SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Har ni också fått ökade krav på teknisk renhet?

Både ekonomiska men framförallt miljömässiga vinster
IKPAB formulerar kemiska produkter för industriella rengöringsprocesser. Men vi utvecklar även sensorteknologi för automatisk övervakning av era tvättprocessvätskor.

Målet är att erbjuda våra kunder ett hållbart rengöringsresultat istället för att sälja så mycket kemikalier som möjligt. Med hjälp av ett digitalt verktyg som visualiserar rengöringsförmågan i respektive tvättprocess så kan vi skapa en stabilare process där vi snabbt kan agera om parametrarna i tvättvätskan förändras. Vi ser också värdet i spårbarheten, att våra kunder kan visa sina kunder, hur de arbetar för att säkerställa en stabil process. Spårbarheten och historiken ger möjligheter till att felsöka vid reklamationer, optimera för att minimera onödigt avfall och minska förbrukning av kemikalier och energi.

Tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, SKF, Clemondo AB och Volvo Group har vi fått möjligheten, tack vare finansiering från Vinnova fortsätta utvecklingen av en automatiserad digital lösning för övervakning av kemiska rengöringsprocesser, prediktivt underhåll och smart databaserat beslutsfattande.

Vi kan redan idag se imponerande resultat som visar halverade CO2-utsläpp och på så vis är teknologin på god väg att revolutionera hur vi rengör metallkomponenter. Vi ser att teknologin bidrar till minskad konsumtion av energi, kemikalier och vatten samt förbättrad spårbarhet av komponenter längs värdekedjan.

Vi kan lyfta fram flera kundresor där vi har skapat stora värden. Genom att basera sina beslut på data istället för på känsla eller erfarenhet så har vi kunnat öka badlivslängder med över 800% och minskad förbrukning av kemikalier med upp till 57%. Det ger både ekonomiska men framförallt miljömässiga vinster!

info@ikpab.se
www.ikpab.se

Kontaktinformation

Industrikemiproduktion i Viared AB

Postadress
Ödegärds­gatan 3
50494 Borås
Besöksadress
Ödegärds­gatan 3
50494 Borås
Region
Göteborg
Västra Götalands län
Sverige
Organisationsnummer:
556291-8366
Grundat: 1987
Anställda: 7
Industrikemiproduktion i Viared AB, IKPAB främsta styrka är att specialutveckla och tillverka kemiska produkter för industriella rengöringsprocesser. Vi har över 50 års erfarenhet av att ta fram kemiska lösningar för metallberabetande verkstäder inom tillverkningsindustrin.

Vi vill utmana branschen genom att säga att vi vill sälja så lite kemikalier som möjligt och istället fokusera på att hjälpa våra kunder till ett hållbart och stabilt rengöringsresultat. Det kräver att vi inte bara tittar på vilket kem som behövs, utan hela processen. Men det viktigaste av allt för att nå ett stabilt och hållbart resultat ligger i hur vi övervakar våra processer. Med kunskap om vilka parametrar som behöver detekteras och följas kan vi idag erbjuda tjänsten IKP Optimera - övervakning av tvättvätska. Nästa generationens innovation som vi lanserar är realtidsövervakning med vår sensorteknologi som med hjälp av statistiska modeller/AI, kan onlineövervaka era tvättvätskor.

Idag tar våra kunder ut badprover, kanske i bästa fall varje skift för att få en uppfattning om tvättvätskans kvalitet eller rengörignsförmåga. Tack vare år av forskning har vi kunnat konstatera att den infon som våra kunder får ut är knapphändig och ger bara delvis info om hur vätskan presterar. Genom mer djupgående analys kan vi skapa insikter som möjliggör att vi kan ta action innan det är för sent och minimera mängden avfall som behövs skickas på destruktion genom att minimera antalet badbyten. Det ger också följdeffekter som att vi minskar förbrukningen av kemikalier, nyttjandet av energi och arbetstimmar och ökar tillgängligheten i tvätten som ju ofta kan vara en stoppkloss hos många företag.

Vi vill arbeta i nära samarbete med våra kunder och vara lyhörda för vilken service och stöttning som ni önskar. Vi kan bistå med provtagning, rådgivning och kunskap rörande rengöringsteknik.

Vi ser att många av våra kunder hela tiden möts av hårdare renhetskrav från sina slutkunder. Vi kan hjälpa er att optimera er befintliga process.

INDUSTRI KEMI PRODUKTION ERBJUDER KOMPLETT SERVICE
Med komplett service menar vi att vi kan erbjuda våra kunder förutsättningar för effektiv rengöring och optimering av kemikaliehanteringen ute hos användarna. Vi erbjuder utbildningar, tydliga instruktioner, provtagningar och uppföljning, allt för att säkerställa en säker rengöringsprocess.

Vårt sortiment innefattar
Avfettningsmedel, anpassade efter process/material
Förstärkare som komplement vid mycket hårt nedsmutsade ytor.
Tillbehör och underhållsprodukter som förlänger badlivslängden avsevärt för industritvättar.
Golvrengöringsprodukter för såväl manuell rengöring som maskinrengöring.
Järnfosfatering för användning vid ytbehandling.
Skumdämpare
Rostlösare
Kemi för tvätt efter Termisk gradning

För att utveckla arbetssätt kring avfettning och rengöring har IKP drivit ett forskningsprojekt tillsammans med RISE. Målsättningen var att ta större ansvar för våra produkter ur ett livscykelperspektiv. På så vis kan vi skapa ökat kundvärde, en starkare affärsidé, bättre hållbarhet och ett närmande mot cirkulär ekonomi. Förmågan att analysera och korrelera flera parametrar ger oss möjligheten att presentera grafer som visar hur rengöringsförmågan förändras över tid.

KUNSKAP GER KONTROLL

Baserad på verklig data snarare än erfarenhet. Att se baden som en resurs som kan utnyttjas på ett optimalt sätt. Att minimera onödiga badbyten, eller kanske ännu viktigare, de som görs för sent.

Abonnemang på övervakning av badhälsan

Idag arbetar vi med CHEMTECH och bemöter ett tydligt behov inom industrin. Våra kunder vill inte byta kemikalier, de vill ha ett stabilt och hållbart rengöringsresultat.

Certifieringar

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015

Kontakter

Charlotte Stigen Låstberg
Delägare/VD
charlotte@ikpab.se

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-04-15
Ny era av skärmaskinerSolcellsmätning och framtidens mätverktygHöj ribban med UGIMA®-XSlitsad U-formad genomföringVälj rätt tätningssats för din hydraulcylinder
2024-04-12
Varför långsammare stubbfräsar är bättre Tuffa miljöer kräver tuffa märkningarVikten av rätt montering och kapsling av chipÅtervinn dina använda blybatterierNYHET - Blixtljus 1570884
2024-04-11
Boxon i förarsätet Ständig incidenthante­ring och dåligt samarbete Kvantgenombrott 5G-router med inbyggt SIM-kortTransportfirma leder MC-återförsäljare till Europa
2024-04-10
4 fördelar med Maskinera auktionsförsäljningFördelar och funktioner för det nya vajersystemetSeiferts avfuktareNy STIHL produktions­anläggning i RumänienDåligt förberedda och övermodiga
2024-04-09
Upptäcka blixtsnabbt av­vikelser i era mätresultatTotal kabel- och kabelkedjelösningProblemfria timmar i nya hybridgrävarenLesjöfors först med SBTi-godkända klimatmålNytt från HEIDENHAIN