förbättrade funktioner för samarbete, mer effektiv uppgiftshantering, en ny välkomstportal för snabbare introduktion och en mer effektiv åtkomstpanel.
* Förbättrad MPP-baserad data lake Engine: Denodo Platform 9.0 betyder förenklad konfiguration, enklare integration med Delta- och Iceberg-tabeller, samt förbättrade analysmöjligheter.
* Advanced Federated Governance: Denodo Platform 9.0 erbjuder finjusterade
kontroller för att hantera data över olika team.
* Denodo Platform 9.0 erbjuder förbättrade verktyg för att
inspektera och granska riktlinjer för dataåtkomst, för förbättrad tillsyn och efterlevnad av
datarelaterade regler.

- Den här plattformsversionen har utvecklats under flera år och tillför ny intelligens till data management, säger Alberto Pan, Executive Vice President and Chief Technology Officer på Denodo. Det öppnar upp nya möjligheter för både affärsanvändare och tekniska användare. De nya AI- och dataförberedande funktionerna, inklusive stöd för RAG, ger en bredare användargrupp tillgång till data analytics, medan de förbättrade MPP- och DevOps-funktionerna kommer att ge en snabbare och mer sömlös användarupplevelse över flera use cases.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats prisRamirent öppnar nytt kundcenter i Kungsbacka
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige