SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Företag har svårt att följa penningtvättslagstiftningen

En oro att befintliga rutiner kompliceras eller fallerar
En färsk undersökning från Penneo visar att svenska och nordeuropeiska företag som berörs av penningtvättslagstiftningen upplever stora utmaningar i att uppfylla kraven på ett effektivt sätt. Endast en av tio har en automatiserad process för KYC (know your customer) & AML (anti money laundering), och så mycket som 40 procent sköter registreringen av nya kunder helt manuellt.

Syftet med undersökningen som genomfördes runt årsskiftet 2022/23 var att identifiera vilka problem som verksamheter som berörs av penningtvättslagstiftningen kämpar med. De svarande utgörs av chefer inom finans och compliance/regelefterlevnad inom branscherna revision/redovisning, finans, juridik, tech och fastigheter i norra Europa.

”Vår undersökning visar framför allt att det är fler än vad man kanske tror som kämpar med att klara av att hantera penningstvättslagstiftningen. Insikterna vi fick från undersökningen är tänkta att främja dialogen kring de gemensamma utmaningarna, för att på så sätt ge tillgång till potentiella lösningar”, säger Kristian Hedberg från Penneo.

Utmaningarna kunde kategoriseras i tre sammanlänkade områden: att hålla sig uppdaterad, säkerställa den interna kompetensen och bristande tekniskt stöd. En tredjedel av de svarande (33 %) uppger att arbetet med att hålla sig uppdaterad om lagstiftningen är den största utmaningen i det dagliga arbetet. Det framkommer en oro att förändringar ska leda till att befintliga rutiner kompliceras eller fallerar.

Problemen kring att hålla sig uppdaterad grundar sig till stor del i bristande intern teknisk kompetens och det ständiga utbildningsbehovet (menar 38 % av de svarande). Att anpassa sig till nya krav blir heller inte lättare med föråldrade rutiner och system. Penneos slutsats är att äldre teknologi och manuella processer kan skapa stora hinder för att genomföra förändringar, och tenderar att minska förändringsbenägenheten hos anställda.

Att många företag inte använder automatiserade lösningar förvärrar situationen. Endast 13 procent av de svarande uppger att deras flöden är helt digitaliserade, och 40 procent hanterar KYC-kraven manuellt. Undersökningen visar samtidigt att företagen vill ta sig ur den här situationen, och nyckeln till detta anses vara att digitalisera processerna. Implementering av digitala verktyg för KYC (33 %), rekrytering av kvalificerad personal (42 %) och internutbildning (25 %) betraktas därför som kritiska investeringar de närmaste 1-2 åren.

”Digitalisering och automatisering är viktiga pusselbitar i att lösa utmaningarna som vi fann i undersökningen. Många företag har redan påbörjat den processen och enligt undersökningen är det många fler som kommer börja ta tag i frågan inom kort”, säger Kristian Hedberg på Penneo.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-01
John Wastring ny vd på Zaptec SverigeKlimatsmartare fästelementstillverkning Effektiv användning av generativ AIDenodo lanserar ny version Wackes stärker organisationen
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
2024-06-25
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning