SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Fortsatt tillväxt för industriellt Ethernet

Marknadsandelar för industriella nätverk 2023 enligt HMS Networks
HMS Networks gör varje år en analys av den industriella nätverksmarknaden för att få en uppskattning över nya anslutna noder inom fabriksautomation. Årets studie visar att den industriella nätverksmarknaden väntas växa med 7 % 2023. Industriellt Ethernet uppvisar fortfarande den högsta tillväxten och står nu för 68 % av alla nyinstallerade noder (66 % förra året). Fältbussar sjunker till 24 % (27) medan trådlöst växer till en marknadsandel på 8 % (7% förra året). PROFINET och EtherNet/IP delar förstaplatsen i nätverksrankingen med 18 % marknadsandel följt av den starka utmanaren EtherCAT nu på 12%.

Varje år presenterar HMS Networks sin analys av den industriella globala nätverksmarknaden, med fokus på nyinstallerade noder inom fabriksautomation. Som en oberoende leverantör av lösningar inom Industriell ICT (Informations- och kommunikationsteknik), har HMS en betydande inblick i den industriella nätverksmarknaden. 2023-års studie inkluderar uppskattade marknadsandelar och tillväxttakt för Fieldbuslösningar, industriellt Ethernet och trådlös teknik. I 2023-års studie konstaterar HMS att den industriella nätverksmarknaden fortsätter att växa och att den sammanlagda marknadstillväxten under 2023 förväntas bli +7 %, vilket bekräftar den fortsatta betydelsen av nätverksanslutning i fabriker.

Industriellt Ethernet växer stadigt
Med en tillväxt på 10 % fortsätter Industriellt Ethernet att ta marknadsandelar. Industriellt Ethernet står nu för 68 % av den globala marknaden för nyinstallerade noder inom fabriksautomation (jämfört med 66 % förra året).

Striden mellan PROFINET och EtherNet/IP fortsätter, och de leder nätverksrankningen med 18 % marknadsandel vardera, men EtherCAT fortsätter också att växa starkt och är nu på en tredje plats med 12% marknadsandel.

Fieldbus minskar igen
Förra årets tillväxt för fältbussar visade sig vara tillfällig, eftersom antalet nya fältbuss-installationer minskar med -5 % under 2023. PROFIBUS leder fältbuss-rankingen med 6% marknadsandel - men marginalen är liten, Modbus-RTU ligger strax under på 5%.

Tillsammans står Fieldbus-segmentet för 24 % (27) av marknaden 2023. Även om antalet nya fältbuss-noder minskar kommer många enheter, maskiner och fabriker fortfarande att förlita sig på välfungerande och beprövade Fieldbus-lösningar i många år framöver.

Trådlöst växer snabbast
Den trådlösa tillväxten accelererar till +22% 2023, då fler trådlösa nätverkslösningar införs i fabriksautomation. Typiska användningsområden är kabelersättning, trådlös maskinåtkomst och uppkopplingar till mobila industrienheter.

Industriella nätverk är nyckeln till produktivitet och hållbarhet inom tillverkningsindustri "Solida industriella nätverksanslutningar är nyckeln till att uppnå den driftstid som krävs för att nå produktivitets- och hållbarhetsmål inom fabriksautomation”, säger Magnus Jansson, produkt- och marknadstchef på HMS Networks, inom affärsenheten Anybus. ”Kvalitet, säkerhet och möjligheten att få insikter genom enhets- och maskindata, är viktiga drivkrafter som vi ser för den fortsatta expansionen av
industriella nätverk."

Regionala nätverksvariationer
EtherNet/IP, PROFINET och EtherCAT är dominerande i Europa och Mellanöstern, där även PROFIBUS och Modbus-TCP klättrar stadigt uppåt. Den amerikanska marknaden domineras av EtherNet/IP, EtherCAT utvecklas starkt och tar marknadsandelar. PROFINET leder en fragmenterad asiatisk marknad, följt av EtherNet/IP och starka utmanare som CC-Link/CC-Link IE Field, EtherCAT, PROFIBUS och Modbus (RTU/TCP).

Studiens omfattning:
Studien innehåller HMS:s uppskattning för 2023, baserat på antalet nya installerade noder inom fabriksautomation. En nod definieras som en maskin eller enhet ansluten till ett industrifältnätverk.

Siffrorna representerar HMS samlade lägesbild, baserat på inblickar från kollegor i branschen, vår egen försäljningsstatistik och samt helhetsbild av marknaden.

HMS Industrial Networks AB
Stationsgatan 24
30004 HALMSTAD
Thomas Carlsson
Telefon: +46 35 17 29 14
thc@hms.se

Press Contact:
HMS Networks
Thomas Carlsson
Market Communications Manager
Global Marketing
thc@hms.se

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-06-12
Splunk lanserar avan­cerade AI-förbättringar Ny serie av svarta beslag förenar stil och styrkaKommuninvest emitterar 4,5 miljarder kronorTCS lanserar banbrytande plattform för generativ AIRexel driver på för en hållbar framtid
2024-06-11
Befintlig produkt, men i nytt material Volvo CE presenterar utökad flottaMagasinera i StockholmHLR utbildning StockholmFiberlaserteknik i plåtbearbetningsindustrin
2024-06-10
Kunderna är dom bästa ambassadörerna!Volvo CE utökar sortimentetMilltool fortsätter sin etablering Förstå hur TIG-svetsning fungerar IEC 62 433 höjer säkerheten
2024-06-07
Det du behöver veta om Tablet PCs Effektiva tjänster för industrirör Lanserar en AI-assisterad säkerhetsplattformGetacs robusta mobila arbetsstationSofting Industrial intro­ducerar edgeConnector
2024-06-05
Harts 3D-utskriftStegar med plattformBelysning och indikator i samma enhetBystronic väljer Water Jet Sweden Nu introduceras en ny lanseringskampanj