SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Digital signering växer starkt i Sverige

Ökad medvetenhet om IT-säkerhet
En färsk undersökning genomförd av analysbyrån nSight i Sverige, Finland och Norge visar att nästan hälften av svenska företag nu använder digital signering för sina avtal.

I Norden växer trenden med digital signering och dokumenthantering, särskilt i Sverige där tillväxten nu går snabbare än i många länder. En ökning på 20,5 procent jämfört med föregående år innebär att 47 procent av de deltagande företagen i Sverige nu använder digital signering. De som ännu inte hoppat på tåget planerar att göra det inom de kommande 6-12 månaderna. Bland nordiska företag är Visma Sign ett populärt val, valt av upp till 20 procent för deras digitala signeringstjänst.

Flera användningsområden
I Sverige har digital signering huvudsakligen använts för att signera administrativa och juridiska dokument. Men på senare tid har en markant ökning noterats inom andra områden. Särskilt märkbart är tillväxten inom dokument relaterade till HR och personal, där andelen har ökat från 24 till 39 procent under de senaste två åren.

Effektivitet och hållbarhet är två starka drivkrafter bakom det växande intresset för digital signering. Enligt undersökningen upplever 65 procent av de svenska företagen som använder digital signering att de kan arbeta mer effektivt, medan 45 procent också ser en minskning av pappersanvändningen och en positiv inverkan på sin miljöpåverkan.

Ökad medvetenhet om IT-säkerhet
Efter att avtal har signerats återstår utmaningen att säkert arkivera dem. Undersökningen visar att många företag i Norden brottas med att avtal och dokument förvaras på flera olika platser, såsom personliga hårddiskar eller i traditionella ringpärmar. Endast en femtedel av de svenska företagen anser att deras avtalshantering är på en tillfredsställande nivå. Otydliga processer inte bara minskar effektiviteten utan ökar också risken för bristande IT-säkerhet. Genom att använda en digital signeringstjänst arkiveras avtalen automatiskt på ett och samma ställe efter undertecknandet, vilket höjer säkerheten avsevärt och minskar risken för dataintrång.

En ökad medvetenhet om IT-säkerhet och cyberbrottslighet förväntas innebära att användningen av molntjänster för lagring av avtal fortsätter att öka i de nordiska länderna. Att använda en och samma tjänst för alla avtal möjliggör en effektiv administration för företaget och uppfyller kraven på säker hantering av personuppgifter enligt EU:s GDPR-regler.

För mer information, vänligen kontakta:
Madeleine Sandler, Product Marketing Specialist på Visma Solutions
E-post: madeleine.sandler@visma.com

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-06-17
Teknikchef firar tre decennier IT-utrustning blir liggande i förråd Främjar hållbarhet med återbrukad inredningAWS miljardsatsar på AI-startupsKraven på luft- och ventil­ationsflöden missförstås
2024-06-14
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
2024-06-13
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
2024-06-12
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI
2024-06-11
Befintlig produkt, men i nytt material Volvo CE presenterar utökad flottaMagasinera i StockholmHLR utbildning StockholmFiberlaserteknik i plåtbearbetningsindustrin