Häng med i framtidens ventilation - industritorget.se
TORSDAG 06 AUGUSTI 2020
Följ oss i sociala medier

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Häng med i framtidens ventilation

Framtidens ventilationsbransch är digital, trådlös och behovsstyrd i ännu större utsträckning än idag.
Dessutom kommer artificiell intelligens spela en viktig roll. Då blir kunskapen om teknik, styrning och reglering allt viktigare. För den som kan erbjuda digitala tjänster kopplade till ventilation har allt att vinna.

Att sia om framtiden är alltid vanskligt. Trots det har Plåt & Vent Magasinet bett ventilationsexperten Jan Risén, som har mer än 40 års erfarenhet från branschen, göra just detta. Är det någon som har koll på vart branschen är på väg så är det han. Jan Riséns CV innefattar allt från VVS-konsult och arbete med byggnadsautomation på Siemens till utvecklingschef på Fläkt Woods och Swegon. I dag driver han egen konsultverksamhet och är en frekvent anlitad föredragshållare.
Enligt Jan Risén påverkas ventilationsbranschen av ett antal olika trender.

– Först och främst följer branschen samma trender som övriga samhället, nämligen att allt blir mer digitaliserat och trådlöst. En tydlig trend är ökningen av trådlös kommunikation mellan alla givare i en fastighet.

Trådlösheten ger en flexibilitet i och med att man enkelt kan anpassa lokalerna för nya kundbehov utan att behöva dra om en massa kablar.

– Istället ändrar man helt enkelt konfigurationen av mjukvaran som styr inomhusklimatet i lokalerna. Med trådlösa, batteridrivna komponenter i styrsystemet snabbar man upp hela processen från projektering till driftsättning av styrsystemet, fortsätter Jan Risén.

Alla dessa givare genererar stora datamängder, som används direkt för att styra byggnaden, men det finns också nya användningsområden för denna information.

– Informationen lagras på en central plattform, ofta en molnlösning. Där kan den sedan användas som underlag för vidare bearbetning till olika rapporter som är till stor hjälp för fastighetsägaren eller serviceorganisationen, säger Jan Risén.

Nästa steg blir då att använda mer avancerade verktyg för att analysera fastighetens drift, baserat på den information som samlats in. Det är här AI, Artificiell Intelligens, kommer in.

– Med AI kan man se mönster som kan vara svåra att se för människan på grund av de stora datamängderna, säger Jan Risén och tillägger att det redan i dag finns framsynta fastighetsägare som jobbar fokuserat i den här riktningen.

– SISAB, Stockholms Skolförvaltning, har till exempel tagit fram ett avancerat system för att följa upp och analysera alla sina fastigheter för att effektivisera sin fastighetsdrift.

En annan viktig trend är att fokus numera inte bara kan ligga på att spara energi utan att vi också måste hålla nere fastigheternas effektbehov.

– Vi ser att dagens energimix för elkraft, med nya producenter som solceller och vindkraft, skapar andra förhållanden i näten. Tillgången kommer i framtiden att variera mer än tidigare och behovet av att anpassa fastigheterna till detta ökar därför, säger Jan Risén.

En annan tydlig trend är att olika former av behovsstyrning kommer allt mer. Det är ett kraftfullt sätt att hålla nere fastighetens energi- och effektbehov utan att tumma på hyresgästernas inomhusmiljö.

– Undersökningar visar att man bara använder 30 till 40 procent av samtliga rum i en fastighet vid ett givet tillfälle. Det innebär att 60 till 70 procent av rummen står tomma, säger Jan Risén och fortsätter:

– I en modern ventilationsanläggning styr man klimatet på rumsnivå efter aktuellt behov: i ett tomt rum kan man dra ner på ventilationen och värme/kyla. Detta styrs av ett antal givare i rummet, ofta använder man givare för temperatur, fukt, närvaro och luftkvalitet.

Trådlös kommunikation, artificiell intelligens och behovsstyrning. Är denna tekniska utveckling ett hot eller en möjlighet för ventilationsbranschen?

– Svaret är att det är en möjlighet för de som anpassar sig till de nya förhållandena. Genom att utbilda sig inom styr- och reglerteknik, el och IT kommer ventilationsföretagen att kunna ta en större del av framtida projekt där det blir mer och mer ”intelligens” i leveransen, säger Jan Risén och lägger till:

– Dessa kunskaper är inte bara intressanta utan helt nödvändiga för att kunna erbjuda kunderna mer heltäckande tjänster i form av övervakning och analys av driften, som komplement till det rena montagearbetet.

Plåt & Ventföretagens branschchef, Annika Brännmark, håller med och tillägger att hon tycker att framtiden ser ljus ut för ventilationssektorn, men påminner om hur viktigt det är med rätt utbildning.

– Känslan är att funktioner och behov alltmer utgör själva konstverket, medan byggnaden är dess ram. I och med detta kommer branschen behöva många med teknisk kompetens framöver, vilket gör yrkeshögskolan allt viktigare, säger hon och avslutar.

– Vi rekommenderar också att all teknisk personal har den grundkompetens gällande ventilation, mätning och injustering som ges i det webbaserade utbildningsmaterialet ”Mät Rätt”.


Telefon: 08-762 75 92
E-post: pvmagasinet@pvforetagen.se
Kontaktinformation
Postadress
Kungsbroplan 1
11227 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms län
Sverige
Orgnr:
802000-3581
Grundat: 1971
Anställda: Ej angivet
Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Vi har drygt 950 medlemsföretag inom byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad. Plåt & Ventföretagens mål är lönsamma medlemsföretag med kompetent personal, och att vi genom detta blir ett ännu attraktivare branschförbund som därmed kan rekrytera ännu fler medlemmar. Vi arbetar bland annat för att stötta våra medlemmar i arbetsgivarfrågor, tvister eller avtalsfrågor men även för att utveckla och främja återväxt i branschen.

Affärsidé

Plåt & Ventföretagen erbjuder medlemsföretag rådgivning, avtal och utbildning. Vi arbetar aktivt för att synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande. Vi verkar för att driva utvecklingen och säkra tillväxten i våra branscher.
Mission

Aktivt synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande.

Vision

Genom medlemsnyttan blir vi det självklara valet. Alla företag verksamma inom våra branscher, ska och vill vara våra medlemmar.
Historia

Plåt & Ventföretagen, eller Sveriges Bleck & Plåtslageriernas arbetsgifvareförbund som det hette från början, bildades år 1900. Tanken med förbundet var, enligt de första stadgarna, att ledamöterna genom sammankomster skulle lära känna varandra och utbyta tankar. På så sätt skulle man verka ”till ömsesidig nytta för organisationen i sin helhet”. Huvudsyftet var och är fortfarande att ge förbundets medlemsföretag bästa möjliga service.

Under förbundets årliga kongress 2016, togs ett enhälligt beslut om att byta namn på förbundet. I dag heter vi Plåt & Ventföretagen, ett namn som direkt återspeglar de branscherna förbundets medlemmar är verksamma inom.

Företagets tjänster/produkter

Plåtbearbetning: Additiv tillverkning, Automatavgradning, Automatstansning, Bandbockning, Bockning, Byggnadsplåtslageriarbeten, CNC-Rörbockning, CNC-Stansning, Excenterpressning, Finklippning, Fotostansning, Hydraulpressning, Håltagning, Kantbockning, Kantpressning, Klippning, Kombi laser - stansning, Metallbandbearbetning, Nibbling, Nitning, Panelbockning, Perforering, Plåtformning, Plåtkapsling, Plåtpressning, Rullformning, Rörbockning, Spaltning, Stansning, Trycksvarvning, Trådbockning, Valsning, Varmpressning, Övrig plåtbearbetning
Plåtslageriarbete & Tillbehör: Aluminium arbeten, Bandtäckning, Burspråks arbeten, Byggnadsmontage, Byggnadsplåtslageri, Byggplåt, Entrétak, Fasadarbeten, Fasadplåt, Fönsterbleck, Hängrännor, Koppartak, Koppartäckning, Mässingsplåtarbeten, Papptäckning, Plåtbeklädnad, Plåtbeslag, Plåtdetaljer, Plåtfasader, Plåttak, Plåttaksmålning, Rostfria arbeten, Skiffertak, Skivtäckning, Skorstensbeslag, Skärmtak, Smidesarbete, Snörasskydd, Spiskåpor, Stuprännor, Stuprör, Takfönster, Takkupor, Takpannor, Takplåtslageri, Takrenoveringar, Takskottning, Taksäkerhet, Taktäckning, Takunderhåll, Tegeltak, Tunnplåtsarbeten, Tätskiktning, Underhållsarbeten, Vattenavrinning, Ventilationshuvar, Ventilationsplåtslageri, Vindskiveplåt, Väggplåt, Zinktak
Värmesystem & Ventilation: AC-system, Armatursatser, Avfuktare, Avgasningsutrustning, Befuktningsdysor, Beröringsfri termoanalys, Besiktning av all sorts ventilation, Besiktningar av eldstäder och rökkanaler, Bioenergipannor, CE-märkning, Dyskanaler, Element, Elpannor, Energibesiktning, Energikontroll, Energioptimering, Energisystemlösningar, Entreprenadbesiktning, Evaporativa kondensorer, Expansionssystem, Fjärrvärme, Fjärrvärmeväxlare, Fläktar & aggregat, Flödesmätning, Fuktavskiljare, Gasanläggningar, Innemiljöutredning, Installation av eldstäder, Kaminer, Klimatanläggning, Kontaktvärmare, Luftbefuktning, Luftbehandling, Luftfuktare, Luftfuktarsystem, Luftfuktningsanläggningar, Luftförbättrare, Luftkonditionering, Luftrenare, Luftreningsanläggningar, Luftvärmare, Luktanalyser, Luktrening, Oljepannor, Osmosanläggningar, OVK-besiktning, Panncentraler, Pelletsbrännare, Plattvärmeväxlare, Radiatorer, Radonutredning, Serviceavtal, Skorstensrenovering, Smutsfilter, Solenergisystem, Solfångare, Solvärme, Sotning, Torkningssystem, Varmvattenberedare, Vattenmätarkonsoler, Vedpannor, Ventilationsanläggningar, Ventilationsmontage, Ventilationsprodukter, Ventilationsservice, Ventilationssystem, Vridspjäll, Värmekulvertar, Värmepumpar, Värmeskåp, Värmeväxlare, Ångsystem

Kontakter

Johan Lindström
xx
Tomas Skagerlind
073-074 83 60

Nyheter med koppling till företaget

Filmer

Avtalsfilm2017 170217 textad

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2020-07-10
Uppsving för onlinevideo under COVID-19Ny version av affärssystemet Unit4 ERP lanserat
2020-07-09
ABB gör tillverkning mer hållbar genom att återvinna och fabriksrenovera tusentals gamla robotarNy lärportal för kompetenshöjning inom industrin2D-kodläsare får automatiseringen att rullaEffektivitet på en ny nivå med IE5+ motorer och LogiDriveNy undersökning bland småföretagare: Få känner till vad fossilfri el innebär Equinix i nytt globalt samarbete med Alibaba Med IT som vapen besegrar Panini matsvinnet
2020-07-08
LFE – Animation av elektromagnetisk digital flödesvaktHantera dina spännband som ett proffsFöråldrad teknik gör att transport-och logistikföretag förlorar kunder Svenskarna börjar pensionsspara för sent – många riskerar att få klara sig på halva lönen BluJay partnerskap med Raven Logistics ger ett enda transportsystemUnit4 introducerar nytt globalt partnerprogramVerizon Business utökar sin VNS-portfölj med Ciscos ENCSAI-företag ska hjälpa handeln fylla butikerna med bibehållet avstånd
2020-07-07
Stort projekt för bilindustrin avklarat!Förbättrad säkerhet och ergonomi med ny och modern produktionsutrustningCTEK och Ferroamp lanserar ny integrationslösning för Chargestorm Connected och EnergyHubElesa tilldelas Högsta Kreditklass av Syna!
2020-07-06
Ny och unik data visar på bred och stor efterfrågan av byggplåtWELAND AB förvärvar Andon Robotics AB och Svets & Robotteknik i Småland ABJuni blir den första månaden under 2020 med färre inledda konkurser i Sverige än 2019.Ny rapport uppmärksammar HCL som ledande leverantör av specialiserade insiktstjänster Emballator skräddarsydde guldhink för Svenska SpelHushåll i Europa är för varma under sommarenNya möjligheter för telekomoperatörer med edge computingMambu ingår partnerskap med Google Cloud för att snabba på kundernas övergång till molnet
2020-07-04
Nytt distributionsavtal med Pedab breddar marknaden för dynabook
2020-07-03
Bolt introducerar ny och unik prissättningsmodell för sina elsparkcyklar mySwecon uppdaterad - här är nya finesserna!Wibax ingår i avtal om att förvärva Baltic TankNorelem säkrar fabriksteknik med ny skärmhållare och tillbehörssortimentFallskyddsprodukter från PetzlDana Lim rekryterar nyckelkompetens inom industriförsäljningMolnanvändningen i företag ökar både under och efter pandeminTechnima Nordic har lanserat nya aerosoler med RAL-bättringsfärger avsedda för färgmarknadenGoldman Sachs och TPG Growth leder Infinidats nya finansieringsrunda
2020-07-02
En återfödelse i innovationens namnNy gratis e-utbildning inom byggetik ska nå flerFixera med vakuumteknik direkt på arbetsbordetAtt anlita en konsult kommer aldrig blir detsamma igen!Maximera era digitala verktyg – för kreativitetens skull Lindab lanserar ställbar rännkrok som passar alla takNy handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbrukMontera i sten eller betong vid sommarhuset
2020-07-01
100 procent återvunnen plast i ny pall för Systembolagets flödenAnimation av flerstegsejektorer som minskar luftförbrukning100-årig forskning kan utrota dödsolyckornaKompakt och tunn centrifugalfläktHär är utsuget som renar utandningsluften från virus och bakterier
2020-06-30
VBN Components hårdmetall vinner Best of Industry AwardWeland investerar i såglinje från KaltenbachTryggare arbetsplats inom tillverkningsindustrinIntegrerat packflöde skapade ökad effektivitetEtt par räcker - HARTING TW1STEREftermontering av dödvinkelassistent för tunga lastbilarMotorer för puckhantering och sorteringsarmar i automatiserat i labbFör gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata
2020-06-29
Unikt samarbete med ABB säkrar leverans av Tiki-maskerEldriven hjullastare – ett bättre alternativ för både klimatet och arbetsmiljön
Annonser