SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Exklusiv intervju med Vesna Di Tommaso

CEO för Castrol Europe
Hur ser du på Castrols framtidsutsikter inom bilindustrin mot bakgrund av hårdare global konkurrens på smörjmedelsmarknaden och steget bort från förbränningsmotorer?

Vi har under de senaste åren noterat en ökad global konkurrens på marknaden för olja och smörjmedel – såväl i Europa som på stora tillväxtmarknader som Kina och Indien. Trots detta fortsätter bilister i Europa att använda smörjmedel av hög kvalitet och varumärken som de litar på kan leverera överlägsen prestanda, skydd och hållbarhet.

Eftersom hushållens inkomster har minskat under den pågående levnadskostnadskrisen, behåller vissa förare sina nuvarande fordon längre, istället för att bekosta ett nyköp Därför är det viktigt för fordonsägare att använda högkvalitativa produkter som skyddar fordonet. Med mer än 120 års erfarenhet inom utveckling av olje- och smörjmedelsprodukter, och som global leverantör för många ansedda fordonstillverkare är Castrol ett namn som de kan lita på.

Utvecklingen inom mobilitet går snabbt, och det gör även vi. Allteftersom samhället går mot elektrifiering har vi valt att satsa på utveckling av banbrytande vätskor för fordon som drivs med ny energi, i synnerhet med ett nytt sortiment av Castrol ON-produkter. Dessa omfattar transmissionsoljor för elfordon som ger ett förbättrat skydd av drivlinan och bidrar till ökad effektivitet. Termiska vätskor för elfordon främjar batteriernas värmereglering, vilket möjliggör ultrasnabb laddning även under extrema förhållanden. Slutligen är smörjmedel för elfordon av stor betydelse för att bibehålla optimal effektivitet och förlänga livslängden för bilens komponenter.

Genom att fortsätta investera i utveckling av smörjmedel för bilar med förbränningsmotorer, som kommer att utgöra en betydande del av Europas bilar i flera år till, samt vätskor som framtagits särskilt för elfordon, är jag övertygad om att Castrols framtidsutsikter ser ljusa ut långt in i framtiden.

Har du som mål att Castrol ska bli ledande inom utveckling och försäljning av elbilsvätskor och hur tänker du i så fall uppnå och upprätthålla det?

Castrol har länge varit en favoritleverantör inom den globala sektorn för bilsmörjmedel och vi vill bygga vidare på det allteftersom branschen rör sig i riktning mot elektrifiering. Vi är övertygade om att vi har den tekniska kompetens, globala räckvidd, varumärkesstyrka och de långvariga relationer med OEM-tillverkare och leverantörer som krävs för att etablera och bibehålla en ledande position på den snabbt växande marknaden för elbilsvätskor.

Våra relationer med OEM-tillverkare är avgörande, och en av anledningarna till att två av tre av världens större elbilstillverkare väljer Castrol ON till sin fabriksfyllning*.

Ett sätt för Castrol att ligga steget före och fortsätta sitt ledarskap i elfordonens framväxt är att ha ett nära samarbete med globala biltillverkare. Detta är något vi har varit framgångsrika med redan från början och något som kommer att vara avgörande för vår framtid. Det är de kommande fem till tio årens bilar och tekniker som just nu är under utveckling, och vår sakkunskap inom utveckling av vätskor används av OEM-tillverkare i framtagningen av nästa generations elbilar.

Ett exempel på detta samarbete är vårt arbete med BMW i ett projekt som stöds av den brittiska regeringen för att utveckla ultrasnabba laddningsenheter och batteripaket för elbilar och hybridbränslecellsbilar. Genom att utnyttja Castrol ON termiska vätskor för elbilar för kylning av individuella battericeller verkar vi för att öka värmeavledningsytan för möjliggörande av snabbare laddning. Vi strävar efter att en laddning till 80 % ska kunna genomföras på bara tolv minuter, vilket gör elbilar till ett ännu mer realistiskt alternativ för de som fortfarande överväger att byta till elfordon.

Att tänja på gränserna inom motorsport är också ett bra sätt för oss att skaffa kunskaper som kan hjälpa oss att utveckla smörjmedel som levererar under extrema förhållanden. Som officiell samarbetspartner för elbilsvätskor till Jaguar TCS Racing jobbar vi med teamet för att tillsammans utveckla avancerade elbilsvätskor och smörjmedel i syfte att uppnå prestanda och mer hållbara lösningar som stödjer den framtida effektiviteten hos elbilar.

Jaguar TCS Racing vann nyligen Formula E Climate Champion Award för banbrytande användning av mer cirkulära transmissionsoljor från Castrol i sina eldrivna racerbilar vid 2023 års Monaco E-Prix. Arbetet med teamet är en milstolpe på Castrols väg mot cirkuläritet eftersom det inte endast bekräftar potentialen för mer cirkulära smörjmedel utan också visar att vi kan hjälpa till att utveckla alltmer hållbara vätskor som kan användas under krävande förhållanden utan att tumma på prestanda och effektivitet.

Hur stödjer Castrol OEM-tillverkare med övergången till elektrifierad mobilitet förutom att sälja elbilsvätskor?

Castrol investerar nu upp till 50 miljoner pund (ca. 60 miljoner dollar) i ett nytt, toppmodernt provningscentrum för elbilsbatterier och ett analyslaboratorium på Castrols globala och europeiska högkvarter i Pangbourne, Storbritannien. De nya anläggningarna, som beräknas öppna i slutet av 2024, kommer att stödja den teknologi, forskning och utveckling som ligger till grund för vår produktutveckling. Anläggningen bedriver redan forskning och utveckling för bränslen, smörjmedel och elbilsvätskor och siktar på att bli ett ledande nav för vätsketeknik och utveckling i Europa.

De nya anläggningarna ska främja utvecklingen av vätsketekniska lösningar och teknik för hybrid- och helt batteridrivna elbilar, vilket underlättar de viktiga vändpunkterna för ett allmänt införande av elfordon.

Castrol kommer också att använda de nya anläggningarna för att i fortsatt samarbete med biltillverkare och leverantörer utveckla framtida batteriteknik och tillhörande värmeavledningsvätskor. Vi kommer även att sträva efter att utveckla framtida teknik som krävs för ultrasnabb laddning som ligger till grund för bp pulse:s tillväxtstrategi.

Castrol uppdaterade nyligen sitt varumärke med en ny logotyp och produktmärkning. Vad var anledningen till det?

Branschen förändras snabbt och det gör även Castrol. Vi vill visa det med vårt uppdaterade varumärke. Vi har genomfört en helomfattande process för vår varumärkesstrategi som inkluderar omfattande forskning, analys, och synpunkter från intressenter och kunder innan de visuella ändringarna genomfördes. Den nya varumärkesprofilen innebär ändrade märkningar inom ramen för vårt sortiment av nyckelprodukter och en uppdaterad logotyp som har en modernare, mer dynamisk och livfull design och som pryds av Castrols symboliska färger rött, grönt och vitt.

Uppdateringen av varumärket syftar till att bättre återspegla Castrols unika position på marknaden och de möjligheter företaget ser i att möta kundernas föränderliga behov. Detta går långt utöver att vara en leverantör av smörjmedel och omfattar även de tjänster vi erbjuder verkstäder och samarbetet med OEM-tillverkare i andra branscher. Våra kylvätskor används exempelvis alltmer inom IT-sektorn för kylning av datacenter. Vår förenklade märkning har skapats för att kunderna lättare ska kunna se viskositet och annan viktig information.

Jag har nyligen börjat på Castrol efter mina tidigare roller på bp, men har snabbt fått en känsla för hur betydelsefull Castrols varumärkesprofil är för människor i vår globala affärsverksamhet. Att utveckla en så symbolisk varumärkesprofil är en riktig utmaning, men jag är säker på att vårt nya tillvägagångssätt underlättar interaktionen med många olika externa målgrupper på nya sätt.

Hur stödjer Castrol en mer hållbar framtid?

Vi antog vår hållbarhetsstrategi, PATH360, under 2021. Vi är inriktade på att minska koldioxidutsläppen, spara avfall och förbättra människors liv runt om i världen. Vårt övergripande mål är att uppnå nettonollutsläpp senast 2050.

I september 2023 presenterade vi en ny utformning av påfyllningsflaskor för smörjmedel i Europa, varav våra populära femlitersflaskor innehåller 20 % mindre plast per vikt jämfört med tidigare förpackningar. De nya flaskorna introducerades under 2019 på flera av våra centrala internationella marknader, till exempel Kina och Indien, vilket har möjliggjort en minskning med 4 000 ton plast i småflaskor, jämfört med för dessa flaskors tidigare utformning**. I Europa förväntas de nya flaskorna ge en minskning med 1 000 ton plast per år jämfört med den tidigare utformningen av småflaskor och sammantaget för hela flasksortimentet**.

Vilka är enligt din uppfattning de största utmaningarna för oberoende och auktoriserade verkstäder under de kommande fem åren, och vad gör Castrol för att hjälpa dem?

I media har det talats mycket om hur övergången från förbränningsfordon till elfordon förändrar komponenttillverkarnas sätt att bedriva sin verksamhet, men även oberoende och auktoriserade verkstäder måste anpassa sig till mobilitetens nya tidsålder.

Fordonstekniker måste lära sig nya saker och processer för att underhålla elbilar på ett säkert och effektivt sätt. Det innebär att företag behöver hantera nya utbildningskrav och investera i ny verkstadsteknik. Det kan vara ansträngande, särskilt i tider när inflationstrycket ökar.

Förbränningsmotorer för bilar blir allt mer avancerade och har i många fall utvecklats för ny hybridteknik, vilket har gjort att antalet specialiserade oljeviskositeter har ökat.

Tidigare i år lanserade Castrol sin tekniska supporttjänst för att hjälpa verkstäder i samband med denna övergång. Tjänsten säkerställer att verkstadspersonalen har tillgång till ett specialistteam som kan ge teknisk vägledning och rekommendationer om passande smörjmedel. Den nya tjänsten kommer att vara öppen för nuvarande och framtida Castrolkunder, oberoende verkstäder och franchiseverkstäder, distributörer, detaljhandel och Castrols egna verkstäder runt om i Storbritannien.

Vi har också introducerat Castrol Learning Campus, en digital plattform som har ett modulutbud som lämpar sig för personal på olika avdelningar, från servicerådgivare till verkstadstekniker. Plattformen har tagits fram för att öka kompetensen, låta personal samråda med kollegor, förbättra karriärutsikterna och verksamhetens resultat. Den är interaktiv och användarna kan lära sig i sin egen takt, på den tid och den plats som passar dem.

Vilka är Castrols nästa steg för att påskynda tillväxten av Castrol SERVICE-nätverket i hela Europa?

Vi är angelägna om att Castrol ska utvecklas som ett serviceinriktat företag som inte enbart förlitar sig på att sälja produkter. Castrol SERVICE-nätverket är ett utmärkt exempel på tillämpningen av denna strategi och varit framgångsrikt på viktiga marknader runt om i Europa. Vi strävar efter att bli marknadsledande inom märkesverkstäder. Mer än 6 000 Castrol SERVICE-verkstäder är nu verksamma runt om i Europa och antalet ökar stadigt.

De verkstäder som deltar i vissa länder får ett omfattande förmånspaket, inklusive en begränsad motorgaranti när Castrol-olja används i kundernas fordon, märkeskläder för tekniker samt marknadsföringsstöd och utbildning, allt för att öka antalet nya kunder och bibehålla befintliga kunder.

Vi fortsätter att förbättra Castrol SERVICE-verkstädernas erbjudande för att påskynda projektets tillväxt. Verkstäder kan nu erhålla oberoende certifiering av TÜV Rheinland som är globalt ledande inom tredjepartsprovning och -certifiering. Detta certifieringssystem har utformats för att hjälpa företag att optimera sina verksamhetsrutiner och ytterligare stärka kundernas förtroende.

Vad gillar du mest med din nya roll?

Det har varit riktigt roligt att träffa alla begåvade och engagerade människor i vår globala verksamhet som verkligen bryr sig om Castrol och strategin vi har valt för att hjälpa branschen anpassa sig till en aldrig tidigare skådad förändringstakt. Deras entusiasm smittar av sig och gör mig trygg i vetskapen att Castrol även i fortsättningen kan stå i fokus för utvecklingen inom mobilitetssektorn.

Jag har också tagit del av några riktigt inspirerande projekt som rör tekniska innovationer som innebär fördelar som sträcker sig långt utanför fordonssektorn. Jag kan inte tänka mig en mer spännande tid att börja i företaget.

Castrol gagnas av en mycket stark varumärkesprofil tack vare ett rikt arv och ständigt fokus på produktutveckling och innovation. Även om varumärket Castrol uppfattas mycket positivt av såväl branschen som kunderna ser jag fram emot att jobba med teamet för att främja detta ännu mer.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-04-15
Ny era av skärmaskinerSolcellsmätning och framtidens mätverktygHöj ribban med UGIMA®-XSlitsad U-formad genomföringVälj rätt tätningssats för din hydraulcylinder
2024-04-12
Varför långsammare stubbfräsar är bättre Tuffa miljöer kräver tuffa märkningarVikten av rätt montering och kapsling av chipÅtervinn dina använda blybatterierNYHET - Blixtljus 1570884
2024-04-11
Boxon i förarsätet Ständig incidenthante­ring och dåligt samarbete Kvantgenombrott 5G-router med inbyggt SIM-kortTransportfirma leder MC-återförsäljare till Europa
2024-04-10
4 fördelar med Maskinera auktionsförsäljningFördelar och funktioner för det nya vajersystemetSeiferts avfuktareNy STIHL produktions­anläggning i RumänienDåligt förberedda och övermodiga
2024-04-09
Upptäcka blixtsnabbt av­vikelser i era mätresultatTotal kabel- och kabelkedjelösningProblemfria timmar i nya hybridgrävarenLesjöfors först med SBTi-godkända klimatmålNytt från HEIDENHAIN