SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Fastighetsbranschen gör sig redo

För de nya hållbarhetsrapporteringskraven
Under början av 2024 genomförde Newsec en omfattande enkätundersökning riktad till hållbarhetsansvariga inom fastighetsbranschen. Syftet var att utvärdera förberedelserna inför de nya rapporteringskraven enligt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Resultatet visar att det finns stora variationer i hur långt bolagen kommit i förberedelserna, sammantaget är det ett fåtal som känner sig helt redo för de kommande kraven.

Enkätundersökningen inkluderade svar från en bred representation av fastighetsaktörer, inklusive börsbolag, privata fastighetsföretag, fonder, institutioner och den offentliga sektorn. Endast 6 % av respondenterna uppgav att de är redo för CSRD-rapporteringskraven, medan 13 % inte alls är förberedda och 81 % arbetar fortfarande med förberedelserna.

”Newsecs undersökning visar att fastighetsbranschen står inför både utmaningar och möjligheter i arbetet med att anpassa sig till de nya hållbarhetskraven. Att redan nu investera i förberedelser kommer inte bara att möta kraven, utan även vara ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt”, säger Johanna Hessius, Managing Director, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Dubbel väsentlighetsanalys: Ett centralt steg
En viktig del av CSRD är genomförandet av en dubbel väsentlighetsanalys, som ingår i European Sustainability Reporting Standards (ESRS) 1. Analysen innebär att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som påverkar och påverkas av verksamheten, och den ligger till grund för både hållbarhetsarbetet och rapporteringen. Hittills har 39 % av respondenterna genomfört en dubbel väsentlighetsanalys, medan 45 % har påbörjat arbetet. De återstående 16 % har ännu inte inlett analysen.

Klimatrisker i fokus
En annan nyckelfaktor i hållbarhetsrapporteringen är hanteringen av fysiska klimatrisker. Enligt Newsecs undersökning har 48 % av de tillfrågade fastighetsbolagen genomfört en kartläggning av dessa risker. 39 % är mitt uppe i processen och 13 % har ännu inte påbörjat arbetet. Den höga andelen som har kommit långt i kartläggningen kan delvis förklaras av tidigare händelser, som översvämningen i Gävle 2021, som belyste vikten av att förbereda sig för klimatrelaterade risker.

Sociala indikatorer får mindre uppmärksamhet
Enligt CSRD förväntas företag även ta ökat socialt ansvar, vilket inkluderar att mäta och rapportera sociala nyckeltal. Enbart 19 % av de tillfrågade företagen tar full hänsyn till sociala indikatorer i sina fastighetsområden. Att mäta dessa indikatorer är utmanande, men nödvändigt för att bidra till hållbar utveckling på lokal nivå.

Hållbarhet som en del av affärsstrategin
Utöver de regulatoriska kraven är det också andra faktorer som driver företagens hållbarhetsarbete. Enligt undersökningen anser mellan 75 och 80 procent av respondenterna att hållbarhet är en integrerad del av deras strategi, med krav från styrelser och ägare som viktiga drivkrafter.

Tillgång till fördelaktig finansiering och regulatoriska krav, såsom CSRD och EU-taxonomi, påverkar också hur finansiella resurser allokeras. Endast 30 % av respondenterna ansåg att krav från hyresgäster är en betydande faktor, men det är troligt att detta kommer att öka i betydelse i framtiden.

Resultaten från Newsecs enkätundersökning visar att en relativt stor andel redan ha genomfört den dubbla materialitetsanalysen och kartlagt fysiska klimatrisker. Å andra sidan ligger de flesta efter när det gäller mätning och uppföljning av sociala indikatorer. På en aggregerad nivå anser endast 6 % att de är redo för rapporteringskraven, medan en klar majoritet fortfarande befinner sig i förberedelsefasen. Förklaringen är troligen den omfattande datamängd och information som företagen behöver samla inför rapporteringen.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-06-04
Ammann slutför förvärvet Framgångsrikt Konvent och 60-årsfirandeHögkvalitativa packningssatser Specialanpassade mask­inskydd till ECMEC ABtwoday utser Elias Inderberg till ny VD
2024-06-03
Smidig materialhantering med ledstaplareSkärning när material är värmekänsliga ISCAR QUICK-X-FLUTEÄventyret börjar med Lesjöfors gasfjädrarOLSONS breddar programmet
2024-05-31
3D-printing för flexibel och innovativ tillverkning Karlslunds Marina på Dalarö väljer BioDisc® BN Framtidens svetsmetod Välj rätt kompressor för verkstaden Framstående teknik för effektiv kabelinstallation
2024-05-30
Ravema distribuerar ScandiTools Lännen deltar på Svenska Maskinmässan 2024 Nytillverkning av 77 år gammal reservdelDen optimala restaurangbelysningenVi hjälper företag
2024-05-29
Rengör och passiverar svetssömmarRätt borstar till din grävmaskin Volvo CE inviger nya anläggningarHögsta utmärkelse vid Red Dot Design AwardStort intresse för nya Plannja Infinity