SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Efterfrågan på arbetskraft är hög

Stora skillnader mellan norr och söder
Under våren var arbetsmarknaden på riksnivå stark trots det ekonomiska läget och arbetslösheten är den lägsta sedan 2009. Arbetsförmedlingen bedömer dock att effekterna av den svagare ekonomiska utvecklingen kommer att få en negativ påverkan på arbetsmarknaden och arbetslösheten i riket väntas öka under andra halvåret 2023 och första halvan av 2024. Samtidigt som arbetslösheten ökar kvarstår en omfattande brist på arbetskraft med rätt kompetens och skillnaderna är stora mellan norr och söder.

- Efter en nedåtgående trend väntas arbetslösheten öka igen men trots det ser kompetensbristen i landet ut att kvarstå. Allra störst är bristen på arbetskraft i norra Sverige till följd av de stora industrisatsningarna, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Trots det försämrade ekonomiska läget i omvärlden bedöms arbetsmarknaden i norra Sverige fortsatt utvecklas starkt. Efterfrågan på arbetskraft är på en hög nivå i regionen, till följd av de omfattande investeringar som sker i den gröna industrin. Den norrländska industrin är världsledande inom den gröna omställningen, vilket skapar mängder av jobbtillfällen. Enligt arbetsförmedlingen behövs 100 000 nya invånare inom bara några år, både inom privat och offentlig sektor.

En mötesplats för framtiden
Utbudet och variationen av yrken är i konstant förändring. Därför har Stockholmsmässan skapat den årliga mötesplatsen Yrke + Framtid, yrkesutbildningsmässan för vuxna, där sökande på ett enkelt och effektivt sätt kan inspireras och motiveras till sin framtida yrkeshögskoleutbildning.

- Tillgången till ny kompetens är helt avgörande för tillväxt och välfärd. Med Yrke + Framtid vill vi sätta yrkesutbildningarna på kartan så att fler ser vilka möjligheter en yrkesutbildning kan ge, men också lyfta det faktum att det finns oändligt med möjligheter till ett nytt liv om man dessutom kan tänka sig att utbilda sig och jobba i en annan del av Sverige, säger Maria Andersson, projektledare för Yrke + Framtid.

Panelsamtal om Sverige 2035 på Stockholmsmässan
Bristen på yrkesutbildade är stor och kommer att växa kraftigt i framtiden. Den 18 oktober arrangeras ett panelsamtal med bland andra Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Kriminalvården, TSL och Transportföretagen för att belysa frågan och diskutera vilka insatser som behöver göras framåt. Vill du som medierepresentant lyssna på panelsamtalet? Anmäl dig här.

Om Yrke + Framtid
Yrke + Framtid är en ny mässa som fokuserar på yrkesutbildning för vuxna, på Stockholmsmässan den 18–19 oktober. Mässan samlar aktörer från yrkeshögskolor, yrkeskomvux, omställningsorganisationer, bransch och företag med gemensamt syfte att inspirera och guida vuxna som vill och/eller behöver ändra sin framtid. Målet är att stärka yrkesutbildningarnas status, öka intresset för och antagningar till utbildningar som leder till nya karriärer, sysselsättning och efterfrågad kompetens. Yrke + Framtid arrangeras i samverkan med Stockholm stad, Arbetsförmedlingen och Yrkeshögskolan.

Ronja Nyström
Press- & PR-specialist
ronja.nystrom@stockholmsmassan.se
076-774 21 41

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
engcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i AlingsåsMed rätt volym slår stansning allt
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige