SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Filbornaverket fyller tio år

Redo att möta nästa decennium
Idag - den 13 mars 2023 - är det exakt tio år sedan Filbornaverket invigdes. Det har varit tio produktiva år där hela 2 miljoner ton restavfall förvandlats till el och värme i verkets panna. Nu gör sig Filbornaverket redo att möta nästa decennium.

­Under de tio åren har 1250 GWh el producerats i Filbornaverkets generator. Det är lika mycket el som hela Helsingborg använder under ett år. Produktionen av fjärrvärme är ännu större, hela 4 500 GWh, lika mycket som Helsingborg använder under 4,5 år.

Denna energi har återvunnits ur de 2 miljoner ton restavfall som genom åren anlänt till Filbornaverkets mottagningshall och sedan förbränts i pannan. Det motsvarar en kub med 150 meter långa och höga sidor. Runt en femtedel av avfallet har kommit från utländska kunder.

Nu pågår ett intensivt arbete för att ta Filbornaverket in i framtiden. Tanken är att avskilja drygt 200 000 ton fossil och biogen koldioxid från rökgasen som endera kan lagras under Nordsjöns botten eller användas för tillverkning av så kallat e-bränsle. Öresundskrafts styrelse beslutade nyligen att anslå 70 miljoner kronor till förarbetet. Om investeringen blir verklighet – en satsning på runt 2 miljarder kronor - kan en anläggning stå klar runt 2027.

Filbornaverket, Västhamnsverket och Kemira utgör tillsammans stommen i Helsingborgs uppvärmningssystem, där bränslena utgörs av avfall, spill och restvärme. Några nya naturresurser behövs inte för uppvärmningen, det gör att primärenergifaktorn blir låg. Staden är heller inte beroende av ett enstaka bränsle för sin uppvärmning. Några fossila bränslen i form av olja, gas eller kol används inte alls. Vid behov kan värme både importeras och exporteras genom det gemensamma fjärrvärmenätet mellan Helsingborg, Landskrona och Lund.

Det är ett energisystem som många andra städer i Europa bara kan drömma om.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Martin Tofft, chef affärsområde produktion & anskaffning, Öresundskraft, tel 070-000 3903
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-03-17
Dell lanserar nya servrar för edge computingBOLIST Taberg utvecklar butikenKinesiskt verktyg för cyberbrott nu i ryska händer Essitys hållbarhetsarbete
2023-03-16
Mission completed!Produktiv hörnfräsningHexagon i partnerskap med Scada Systems Verizon förändrar i ledningenOslagbart paket från Volvo och Swecon
2023-03-15
ISTech kapmaskiner auto­matiserar din produktionFIEPOS – framtidens spänningsaggregatmySwecon blir mer startsnabbUtmaningar med arbetskraftenSmidmek monterar balkar på 50 ton
2023-03-14
SMARTLINK hjälper digVibrationsmätning: Att mäta är att veta!Spånutsug och filteranläggningarVälkommen till Circular Plastic Summit 2023Beredda när elmaskinerna kommer i stor skala
2023-03-13
Målen för införandet av elfordonSveriges bästa unga plåtslagare 2023B_NEWS #8 Säkerhet och renlighet inom livsmedelsproduktionKommer AI ta över våra jobb?