SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Ett årtionde av inno­vativa propanlösningar

Tekninska milstolpar från Refra
De senaste bestämmelserna kopplade till F-gas har lett till en fullständig utfasning av köldmedier med hög GWP. Detta har sin tur skapat ett akut behov hos företag att gå från gamla, syntetiska köldmediesystem till naturliga köldmedier, såsom propan, koldioxid eller ammoniak. För de som funderar på att byta ut sina gamla köldmediesystem kan Refra erbjuda den stora fördelen som decennielång erfarenhet inom området innebär.

Företaget påbörjade denna förvandlingsresa för tio år sedan och omformade då sina produktionsmetoder genom att utnyttja naturliga köldmedier under sin tillverkningsprocess. Detta beslut gjorde företaget till en pionjär inom sin bransch, och 84 % av produktionen utnyttjar nu koldioxid och propan. Idag utgör propankylare och värmepumpar från Refra cirka 56 % av den totala tillverkningsvolymen, vilket är ett bevis på deras centrala position i företagets produktutbud. När man ser tillbaka på det senaste årtiondet, är det tydligt att Refras ständiga fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet verkligen har lagt grunden för flera anmärkningsvärda tekniska framsteg. Låt oss ta en titt på några av de främsta milstolparna under Refras utveckling inom propansystemstillverkning.

Kvalitetssäkring genom omfattande tester
För att hela tiden kunna förbättra effektiviteten och prestandan hos sina enheter använder Refra sig av grundliga enhetstester för att hitta den optimala kombinationen av komponenter. Detta leder i sin tur till ännu högre effektivitetsparametrar. Under hela testfasen mäts enhetens effektivitet, strömförbrukning och elanvändning mycket noga, och dessa uppgifter kombineras sedan med bedömningar av buller och vibrationer.

På Refra finns ett stort engagemang för att se till att alla tekniska specifikationer i orderdokumentationen stämmer överens med det kunden förväntar sig. Medan vissa enheter på marknaden kanske inte alltid levererar angivna parametrar kopplade till effektivitet eller effekt, har Refra valt att prioritera precision och tillförlitlighet. Ordentlig testning av varje enhet säkerställer att kunden får en produkt som verkligen uppfyller alla de tekniska krav som specificerats.

Säkerställande av säkerheten hos propankylsystem
Problem kopplade till propankylsystem beror ofta på de brandfarliga egenskaperna hos propan, vilka innebär risker i utrymmen med dålig ventilation, där en uppbyggnad av propanånga potentiellt sedd kan innebära en brandrisk. Det är dock viktigt att poängtera att framsteg inom teknik och säkerhetsstandarder också har bidragit till att avsevärt minska dessa risker. Refra tillverkar propankylsystem som till punkt och pricka följer standarden EN378, vilket understryker det orubbliga engagemang som finns för systemtillförlitlighet och säkerhet.

Refra har noga integrerat alla de nödvändiga komponenter som krävs för att uppfylla standarden, inklusive trycksäkerhetsanordningar, läckagedetekteringssystem, säkerhetsventiler och mekanismer för nödstopp.

Under hela den tid som Refra har tillverkat propankylsystem har företaget kunnat visa på en oklanderlig säkerhet, där noll incidenter har rapporterats.

Skyddsramar: säkerställer utrustningens livslängd
För att förbättra hållbarheten och livslängden hos utrustningen har Refra tagit fram unika ramar som har utformats för att förlänga maskinernas livslängd. Detta ger både långsiktiga kostnadsbesparingar för kunden, minimala mängder underhåll och förbättrad estetik. Refras propankylsystem är byggda på slutna, förseglade ramar, vilka skyddar mot yttre stötar, snö- eller vatteninträngning och potentiella skador från vilt. Refra använder sig av maskiner för 3D-rörbockning, och minimerar därmed behovet av lödning, vilket effektivt minskar risken för läckage.

Ramarna är tillverkade av galvaniserat stål med polymerbeläggning – en kombination som tillhandahåller korrosionsbeständighet, väderbeständighet och stötskydd av högsta klass. Slutna ramar minimerar på ett effektivt sätt bullernivåerna, och om man vill ha optimal bullerreduktion erbjuder Refra en tjockare specialram med ett extra lager stenullsisolering med en tjocklek på 30–50 mm.

När HVACR-branschen nu försöker hantera utmaningarna kopplade till nya F-gasbestämmelser, står Refra redo att hjälpa sina kunder med deras föränderliga behov. Företaget fortsätter med sitt fokus på att främja användningen av system med naturliga köldmedier. Man utnyttjar också sin kompetens och drivkraft för positiv förändring för att framtida generationer ska få en renare och hälsosammare miljö att leva i.

YouTube-video

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-05-20
DIRA Robotbrag 30-31 MajVolvo L110H och L120H uppdateras Ny undersökningNewsec exklusiv rådgivare Skrivare allt oftare målta­vla för säkerhetsintrång
2024-05-17
Volvo CE presenterar omfattande rapporterMinimera produktspill Grundstenen för pålitliga VVS-systemEaton lanserar inbytes­kampanj för UPS-system Besök Swecons digitala monter
2024-05-16
Dessa fyra cyberhot växer extra snabbtONE startar ny containerlinjeIVECO Göteborg fyller 25 årSmart och klimatanpass­ad vattenhantering Byggföretag i Umeå på frammarsch
2024-05-15
ELESA vinner Good Design® Award Ny YSTA Sopvals Proffs L Clara blir VP Strategy & TransformationJordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvar
2024-05-14
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD