SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Här är ohälsotalet lägst i Sverige

Sjukfrånvaro ökar efter årtionden av nedgång
Under många år har antalet försäkringsersatta frånvarodagar minskat i Sverige, enligt Försäkringskassans statistik. Men nu avtar nedgången, det visar en analys av statistiken som hygien- och hälsobolaget Essity gjort. Stockholms län hade minst antal ersatta sjukdagar förra året, medan Västernorrlands län hade flest. Vid en femårsjämförelse har den absolut största minskningen skett på Gotland.

De senaste 20 åren har det svenska ohälsotalet, Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen, minskat med 48 procent. Bara de senaste fem åren har antalet uttagna sjukpennings- och sjukersättningsberättigade dagar minskat med 6 procent i landet. Under 2023 låg riksohälsotalet på 22,2, vilket motsvarar en liten ökning (+1%) jämfört med 2022 (22).

- Det som sticker ut i analysen är ju den kraftiga minskning av ohälsotalet som har skett de senaste 20 åren. Att vi nu ser en liten ökning är förhoppningsvis bara en tillfällig stabilisering och inte en ny trend. Nu är det viktigt att inte minst vi arbetsgivare fortsätter att se över våra arbetsrutiner och gör vad vi kan för att fortsätta hålla nere sjukfrånvaron, säger Frida Gustafson, ansvarig för hälsofrågor på Essity.

Förra året hade Stockholms län (16,9), Uppsala län (19,7) och Hallands län (21) minst antal ersatta sjukdagar i hela landet. Flest hade Västernorrlands län (27,6), Värmlands län (27,5) och Gävleborgs län (27,3). Bland kommunerna var Danderyd (9,9), Lomma (11,2) och Nacka (12) bäst, medan Ljusnarsbergs kommun i Örebro län (42,6), värmländska Hagfors (38,6) och Filipstad (37,9) hade flest sjukdagar.

Gotland minskat drastiskt på fem år
Jämför man åren 2019–2023 så hade Gotland den bästa förbättringen med en minskning av sjukförsäkringsersatta frånvarodagar från 26,8 till 23,4 – motsvarande hela 13 procent. Jämtlands län hade den största ökningen, med 5 procent.

- Det är glädjande att höra att människorna på Gotland mår så pass mycket bättre nu än för fem år sedan. Det är svårt att dra några stora slutsatser kring varför det är så; det kan vara att färre blir långtidssjuka i Covid men också en kombination av hälsofrämjande arbetsmiljöer, förbättrade hygienförhållanden och förebyggande vård, säger Frida Gustafson.

5 kommunerna med lägst ohälsotal 2023:
Danderyd: 9,6
Lomma: 11,2
Nacka: 12
Vellinge: 12,2
Lidingö: 13,4

5 kommunerna med högst ohälsotal 2023:
Ljusnarsberg: 42,6
Hagfors: 38,6
Filipstad: 37,9
Gullspång: 36
Tidaholm: 35.9

Om statistiken
Statistiken som presenteras baseras på Försäkringskassans statistik om ohälsotalet. Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-04-15
Ny era av skärmaskinerSolcellsmätning och framtidens mätverktygHöj ribban med UGIMA®-XSlitsad U-formad genomföringVälj rätt tätningssats för din hydraulcylinder
2024-04-12
Varför långsammare stubbfräsar är bättre Tuffa miljöer kräver tuffa märkningarVikten av rätt montering och kapsling av chipÅtervinn dina använda blybatterierNYHET - Blixtljus 1570884
2024-04-11
Boxon i förarsätet Ständig incidenthante­ring och dåligt samarbete Kvantgenombrott 5G-router med inbyggt SIM-kortTransportfirma leder MC-återförsäljare till Europa
2024-04-10
4 fördelar med Maskinera auktionsförsäljningFördelar och funktioner för det nya vajersystemetSeiferts avfuktareNy STIHL produktions­anläggning i RumänienDåligt förberedda och övermodiga
2024-04-09
Upptäcka blixtsnabbt av­vikelser i era mätresultatTotal kabel- och kabelkedjelösningProblemfria timmar i nya hybridgrävarenLesjöfors först med SBTi-godkända klimatmålNytt från HEIDENHAIN